Gå til sidens indhold

Fortsat få tvangsauktioner trods stigning i august

Tvangsauktioner august 2021

Med 119 tvangsauktioner i august mod 102 måneden før er antallet af tvangsauktioner steget med 17 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. På trods af stigningen fra juli til august, var der alligevel 20 færre tvangsauktioner i tremånedersperioden juni-august 2021 sammenlignet med perioden marts-maj 2021.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1 og egne beregninger på baggrund af tal, der ikke kan genfindes i statistikbanken

Enfamiliehuse dominerer billedet

Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2021

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

antal

Sæsonkorrigerede

137

96

125

117

102

119

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

162

90

120

88

92

115

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

3

3

2

2

3

5

Enfamiliehuse

114

59

73

59

67

80

Ejerlejligheder

6

7

10

6

1

4

Sommerhuse

7

7

1

5

4

3

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

5

1

4

2

5

1

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

3

1

9

1

4

3

Rene forretningsejendomme

1

-

3

-

-

2

Fabriks- og lagerejendomme

-

1

1

1

-

1

Ubebyggede grunde

6

3

4

4

1

7

Andet bebygget

17

8

13

8

7

9

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

16

9

16

7

3

15

Sjælland

46

16

31

25

26

35

Syddanmark

36

26

26

22

22

26

Midtjylland

36

23

26

21

23

19

Nordjylland

28

16

21

13

18

20

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

6. september 2021 - Nr. 314

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation