Gå til sidens indhold

Den samlede lønsum steg i første kvartal

Arbejdstidsregnskabet 1. kvt. 2021

Den samlede lønsum steg fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021 med 0,7 pct. Stigningen var på 0,7 pct. for begge de to sektorer, virksomheder og organisationer og offentlig forvaltning og service. På brancheniveau steg lønsummen i finansiering og forsikring med 2,9 pct. og i information og kommunikation med 2,4 pct. Lønsummen steg også i ejendomshandel og udlejning samt bygge og anlæg med hhv. 1,9 pct. og 1,4 pct. I kultur, fritid og anden service faldt lønsummen derimod med 2,9 pct. Lønsummen i branchen handel og transport mv. faldt med 0,1 pct., men for hoteller og restauranter, der er en del af branchen og som i særlig høj grad var ramt af nedlukningen i første kvartal, var faldet 6,2 pct. Tallene i denne artikel er sæsonkorrigerede.

Lønsumsudvikling fra 4. kvt. 2020 til 1. kvt 2021, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr114

Beskæftigelsesfremgang i de fleste enkeltbrancher på trods af samlet fald

Den samlede beskæftigelse faldt med 0,4 pct. fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021. Faldet var på 0,8 pct. for virksomheder og organisationer, mens beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service omvendt steg med 0,4 pct. I branchen kultur, fritid og anden service faldt beskæftigelsen med 7 pct., mens den i handel og transport mv. faldt med 2,1 pct. Underbrancherne kultur, forlystelser og sport samt hoteller og restauranter havde de største fald på hhv. 11,1 pct. og 14,1 pct. Ejendomshandel og udlejning faldt med 0,8 pct. I de øvrige brancher var der små stigninger, idet beskæftigelse i bygge og anlæg samt i information og forsikring steg mest med hhv. 1,7 pct. og 1,3 pct.

Ingen opgørelse af præsterede timer, sæsonkorrigeret, pga. stor usikkerhed

Der er i forbindelse med denne udgivelse ikke udgivet data for de sæsonkorrigerede præsterede timer for første kvartal 2021. Usikkerheden vurderes at være for stor. Det skyldes især de mange store ændringer i forbindelse med lønkompensationsordningerne, der gør sæsonkorrektionen usikker. Derudover er supplerende datakilder ift. lønkompensationsordningerne, der blandt andet benyttes til korrektioner af de præsterede timer, stadig ufuldstændige, og derfor ikke retvisende for især den seneste nedlukningsperiode, der startede 9. december 2020. Den manglende opgørelse af præsterede timer i forbindelse med opgørelsen af arbejdstidsregnskabet betyder, at nationalregnskabet for 1. kvartal 2021, der offentliggøres 30. juni 2021, heller ikke vil indeholde præsterede timer.

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 1. kvt. 2021 og relativ ændring i forhold til 4. kvt. 2020

 

Gns. antal
beskæftigede

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

2943602

-0,4

 

306885

0,7

Virksomheder og organisationer1

2098331

-0,8

 

216716

0,7

Offentlig forvaltning og service2

845271

0,4

 

90169

0,7

Landbrug, skovbrug og fiskeri

70945

0,3

 

3344

-0,5

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

339900

0,3

 

44889

0,7

Bygge og anlæg

191702

1,7

 

20060

1,4

Handel og transport mv.

693699

-2,1

 

59059

-0,1

Information og kommunikation

122973

1,3

 

16656

2,4

Finansiering og forsikring

85241

0,6

 

16090

2,9

Ejendomshandel og udlejning

49200

-0,8

 

4627

1,9

Erhvervsservice

341957

0,4

 

37118

1,5

Offentlig administration,

 

 

 

 

 

undervisning og sundhed

918688

0,4

 

95316

0,6

Kultur, fritid og anden service

124932

-7,0

 

9692

-2,9

Anm. 1: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer også personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.
Anm. 2: Brancher med uoplyst aktivitet er ikke vist i tabellen.
1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofitorganisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
Kilde: www.statistikbanken.dk/atr112 og atr114

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Sæsonkorrektion

Oplysninger om særlige forhold for 2020 og 2021 er lavet i et særskilt notat: Særlige forhold ved offentliggørelse i 2020 og 2021 (pdf).

De sæsonkorrigerede serier er generelt mere usikre end normalt pga. den atypiske udvikling på arbejdsmarkedet i 2020 og 2021 som følge af COVID-19.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. juni 2021 - Nr. 225

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation