Gå til sidens indhold
Gå til delmål 1.2: Halver generel fattigdom Gå til delmål 1.2
Delmål 1.3: Delmål 1.3

Delmål 1.3

Der skal gennemføres nationalt tilpassede sociale sikringssystemer og foranstaltninger for alle, inklusiv nedre grænser, og inden 2030 skal der opnås en substantiel dækning af de fattige og de udsatte grupper.

Gå til delmål 1.4 Gå til delmål 1.4: Giv lige rettigheder til ejerskab

Indikatorer

1.3.1: Sociale sikringssystemer

Andel af befolkningen, der er dækket af sociale sikringssystemer/nedre grænser, opdelt på køn, og med fokus på især børn, arbejdsløse, ældre, personer med handicap, gravide kvinder, nyfødte, arbejdsskaderamte personer, de fattige og de udsatte

100 procent

Forklaring

Alle borgere i Danmark har adgang til et socialt sikkerhedssystem (sociale sikringsydelser).

Senest opdateret:

13-07-2022