Gå til sidens indhold

Mindre etageareal fuldført i 2020 end i 2019

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.540.492 m2
4. kvt. 2020
-1 %
3. kvt. - 4. kvt. 2020
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
5.879
4. kvt. 2020
-3 %
3. kvt. - 4. kvt. 2020

Byggevirksomheden 4. kvt. 2020

Det samlede fuldførte etageareal i fjerde kvartal 2020 endte på 1,8 mio. m2, hvilket er en stigning på 2 pct. i forhold til tredje kvartal. Denne stigning er drevet af en stigning i fuldførelsen af erhvervsbygninger på 15 pct., mens de øvrige bygningstyper faldt i forhold til tredje kvartal. Dermed endte det samlede fuldførte etageareal i 2020 på 7,2 mio. m2, hvilket er et fald på 12 pct. i forhold til 2019. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving, medmindre andet er angivet. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, men opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Færre boliger fuldført i 4. kvt. i forhold til 3. kvt., men flere i 2020 end i 2019

Der blev fuldført 9.576 boliger i fjerde kvartal, hvilket er et fald på 5 pct. i forhold til tredje kvartal. I hele 2020 blev der fuldført 35.487 boliger, hvilket er en stigning på 4 pct. i forhold til 2019.

Påbegyndt etageareal falder i forhold til tredje kvartal og i forhold til 2019

Det påbegyndte etageareal i fjerde kvartal var 1,5 mio. m2, hvilket er et fald på 1 pct. i forhold til tredje kvartal. Dermed endte det samlede påbegyndte etageareal i 2020 på 6,9 mio. m2. Det påbegyndte etageareal faldt dermed ligesom det fuldførte etageareal med 12 pct. i forhold til 2019. Det skal dog bemærkes, at opgørelse af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

Andre indikatorer tyder på, at byggeriet er tilbage på niveauet før COVID-19

Konjunkturbarometer for erhvervene januar 2021 viser, at byggeriets sammensatte konjunktur indikator i januar 2021 er på niveau med januar 2020. Dermed er denne indikator, efter at have dykket det meste af 2020, tilbage på samme niveau, som før COVID-19 ramte Danmark. Samtidig viser Beskæftigede ved bygge og anlæg 4. kvt. 2020, at antallet af beskæftigede i byggeriet også er tilbage på samme niveau som før COVID-19.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2019

2020

4. kvt. 2020
i forhold til

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

3. kvt. 2020

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1641

1850

1905

1559

1540

-1

Beboelsesbygninger

749

877

890

763

687

-10

Erhvervsbygninger1

420

627

665

489

460

-6

Øvrige bygninger2

472

346

350

306

393

28

Fuldført

2097

1862

1686

1791

1818

2

Beboelsesbygninger

978

914

804

1002

991

-1

Erhvervsbygninger1

617

481

502

460

529

15

Øvrige bygninger2

501

468

380

329

298

-9

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2019

2020

4. kvt. 2020
i forhold til

 

4. kvt..

1. kvt..

2. kvt.

3. kvt..

4. kvt..

3. kvt. 2020

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

7576

7134

6579

6073

5879

-3

Enfamiliehuse1

2401

3067

3105

2665

2795

5

Etagebyggeri

3778

3237

3350

3231

2576

-20

Øvrige bygninger2

1397

831

124

177

508

187

Fuldført

9144

8115

7730

10066

9576

-5

Enfamiliehuse1

3231

2870

3083

3000

3288

10

Etagebyggeri

4715

4607

3794

5852

5112

-13

Øvrige bygninger2

1198

638

854

1214

1176

-3

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til sidste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

2019

2020

 

2019

2020

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

5

4

7

10

 

9

-6

2

0

Boliger

-3

1

6

6

 

5

-2

1

2

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.540.492 m2
4. kvt. 2020
-1 %
3. kvt. - 4. kvt. 2020
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
5.879
4. kvt. 2020
-3 %
3. kvt. - 4. kvt. 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

5. februar 2021 - Nr. 33

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Byggeri og anlæg