Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Vælg filtrering

Viser 77 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
01‑03‑2024 08:00 Tabel PGKONV1: Konventionelt jordbrug - Dækningsbidrag og jordrente Økonomi for landbrug og gartneri 2022 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel PGKONV2: Konventionelt landbrug - Dækningsbidrag og nettooverskud Økonomi for landbrug og gartneri 2022 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel PGOEKO1: Økologisk landbrug - Dækningsbidrag og jordrente Økonomi for landbrug og gartneri 2022 Ja
01‑03‑2024 08:00 Tabel PGOEKO2: Økologisk landbrug - Dækningsbidrag og nettooverskud Økonomi for landbrug og gartneri 2022 Ja
08‑03‑2024 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri Januar 2024 Ja
21‑03‑2024 08:00 Nyt Jordbrugets prisforhold (år) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
26‑03‑2024 08:00 Tabel REGNLA4: Regnskabsstatistik for primære erhverv Økonomi for landbrug og gartneri 2022 Nej
26‑03‑2024 08:00 Tabel REGNLA5: Nøgletal i procent for regnskabsstatistik for primære erhverv Økonomi for landbrug og gartneri 2022 Nej
09‑04‑2024 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri Februar 2024 Nej
11‑04‑2024 08:00 Tabel LPRIS26: Prisindeks for jordbrugets salg Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
11‑04‑2024 08:00 Tabel LPRIS27: Prisindeks for jordbrugets forbrug og investeringer Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
11‑04‑2024 08:00 Tabel LPRIS31: Priser for jordbrugets salgsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
11‑04‑2024 08:00 Tabel LPRIS36: Priser for jordbrugets produktionsfaktorer Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
23‑04‑2024 08:00 Nyt Regnskabsstatistik for private byerhverv Økonomi for landbrug og gartneri 2022 Nej
06‑05‑2024 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri Marts 2024 Nej
15‑05‑2024 08:00 Tabel LPRIS21: Prisindeks for jordbrugets salg og køb Økonomi for landbrug og gartneri 1. kvt. 2024 Nej
23‑05‑2024 08:00 Nyt Landbrugets bruttofaktorindkomst Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
23‑05‑2024 08:00 Tabel FODER2: Fordeling af foder Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
23‑05‑2024 08:00 Tabel FODER6: Værdiberegning for foderstoffer Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
23‑05‑2024 08:00 Tabel FRO: Frøproduktion Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
23‑05‑2024 08:00 Tabel LBFI1: Landbrugets bruttofaktorindkomst Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
23‑05‑2024 08:00 Tabel LBFPRIS1: Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
23‑05‑2024 08:00 Tabel LBF3: Direkte skatter og afgifter i landbruget Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
23‑05‑2024 08:00 Tabel TILSKUD1: Direkte tilskud til landbrugssektoren Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
04‑06‑2024 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri April 2024 Nej
05‑07‑2024 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri Maj 2024 Nej
08‑07‑2024 08:00 Tabel JORD1: Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
08‑07‑2024 08:00 Tabel JORD2: Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
08‑07‑2024 08:00 Tabel JORD3: Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
08‑07‑2024 08:00 Tabel JORD6: Nøgletal for alle bedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
08‑07‑2024 08:00 Tabel JORD7: Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
08‑07‑2024 08:00 Tabel JORD8: Nøgletal for deltidsbedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
10‑07‑2024 08:00 Nyt Regnskabsstatistik for landbrug Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
05‑08‑2024 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri Juni 2024 Nej
15‑08‑2024 08:00 Tabel LPRIS21: Prisindeks for jordbrugets salg og køb Økonomi for landbrug og gartneri 2. kvt. 2024 Nej
19‑08‑2024 08:00 Pub Statistisk Tiårsoversigt Økonomi for landbrug og gartneri 2024 Nej
04‑09‑2024 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri Juli 2024 Nej
25‑09‑2024 08:00 Tabel JORD1: Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
25‑09‑2024 08:00 Tabel JORD2: Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
25‑09‑2024 08:00 Tabel JORD3: Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
25‑09‑2024 08:00 Tabel JORD6: Nøgletal for alle bedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
25‑09‑2024 08:00 Tabel JORD7: Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
25‑09‑2024 08:00 Tabel JORD8: Nøgletal for deltidsbedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
27‑09‑2024 08:00 Nyt Regnskabsstatistik for gartneri Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
27‑09‑2024 08:00 Nyt Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
27‑09‑2024 08:00 Tabel JORD100: Regnskabsstatistik i 100 år Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
27‑09‑2024 08:00 Tabel JORD4: Familiernes økonomi for heltidsbedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
27‑09‑2024 08:00 Tabel JORD5: Familiernes økonomi for deltidsbedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
27‑09‑2024 08:00 Tabel JORD9: Energiforbrug for heltidsbedrifter (gennemsnit) Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
07‑10‑2024 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri August 2024 Nej
09‑10‑2024 08:00 Nyt Jordbrugets investeringer Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
09‑10‑2024 08:00 Tabel JB2: Jordbrugets afskrivninger og nettoinvesteringer Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
09‑10‑2024 08:00 Tabel JB4: Jordbrugets faste bruttoinvesteringer Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
18‑10‑2024 08:00 Nyt Jordbrugets renter og gæld Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
18‑10‑2024 08:00 Tabel JB3: Jordbrugets renteudgifter og gæld Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
05‑11‑2024 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri September 2024 Nej
15‑11‑2024 08:00 Tabel LPRIS21: Prisindeks for jordbrugets salg og køb Økonomi for landbrug og gartneri 3. kvt. 2024 Nej
26‑11‑2024 08:00 Tabel FODER6: Værdiberegning for foderstoffer Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
26‑11‑2024 08:00 Tabel LBFI1: Landbrugets bruttofaktorindkomst Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
26‑11‑2024 08:00 Tabel LBFI2: Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionalt Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
26‑11‑2024 08:00 Tabel LBFPRIS1: Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
26‑11‑2024 08:00 Tabel LBF3: Direkte skatter og afgifter i landbruget Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
02‑12‑2024 08:00 Nyt Økonomien i landbrugets produktionsgrene Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
02‑12‑2024 08:00 Tabel PGKONV1: Konventionelt jordbrug - Dækningsbidrag og jordrente Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
02‑12‑2024 08:00 Tabel PGKONV2: Konventionelt landbrug - Dækningsbidrag og nettooverskud Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
02‑12‑2024 08:00 Tabel PGOEKO1: Økologisk landbrug - Dækningsbidrag og jordrente Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
02‑12‑2024 08:00 Tabel PGOEKO2: Økologisk landbrug - Dækningsbidrag og nettooverskud Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
02‑12‑2024 08:00 Pub Regnskabsstatistik for jordbrug Økonomi for landbrug og gartneri 2023 Nej
05‑12‑2024 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri Oktober 2024 Nej
18‑12‑2024 08:00 Pub Økonomien i landbrugets produktionsgrene Økonomi for landbrug og gartneri 2022 og 2023 Nej
07‑01‑2025 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri November 2024 Nej
15‑01‑2025 08:00 Tabel LPRIS37: Priser for landbrugsjord og forpagtning Økonomi for landbrug og gartneri 2024 Nej
05‑02‑2025 08:00 Tabel LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter Økonomi for landbrug og gartneri December 2024 Nej
13‑02‑2025 08:00 Nyt Kapitelstakster Økonomi for landbrug og gartneri 2024 Nej
13‑02‑2025 08:00 Tabel KAPIT1: Kapitelstakster Økonomi for landbrug og gartneri 2024 Nej
17‑02‑2025 08:00 Tabel LPRIS21: Prisindeks for jordbrugets salg og køb Økonomi for landbrug og gartneri 4. kvt. 2024 Nej
19‑02‑2025 08:00 Nyt Jordbrugets prisforhold (år) Økonomi for landbrug og gartneri 2024 Nej