Gå til sidens indhold
Delmål 1.1: Delmål 1.1

Delmål 1.1

Inden 2030 skal ekstrem fattigdom være udryddet for alle mennesker overalt i verden, for øjeblikket målt som mennesker, der lever for mindre end USD 1,25 om dagen.

Gå til delmål 1.2 Gå til delmål 1.2: Halver generel fattigdom

Indikatorer

1.1.1: International fattigdomsgrænse

Andel af befolkningen, som lever under den internationale fattigdomsgrænse, opdelt på køn, aldersgruppe, beskæftigelsesstatus og geografisk placering (by/land)

0 procent

Forklaring

Efter korrektion for prisudvikling og internationale prisforskelle er grænsen for ekstrem fattigdom i Danmark på omkring 14 kr. om dagen. Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik om ekstrem fattigdom. Alle i Danmark har dog ret til sociale ydelser, der er væsentlig højere end den ekstreme fattigdomsgrænse. Danmarks Statistik vurderer derfor, at ingen eller meget få mennesker lever i ekstrem fattigdom.

Senest opdateret:

13-07-2022