Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Vælg filtrering

Viser 36 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
22‑10‑2021 08:00 Tabel AED20A: Forløb og genindlæggelser for personer 67 år og derover, Sociale ydelser til ældre 2020 Ja
24‑11‑2021 08:00 Nyt Pleje- og ældreboliger Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
24‑11‑2021 08:00 Tabel RESI01: Indskrevne i pleje- og ældreboliger Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
24‑11‑2021 08:00 Tabel RESMAD: Personer visiteret til madservice Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
24‑11‑2021 08:00 Tabel RESP01: Pladser på ældreområdet Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
03‑03‑2022 08:00 Nyt Boligstøtte Sociale ydelser til ældre December 2021 Nej
28‑03‑2022 08:00 Tabel RESANDHJ: Husstande, der modtager anden hjælp til pasning af døende Sociale ydelser til ældre 2020 Nej
28‑03‑2022 08:00 Tabel RESFAMPL: Konkret godkendte, generelt godkendte og netværks plejefamilier (hele landet) Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
28‑03‑2022 08:00 Tabel RESFDPJ: Privat familiepleje og døgnpleje (hele landet) Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
28‑03‑2022 08:00 Tabel RESHJMTR: Hjemmetræning af børn og unge (hele Landet) Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
28‑03‑2022 08:00 Tabel RESLED: Ledsageordning for børn og unge med nedsat funktionsevne (hele Landet) Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
28‑03‑2022 08:00 Tabel RESPLEJV: Plejevederlag til pasning af døende Sociale ydelser til ældre 2020 Nej
28‑03‑2022 08:00 Tabel RESPRVHJ: Fritvalgsbevis, privat hjælper og pasning af nærtstående (hele landet) Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
28‑03‑2022 08:00 Tabel RESTAND: Kommunal tandpleje Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
20‑04‑2022 08:00 Nyt Folke- og førtidspension Sociale ydelser til ældre 2022 Nej
10‑06‑2022 08:00 Nyt Service til ældre Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED01: Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer pr. uge) Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED012: Modtagere af leveret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED02: Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer, ugentligt gennemsnit) Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED021: Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer, ugentligt gennemsnit pr. modtager) Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED022: Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer pr. uge) Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED023: Modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg, Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED06: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED07: Modtagere af hjemmehjælp, plejehjem og plejebolig, Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED08: Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED10A: Modtagere af forebyggende hjemmebesøg, Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED12: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED13: Førstegangsvisiterede, frit valg, der benytter privat leverandør Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED14: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der skifter leverandør Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED16: Frit boligvalg og gennemsnitlig ventetid til plejehjem og plejeboliger for personer 67 år og derover Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel AED21: Serviceindikatorer (pct. af befolkningen) Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel LIGEHI12: Ligestillingsindikator for visiterede personer til hjemmehjælp Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel LIGEHI13: Ligestillingsindikator for visiterede timer til hjemmehjælp (gennemsnitlig) Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel REHAB19: Modtagere af rehabilitering Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
10‑06‑2022 08:00 Tabel VH33: Leverandører af privat hjemmehjælp Sociale ydelser til ældre 2021 Nej
29‑08‑2022 08:00 Tabel AED20A: Forløb og genindlæggelser for personer 67 år og derover, Sociale ydelser til ældre 2021 Nej