Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Hver fjerde firma indgår i koncernrelationer

Koncerner i Danmark 2018

I 2018 var 22 pct. af firmaerne fra den generelle firmastatistik en del af en koncern. Disse beskæftigede 39 pct. af alle beskæftigede i firmastatistikken, svarende til 901.300 fuldtidsansatte. En stor andel af firmaerne, der opgøres i firmastatistikken, er ikke relevante for koncernstatistikken af forskelige årsager. Det gjaldt 140.900 firmaer (svarende til 44 pct.), som var enkeltmandsejede virksomheder, der definitorisk ikke kan indgå i koncernrelationer, og 245 firmaer der var offentlige myndigheder, som beskæftigede 611.700 fuldtidsansatte. Derudover var der 22.600 firmaer (svarende til 7 pct.), der af andre årsager ikke dækkes af koncernstatistikkens afgrænsning af fx brancher. En mindre andel af denne gruppe kan være i koncern.

Andel firmaer i koncern. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/konc3 og www.statistikbanken.dk/gf5.

De største koncerner ejede eller kontrollerede i gennemsnit 16 firmaer

De fleste koncernansatte var beskæftiget i handel og transport mv., der beskæftigede 297.500 fuldtidsansatte, hvilket svarer til 60 pct. af alle ansatte i denne branchegruppe i firmastatistikken. Branchegruppen industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed havde den største andel af sin arbejdsstyrke i koncernrelationer, idet 226.000 af de fuldtidsansatte inden for disse brancher var beskæftigede i firmaer, der indgik i koncernrelation, hvilket svarer til 76 pct. Omvendt var kun 16 pct. af de beskæftigede i kultur, fritid og anden service beskæftiget i koncerner. Det svarer til 12.000 fuldtidsansatte. Dette hænger sammen med, at kun 5.600 firmaer kunne indgå i koncernstatistikken ifølge de afgrænsninger, der var i statikkens population. Dette svarer til 22 pct. af firmaerne. Fx var halvdelen af firmaerne i denne branchegruppe enkeltmandsejede.

Flest små koncerner, men relativt få beskæftigede heri

Der var 44.133 koncerner i Danmark i 2018. Af dem var 38.530 små koncerner med færre end 20 fuldtidsansatte. De udgjorde 87 pct. af alle koncerner, men beskæftigede blot 16 pct. af alle koncernansatte, hvilket svarer til 148.000 fuldtidsansatte. Koncerner med 1.000 eller flere fuldtidsansatte beskæftigede 32 pct. af alle koncernansatte, selvom de kun udgjorde 0,3 pct. af alle koncerner.

Antal koncerner og deres fuldtidsansatte fordelt efter samlet antal ansatte i koncernen

 

Koncerner

Fuldtidsansatte

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

antal

Fuldtidsansatte i koncernen

 

 

 

 

 

 

I alt

38624

41791

44133

844400

866545

901283

Under 2

15709

17471

19046

10513

11694

12844

2-9

13627

14603

15051

66427

70775

72611

10-19

4086

4305

4433

57302

60563

62423

20-49

3073

3199

3306

93955

97971

101656

50-99

1026

1071

1100

70818

73980

76669

100-999

1003

1041

1086

262483

274055

285607

1.000 og derover

100

101

111

282901

277508

289473

Kilde: www.statistikbanken.dk/konc1.

Mere end 125.000 firmaer i koncern

Mere end 125.000 firmaer indgik i koncernrelationer i 2018. Af alle koncerner bestod 64 pct. blot af to firmaer med gennemsnitligt fire ansatte pr. firma. Der var 26 koncerner med 50 eller flere firmaer i 2018. Disse 26 koncerner bestod tilsammen af 2.417 firmaer og beskæftigede 29.557 fuldtidsansatte.

Antal koncerner, fuldtidsansatte og antal firmaer i koncern fordelt efter koncernstørrelse. 2018 

Koncerner

 

Fuldtidsansatte

 

Firmaer
i koncern
 

Fuldtidsansatte
pr. firma
i koncern

 

antal

Firmaer i koncernen

 

 

 

 

I alt

44133

901283

125939

7

2

28197

215172

56394

4

3-5

13853

296840

47486

6

6-9

1454

122890

10117

12

10-19

479

128967

6054

21

20-49

124

107857

3471

31

50 og derover

26

29557

2417

12

Kilde: www.statistikbanken.dk/konc2.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. november 2020 - Nr. 435

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Fuldtidsansatte er antallet af ansatte lønmodtagere omregnet til antal ansatte på fuld tid. Statistikken er registerbaseret, og populationen dannes ud fra en række kilder, herunder Det Erhvervsstatistiske Register, Generel Firmastatistik, årsregnskaber og kommercielle registre. Dog ekskluderes landbrug, offentlig virksomhed mv. En koncern er en gruppe af danske firmaer (to eller flere), som er knyttet sammen på baggrund af et direkte eller indirekte ejerskab større end 50 pct., eller hvis der er kontrollerende indflydelse. Udenlandsk ejede koncerner er dermed også omfattet, hvis der er en direkte relation mellem to eller flere danske firmaer inden for koncernen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Firmaer og koncerner

Anden information

Seneste nyt om Erhvervslivets struktur