Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Fædre øger deres barselsorlov med en dag pr. år

Dagpenge ved fødsel 2019

Samboende forældre, der fik barn i 2019, holdt for kvindernes vedkommende i gennemsnit 280 dages barselsorlov, mens mændene i gennemsnit holdt 34 dages orlov. Disse tal er alene for dagpengeberettigede forældre og betyder, at fædrene i gennemsnit holdt 11 pct. af den samlede barselsorlov. Set over de fem årgange af fødsler 2015-2019 har mændene taget ca. en dags barselsorlov mere hvert år, mens udviklingen er modsatgående og lidt langsommere for kvinderne.

Samboende dagpengeberettigede forældres dage på barselsorlov efter barnets fødselKilde: www.statistikbanken.dk/barsel05

Privat ansatte har flest dage på barsel med løn

Privat ansatte kvinder, der i perioden 2015-2019 holdt barselsorlov, holdt i gennemsnit holdt 282 dages barsel, hvoraf 141 dage var med løn. De offentligt ansatte kvinder holdt i gennemsnit 291 dages barsel, hvoraf de 123 dage var med løn fra arbejdsgiveren. Antallet af dage med løn for offentligt ansatte kvinder har været stigende i perioden, så den i 2019 i gennemsnit var 127 dage.

Offentligt og privat ansatte kvinders barselsorlovsdage med og uden løn, før og efter fødselKilde: www.statistikbanken.dk/barsel11

Privat ansatte har flest dage på orlov med løn før fødslen

Både offentligt og privat ansatte kvinder havde i perioden 2015-2019 i gennemsnit 58 dages fravær før fødslen. De privat ansatte fik løn i 47 ud af de 58 dage, og de offentligt ansatte fik løn i 42 dage.

Regional variation er primært betinget af rettighed til at holde barsel

Andelen af samboende forældrepar, hvor begge forældre holdt barsel efter barnets fødsel i 2019, varierer på landsplan mellem 55 og 67 pct. Den væsentligste årsag til den regionale variation er, at andelen af forældre, hvor begge er berettigede til barselsdagpenge, varierer. Dette og meget mere kan udledes af tabellerne på www.statistikbanken.dk/2403, hvor tabellerne barsel11 og barsel14 er nyoprettede med bl.a. branche- og sektorfordelte oplysninger.

Andel af samboende, hvor begge forældre til børn født i 2019 holdt barselKilde: www.statistikbanken.dk/barsel05

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Kort tidsserie på grund af databrud år 2015

Tallene for 2015-2019 beror på opgørelser fra Udbetaling Danmark. Danmarks Statistik har for årene 1995-2014 opgjort statistikken ud fra opgørelser fra bl.a. kommunerne, og de to perioder er ikke direkte sammenlignelige.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2021 - Nr. 158

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. april 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation