Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Industriens køb af varer og tjenester der var planlagt til at udkomme 01-12-2021 er udskudt til 17-12-2021: OMS5, OMS6, VARER, VARER1, VARER2S, VARER3

Vælg filtrering

Viser 189 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBYG11: Udviklingsforløb for bygge og anlæg Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBYG11K: Udviklingsforløb i bygge og anlæg, nettotal (sæsonkorrigeret) Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBYG22: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBYG22K: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg, nettotal (sæson- og brudkorrigeret) Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBYG33: Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBYG44: Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBYG44K: Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg (brudkorrigeret) Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBYG66: Varighed af arbejde, i antal måneder, dækket af nuværende ordrebeholdning Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBD1: Udviklingsforløb i detailhandlen Detailhandlens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBD1K: Udviklingsforløb i detailhandlen, nettotal (sæsonkorrigeret) Detailhandlens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBD2: Vurdering af varelagre i detailhandlen Detailhandlens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBD2K: Vurdering af varelagre i detailhandlen, nettotal, (sæson- og brudkorrigeret) Detailhandlens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBD3: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel Detailhandlens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBD3K: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel (brudkorrigeret) Detailhandlens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel MPK49: Pensionskasser Forsikringsselskaber og pensionskasser 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel MPK50: Livsforsikringsselskabernes resultatopgørelse Forsikringsselskaber og pensionskasser 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel MPK51: Livsforsikringsselskabernes balance Forsikringsselskaber og pensionskasser 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel MPK52: Skadesforsikringsselskabernes resultatopgørelse Forsikringsselskaber og pensionskasser 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel MPK53: Skadesforsikringsselskabernes balance Forsikringsselskaber og pensionskasser 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel MPK55: Den finansielle sektor, hovedtal Forsikringsselskaber og pensionskasser 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Nyt Konjunkturbarometer for erhvervene Industriens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel BARO6: Udviklingsforløb i industrien, månedlig Industriens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel BARO6K: Udviklingsforløb i industrien, nettotal, månedlig (sæsonkorrigeret), Industriens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel BARO7: Vurderinger i industrien, månedlig Industriens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel BARO7K: Vurderinger i industrien, nettotal, månedlig (sæson- og brudkorrigeret) Industriens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel BARO8: Sammensat konjunkturindikator for industrien Industriens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel BARO8K: Sammensat konjunkturindikator for industrien (brudkorrigeret) Industriens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel TILLID: Tillidsindikatorer for erhvervene Industriens konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KONCYK1: Konjunkturcyklus Konjunkturcyklus November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel PENINDB1: Personer med pensionsindbetalinger Pensionsformuer 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Nyt Indkomster for personer Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Nyt Indkomster for personer Person- og familieindkomster 2020 indkomstfordeling Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR10: Lavindkomst grænse. Månedlige disponible indkomst Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR11A: Personer i Lavindkomst familier Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR11P: Lavindkomst familier Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR12A: Personer i Lavindkomst familier Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR12P: Personer i Lavindkomst familier Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR21: Decilgrænser på ækvivaleret disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR22: Decilgrænser på ækvivaleret disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR31: Gennemsnitlig ækvivalleret disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR32: Gennemsnitlig ækvivalret disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR33: Indkomstdecilers sammensætning Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR34: Indkomstdecilers sammensætning Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR41: Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel IFOR51: Relativ fattigdom Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKFPP3: Disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKF101: Familiernes indkomster Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKF102: Familiernes indkomst før skat Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKF104: Familiernes indkomster Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKF107: Højeste fuldførte uddannelse i familien Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKF11A: Antal familier i indkomststatistikken Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKF111: Familiernes indkomster Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKF112: Familiernes indkomster Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKF122: Familiernes indkomst i alt Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKF132: Disponibel familieindkomst Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKF201: Hovedtabel familieindkomster Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKP101: Personer Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKP102: Indkomst i alt Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKP104: Personindkomster Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKP105: Indkomst i alt Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKP106: Disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKP107: Personindkomster Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKP109: Indkomster for personer over 14 år Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKP111: Indkomster Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKP201: Hovedtabel personindkomster Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKP221: Personlig indkomst før skat for personer over 14 år Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel INDKP222: Personlig indkomst før skat for personer over 14 år Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel LIGEII1: Ligestillingsindikator for personindkomst Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel LIGEII2: Ligestillingsindikator for personindkomst Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel LIGEII4: Ligestillingsindikator for indkomst i parforhold Person- og familieindkomster 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBS1: Udviklingsforløb i serviceerhverv Serviceerhvervs konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBS1K: Udviklingsforløb i serviceerhverv, nettotal Serviceerhvervs konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBS2: Produktionsbegrænsninger i serviceerhverv Serviceerhvervs konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBS3: Kapacitetsudnyttelse i serviceerhverv (ultimo måneden før) Serviceerhvervs konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel KBS4: Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv Serviceerhvervs konjunkturbarometer November 2021 Ja
29‑11‑2021 08:00 Nyt Serviceydelser for serviceerhverv Serviceydelser for serviceerhverv 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel SERV1403: It-servicevirksomhed Serviceydelser for serviceerhverv 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel SERV1404: Vikarbureauer og anden personaleformidling Serviceydelser for serviceerhverv 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel SERV1405: Reklamevirksomhed Serviceydelser for serviceerhverv 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel SERV1406: Bogføring- og revisionsvirksomhed Serviceydelser for serviceerhverv 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel SERV1407: Anden virksomhedsrådgivning Serviceydelser for serviceerhverv 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel SERV1408: Juridisk bistand Serviceydelser for serviceerhverv 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel SERV1414: Solgte vikartimer Serviceydelser for serviceerhverv 2020 Ja
29‑11‑2021 08:00 Tabel SERV1415: Omsætning for reklamevirksomhed Serviceydelser for serviceerhverv 2020 Ja
30‑11‑2021 08:00 Nyt Arbejdsløsheden (md.) Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel AKU100M: Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel AKU101M: Arbejdsmarkedstilknytning (procent) Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel AUA01: Forsikringsaktive Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel AUF01: Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel AUF02: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) April 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel AUP02: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Arbejdsløse (register) April 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel AUP03: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel AUS05: Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel AUS07: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel LIGEAB9A: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) April 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel LIGEAB9B: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel LIGEAI9A: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige Arbejdsløse (register) April 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel LIGEAI9B: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Oktober 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Nyt Ejendomssalg (md.) Ejendomssalg September 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder Ejendomssalg 2020 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel EJEN77: Ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel EJEN88: Ejendomssalg Ejendomssalg 2020 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel EJ13: Ejendomssalg Ejendomssalg September 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel EJ14: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg September 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel EJ5: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel EJ55: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel EJ6: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2020 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel EJ66: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2020 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel VERSEJ12: Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel VERSEJ14: Versionstabel EJ14 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg September 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel VERSEJ55: Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel VERSEJ66: Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2020 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel BYGPRO: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren Indeks for byggeri og anlæg September 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Analyse COVID-19 Konkurser blandt kompenserede virksomheder Konkurser Ja
30‑11‑2021 08:00 Nyt Lønindeks Lønindeks 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel ILON12: Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer Lønindeks 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel ILON15: Årlig ændring i timefortjenesten for virksomheder og organisationer Lønindeks 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel ILON22: Implicit lønindeks for den statslige sektor Lønindeks 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel ILON25: Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for statsansatte Lønindeks 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel ILON32: Implicit lønindeks for kommuner og regioner Lønindeks 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel ILON35: Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for ansatte i kommuner og regioner Lønindeks 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel ILON42: Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for kommuner Lønindeks 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel ILON52: Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for regioner Lønindeks 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel SBLON1: Standardberegnet lønindeks Lønindeks 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel SBLON2: Standardberegnet lønindeks Lønindeks 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Nyt Nationalregnskab Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel ISP1: Produktionsindeks for Serviceerhverv Produktionsindeks for serviceerhverv September 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKHB: Beskæftigelse og befolkning Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKHC1: Forbrugsudgift Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKHI: Bruttoinvesteringer Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKHL4: 5 Danmark og udlandet Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel NKH1: 0 Varer og tjenester Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
30‑11‑2021 08:00 Tabel VNKN1: Versionstabel NKN1 - Forsyningsbalance (kvartaler) Samlet nationalregnskab 3. kvt. 2021 Ja
01‑12‑2021 08:00 Tabel EKSP01: Tilmeldte ledige pr. dag (eksperimentel statistik) Arbejdsløse (register) 28. november 2021 Ja
01‑12‑2021 08:00 Tabel EKSP02: Nytilmeldte ledige pr. uge (eksperimentel statistik) Arbejdsløse (register) Uge 47 2021 Ja
01‑12‑2021 08:00 Tabel KONK10E: Konkurser (eksperimentel statistik) Konkurser Uge 47 2021 Ja
01‑12‑2021 08:00 Tabel KONK11E: Konkurser (eksperimentel statistik) Konkurser November 2021 Ja
01‑12‑2021 08:00 Tabel KONK12E: Konkurser (eksperimentel statistik) Konkurser 2021 Ja
01‑12‑2021 08:00 Nyt Kulturvaner Kultur- og fritidsvaner 3. kvt. 2021 læsevaner Ja
01‑12‑2021 08:00 Pub Regnskabsstatistik for jordbrug Økonomi for landbrug og gartneri 2020 Ja
02‑12‑2021 08:00 Nyt Industriens miljøbeskyttelsesudgifter Grøn økonomi 2020 Ja
02‑12‑2021 08:00 Tabel MBU: Industriens miljøbeskyttelsesudgifter Grøn økonomi 2020 Ja
02‑12‑2021 08:00 Analyse Hvor var de lønkompenserede et år senere? Lønmodtagere Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel AKV1: Akvakultur Akvakultur 2020 Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel ANI11: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) Animalsk produktion 3. kvt. 2021 Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ Animalsk produktion 3. kvt. 2021 Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel DODC1: Døde pr. dag (eksperimentel statistik) Dødsfald 28. november 2021 Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel DODC2: Døde pr. uge (eksperimentel statistik) Dødsfald Uge 47 2021 Ja
03‑12‑2021 08:00 Nyt It-anvendelse i virksomheder (tema) It i virksomheder 2021 digitalisering i mikrovirksomheder Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel ITAV10: It-anvendelse i virksomheder (5-9 ansatte) It i virksomheder 2021 Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel ITAV11: Virksomhedernes e-handel (5-9 ansatte) It i virksomheder 2021 Ja
03‑12‑2021 08:00 Nyt Den offentlige sektors finanser Offentlig sektors økonomi 2020 Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel OFF14: Den offentlige sektors finanser Offentlig sektors økonomi 2020 Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel OFF14A: Offentlige virksomheder Offentlig sektors økonomi 2020 Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel PKM1: Persontransport Passagerer og transportruter 2020 Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel SMIT1: COVID-19 smittespredning mv. pr. dag (eksperimentel statistik) Sygehusbenyttelse 30. november 2021 Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel VEJ2: Investeringer i vejnettet Trafik 2020 Ja
03‑12‑2021 08:00 Tabel LPRIS16: Salgspriser på potteplanter Økonomi for landbrug og gartneri November 2021 Ja
06‑12‑2021 08:00 Nyt Konkurser Konkurser November 2021 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KONK15: Erklærede konkurser Konkurser November 2021 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KONK3: Erklærede konkurser Konkurser November 2021 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KONK4: Erklærede konkurser Konkurser November 2021 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KONK5: Erklærede konkurser Konkurser November 2021 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KONK6: Erklærede konkurser Konkurser November 2021 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KONK7: Erklærede konkurser Konkurser November 2021 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KONK8: Erklærede konkurser Konkurser November 2021 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KONK9: Erklærede konkurser (historisk sammendrag) Konkurser November 2021 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KUARB1: Ansatte på kulturarbejdspladser Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2019 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KUARB2: Ansatte på kulturarbejdspladser Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2019 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KUARB3: Ansatte på kulturarbejdspladser Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2019 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KUERH1: Kulturens erhvervsstruktur Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2019 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KUERH2: Kulturens erhvervsstruktur Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2019 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KUERH3: Kulturarbejdssteder (ultimo november) Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2019 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KUIV1: Kulturiværksætteri Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2019 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel KUIV2: Kulturiværksætteri Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2019 Ja
06‑12‑2021 08:00 Nyt Tvangsauktioner Tvangsauktioner November 2021 Ja
06‑12‑2021 08:00 Tabel TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner November 2021 Ja