Gå til sidens indhold
Gå til delmål 4.2: Giv lige adgang til ordentlige børnehaveklasser Gå til delmål 4.2
Delmål 4.3: Delmål 4.3

Delmål 4.3

Inden 2030 skal alle kvinder og mænd sikres lige adgang til teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse, herunder universiteter, af høj kvalitet og til en overkommelig pris.

Gå til delmål 4.4 Gå til delmål 4.4: Giv flere forudsætningerne for få finansiel succes

Indikatorer

4.3.1: Deltagelse i undervisning

Download data

Forklaring

Personer i alderen 25-64 år, der har deltaget i formel og ikke-formel uddannelse i de seneste 12 måneder sat i forhold til alle i aldersgruppen. Data er indsamlet som en del af EU's undersøgelse Adult Education Survey. Adult Education Survey belyser den 25-64-årige befolknings deltagelse i uddannelsesaktiviteter, både i formelle uddannelser og i voksen- og efteruddannelse i form af ikke-formel uddannelse.

Senest opdateret:

04-06-2018