Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Udskudte udgivelser

  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Grundskole der var planlagt til at udkomme 13-03-2023 er udskudt til 03-04-2023: KVOTIEN
  • Følgende statistikbanktabeller vedrørende Restancer til det offentlige der var planlagt til at udkomme 31-03-2023 er udskudt til 04-05-2023: OFFRES10, OFFRES11, OFFRES20, OFFRES21, OFFRES30, OFFRES31

Vælg filtrering

Viser 181 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
28‑03‑2023 08:00 Tabel MPK38: Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse Banker og realkredit 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN8A: Indvandringer (år) Ind- og udvandring 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Nyt Asylansøgninger og opholdstilladelser Indvandrere og efterkommere 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel INDOPH1: Indvandrere 1. januar Indvandrere og efterkommere 2023 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel INDOPH2: Indvandrere 1. januar Indvandrere og efterkommere 2023 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel INDOPH3: Indvandrere 1. januar Indvandrere og efterkommere 2023 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel INDOPH4: Indvandrere 1. januar Indvandrere og efterkommere 2023 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN5: Asylansøgere Indvandrere og efterkommere 4. kvt. 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN5RKA: Asylansøgere (registreringstallet) Indvandrere og efterkommere 4. kvt. 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN66: Opholdstilladelser (år) Indvandrere og efterkommere 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN66KA: Opholdstilladelser (år) Indvandrere og efterkommere 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN66P: Permanente opholdstilladelser (år) Indvandrere og efterkommere 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN77: Opholdstilladelser (kvartal) Indvandrere og efterkommere 4. kvt. 2022 Ja
28‑03‑2023 08:00 Tabel VAN77KA: Opholdstilladelser (kvartal) Indvandrere og efterkommere 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Nyt Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Februar 2023 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel DETA151: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Januar 2023 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel DETA152: Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Februar 2023 Ja
29‑03‑2023 08:00 Pub It-anvendelse i befolkningen Digital adfærd 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Pub Kultur Folkebiblioteker 2021/2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Nyt Offentligt kvartalsregnskab Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF13: Finansielle konti Offentlig sektors økonomi 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF22: Finansielle konti Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter Offentlig sektors økonomi 4. kvt. 2022 Ja
29‑03‑2023 08:00 Tabel EDP5: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld ØMU-gæld og ØMU-saldo 4. kvt. 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Nyt Arbejdsløsheden (md.) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AKU111M: Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUA01: Forsikringsaktive Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUF01: Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUF02: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) August 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUP02: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Arbejdsløse (register) August 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUP03: Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUS05: Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUS07: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel AUS09: Ledighedsindikator Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEAB9A: Fuldtidsledige Arbejdsløse (register) August 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEAB9B: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEAI9A: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige Arbejdsløse (register) August 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEAI9B: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) Arbejdsløse (register) Februar 2023 Ja
30‑03‑2023 08:00 Nyt Befolkningens uddannelse Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel HFUDD11: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel HFUDD16: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2021 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel HFUDD21: Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-29 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEUB1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEUI0: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEUI1: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) Befolkningens højst fuldførte uddannelse 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Nyt Fiskeriets struktur og landinger Fiskeri 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel FISK1: Danske fiskefartøjer Fiskeri 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel FISK2: Danske fartøjers landing af fisk Fiskeri 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel FISK3: Landinger af fisk i Danmark Fiskeri 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Nyt Ofre for kriminalitet Ofre for anmeldte forbrydelser 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEPB1: Ofre for personfarlig kriminalitet Ofre for anmeldte forbrydelser 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel LIGEPI1: Ligestillingsindikator for ofre for personfarlig kriminalitet Ofre for anmeldte forbrydelser 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Tabel STRAF5: Ofre for anmeldte forbrydelser Ofre for anmeldte forbrydelser 2022 Ja
30‑03‑2023 08:00 Pub Årsrapport Tværgående publikationer 2022 Nej
31‑03‑2023 08:00 Tabel NABB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NABB19: Beskæftigelse og timer (19a2-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NABPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NABP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NABP19: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (19a2-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Branchefordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Nyt Ejendomssalg (kvt.) Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJENEU: EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI) Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder Ejendomssalg 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJEN77: Ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJEN88: Ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ131: Ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg Januar 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ141: Prisindeks for ejendomssalg (endelig) Ejendomssalg Januar 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ5: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ55: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ6: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel EJ66: Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VERSEJ12: Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VERSEJ55: Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VERSEJ66: Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg Ejendomssalg 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel BYGPRO: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren Indeks for byggeri og anlæg Januar 2023 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel KULTUDD: Studerende på Kulturministeriets institutioner Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2023 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel KULTUDD1: Studerende med frafald inden for 5 år på Kulturministeriets institutioner Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2017 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel KULTUDD2: Gennemsnitlig studietid (måneder) for fuldførte uddannelser på Kulturministeriets institutioner Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse 2023 Ja
31‑03‑2023 08:00 Nyt Nationalregnskab Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 revideret Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAN1: Forsyningsbalance, bruttonationalprodukt (BNP),økonomisk vækst, beskæftigelse mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret Nøgletal for nationalregnskabet (BNP) 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel ISP1: Produktionsindeks for Serviceerhverv Produktionsindeks for serviceerhverv Januar 2023 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NP23: Arbejdsproduktivitet Produktivitet 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Nyt Nationalregnskab (år) Samlet nationalregnskab 2022 marts-version Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHB: Beskæftigelse og befolkning Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHC1: Forbrugsudgift Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHI: Bruttoinvesteringer Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHL2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (hovedposter) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHL4: 5 Danmark og udlandet (hovedposter) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (oversigt) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHO4: 5 Danmark og udlandet (oversigt) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAH1: 0 Varer og tjenester Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHB: Beskæftigelse og befolkning Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHC1: Forbrugsudgift Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHI: Bruttoinvesteringer Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHL4: 5 Danmark og udlandet Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKH1: 0 Varer og tjenester Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNABB10: Versionstabel NABB10 Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNABP10: Versionstabel NABP10 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNAHC21: Versionstabel NAHC21 - Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNAN1: Versionstabel NAN1 - Forsyningsbalance (år) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNASFK: Versionstabel NASFK - Nationalregnskabets finansielle konti Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNASO1: Versionstabel NASO1 - Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNASO2: Versionstabel NASO2 - 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNAS3: Versionstabel NAS3 - 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) Samlet nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNKN1: Versionstabel NKN1 - Forsyningsbalance (kvartaler) Samlet nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Nyt Sektorfordelt nationalregnskab Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAHFK: Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NASFK: Nationalregnskabets finansielle konti Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NASL1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (hovedposter) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NASL2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (hovedposter) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NASO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NASO2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NAS3: 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) Sektorfordelt nationalregnskab 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKHFK: Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKSFK: Nationalregnskabets finansielle konti Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKSO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKSO2: 2.1.2-3.1 Indkomst,forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel NKS3: 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel VNKSFK: Versionstabel NKSFK - Nationalregnskabets finansielle konti Sektorfordelt nationalregnskab 4. kvt. 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Nyt Arbejdsstandsninger Strejker og lockout 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Tabel ABST1: Arbejdsstandsninger Strejker og lockout 2022 Ja
31‑03‑2023 08:00 Pub Resultatplan Tværgående publikationer 2023 Ja
03‑04‑2023 08:00 Nyt Landbrugs- og gartneritællingen Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 1. juni 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel AFG207: Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel AFG3: Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel AFG4: Bedrifter med korn Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel AFG6: Afgrøder Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel BDF107: Bedrifter Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel BDF11: Bedrifter Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel BDF14: Bedrifter Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel BDF15: Bedrifter Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel BDF207: Bedrifter med forpagtning Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel BDF52: Bedrifter Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel FORP1: Bedrifter med forpagtning Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel FORP2: Bedrifter med forpagtning Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel HDYR07: Husdyrbestanden Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel HDYR1: Husdyrbestanden Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel HDYR2: Husdyrbestanden Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel KOMB07: Besætningskombinationer med kvæg og svin Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel VHUS15: Kulturer i væksthuse Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel RES88: Årstakster i børnepasning Børnepasning 2023 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel AFG5: Det dyrkede areal Det dyrkede areal 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Nyt Domme for kriminalitet Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel LIGEPB4: Domme for personfarlig kriminalitet Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel LIGEPI4: Ligestillingsindikator for domme for personfarlig kriminalitet Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel STRAF40: Strafferetlige afgørelser Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel STRAF42: Strafferetlige afgørelser Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel STRAF43: Strafferetlige afgørelser pr. 100.000 indbyggere Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel STRAF44: Strafferetlige afgørelser Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel STRAF46: Betingede frihedsstraffe Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel STRAF47: Ubetingede frihedsstraffe Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel STRAF48: Gennemsnitlig straflængde(mdr.) for betingede frihedsstraffe Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel STRAF49: Gennemsnitlig straflængde (mdr.) for ubetingede frihedsstraffe Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel STRAF61: Afgjorte biforhold Domme 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel KVOTIEN: Klassekvotienter i grundskolen Grundskole 2022 Ja
03‑04‑2023 08:00 Tabel SKTRYK: Skattetryk Skatter og afgifter 2022 Ja
04‑04‑2023 08:00 Nyt Børnefamilieydelser og børnetilskud Børnefamilieydelse og børnetilskud 2022 Ja
04‑04‑2023 08:00 Tabel BTS101: Modtagere af børnefamilieydelser og tilskud Børnefamilieydelse og børnetilskud 4. kvt. 2022 Ja
04‑04‑2023 08:00 Nyt Producentprisindeks for byggeri Indeks for byggeri og anlæg 2022 Ja
04‑04‑2023 08:00 Tabel PRIS90: Producentprisindeks for byggeri af boliger Indeks for byggeri og anlæg 4. kvt. 2022 Ja
04‑04‑2023 08:00 Tabel PRIS91: Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse Indeks for byggeri og anlæg 2022 Ja