Gå til sidens indhold

Udgivelseskalender

Vælg filtrering

Viser 59 resultater
Dato Tid Type Titel Underemne Periode Bekræftet
02‑09‑2022 08:00 Nyt Indkomster for personer Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKFPP3: Disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKF11A: Antal familier i indkomststatistikken Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKF111: Familiernes indkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKF112: Familiernes indkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKF122: Familiernes indkomst i alt Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKF201: Hovedtabel familieindkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKP101: Personer Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKP102: Indkomst i alt Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKP105: Indkomst i alt Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKP109: Indkomster for personer over 14 år Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKP111: Indkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKP201: Hovedtabel personindkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKP221: Personlig indkomst før skat for personer over 14 år Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel INDKP222: Personlig indkomst før skat for personer over 14 år Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑09‑2022 08:00 Tabel LIGEII4: Ligestillingsindikator for indkomst i parforhold Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Nyt Indkomster for personer Person- og familieindkomster 2021 indkomstfordeling Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR10: Lavindkomst grænse. Månedlige disponible indkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR11A: Personer i Lavindkomst familier Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR11P: Lavindkomst familier Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR12A: Personer i Lavindkomst familier Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR12P: Personer i Lavindkomst familier Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR21: Decilgrænser på ækvivaleret disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR22: Decilgrænser på ækvivaleret disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR31: Gennemsnitlig ækvivalleret disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR32: Gennemsnitlig ækvivalret disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR33: Indkomstdecilers sammensætning Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR34: Indkomstdecilers sammensætning Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR41: Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel IFOR51: Relativ fattigdom Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKFPP3: Disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKF101: Familiernes indkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKF102: Familiernes indkomst før skat Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKF104: Familiernes indkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKF107: Højeste fuldførte uddannelse i familien Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKF11A: Antal familier i indkomststatistikken Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKF111: Familiernes indkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKF112: Familiernes indkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKF122: Familiernes indkomst i alt Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKF132: Disponibel familieindkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKF201: Hovedtabel familieindkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKP101: Personer Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKP102: Indkomst i alt Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKP104: Personindkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKP105: Indkomst i alt Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKP106: Disponibel indkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKP107: Personindkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKP109: Indkomster for personer over 14 år Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKP111: Indkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKP201: Hovedtabel personindkomster Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKP221: Personlig indkomst før skat for personer over 14 år Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel INDKP222: Personlig indkomst før skat for personer over 14 år Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel LIGEII1: Ligestillingsindikator for personindkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel LIGEII2: Ligestillingsindikator for personindkomst Person- og familieindkomster 2021 Nej
11‑11‑2022 08:00 Tabel LIGEII4: Ligestillingsindikator for indkomst i parforhold Person- og familieindkomster 2021 Nej
02‑05‑2023 08:00 Nyt Indkomststatistik (A-indkomst) Person- og familieindkomster 2022 Nej
02‑05‑2023 08:00 Tabel AINDK1: A-indkomst Person- og familieindkomster 2022 Nej
02‑05‑2023 08:00 Tabel AINDK2: A-indkomst i alt Person- og familieindkomster 2022 Nej
02‑05‑2023 08:00 Tabel AINDK3: Udbetalt A-indkomst Person- og familieindkomster 2022 Nej