Gå til sidens indhold

Det lave antal tvangsauktioner fortsætter i marts

Tvangsauktioner marts 2021

Med 143 tvangsauktioner i marts mod 147 måneden før, er antallet af tvangsauktioner faldet med 3 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed fortsætter det lave niveau af tvangsauktioner, som man har set siden slutningen af 2020. Det lave antal tvangsauktioner i marts betyder samtidig, at årets første tre måneder har budt på 26 færre tvangsauktioner i forhold til de sidste tre måneder af 2020, hvor der samlet set blev bekendtgjort 462 tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1 og egne beregninger på baggrund af tal, der ikke kan genfindes i statistikbanken

Enfamiliehuse dominerer billedet

Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2020

2021

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

antal

Sæsonkorrigerede

157

131

174

146

147

143

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

196

124

181

132

134

162

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

3

5

3

6

3

3

Enfamiliehuse

140

80

127

89

86

114

Ejerlejligheder

9

7

16

6

6

6

Sommerhuse

7

4

7

7

4

7

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

8

5

1

3

6

5

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

9

7

6

6

3

3

Rene forretningsejendomme

1

-

1

1

1

1

Fabriks- og lagerejendomme

1

3

1

-

3

-

Ubebyggede grunde

2

3

4

4

10

6

Andet bebygget

16

10

15

10

12

17

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

23

12

16

13

14

16

Sjælland

57

46

46

48

29

46

Syddanmark

44

28

53

34

32

36

Midtjylland

38

26

36

24

28

36

Nordjylland

34

12

30

13

31

28

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

9. april 2021 - Nr. 128

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende. De sæsonkorrigerede tal for antal bekendtgjorte tvangsauktioner er behæftet med en øget usikkerhed, som følge af de udsving, som er et resultat af nedlukningen af den offentlige sektor, herunder fogedretterne, for at mindske spredningen af COVID-19, og det efterfølgende efterslæb efter genåbningen af domstolene. Der kan derfor også forekomme større revisioner bagud i tid i de kommende måneder, end hvad der typisk opleves. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation