Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden er uændret

Forbrugertillidsindikatoren
-5,0
Marts 2021
+0,2
Fra februar til marts 2021

Forbrugerforventninger marts 2021

Forbrugertilliden for marts måned ligger på minus 5,0 og er dermed uændret i forhold til februar måned, hvor den lå på minus 5,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er på minus 5,3. Der har været et fald i forbrugernes vurderinger af familiens og Danmarks nuværende økonomiske situation, samt deres forventninger til familiens økonomiske situation om et år. Samtidig er der en stigning i forbrugernes forventninger til Danmarks økonomiske situation om et år samt i købelysten. Disse to udviklinger modsvarer hinanden, så den samlede forbrugertillid er uændret. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Familiernes egen økonomiske situation i dag vurderes fortsat som bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 3,3 i marts, hvilket er det laveste niveau indikatoren har været på siden oktober 2020, hvor den var 3,1. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 35,6 og er hermed faldet for fjerde måned i træk. Indikatoren er også lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 31,5.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation stiger

Forbrugerne forventer fortsat, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 11,7 i marts og er derved på niveau med gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 11,8. Forbrugerne forventer fortsat, at Danmarks økonomiske situation om et år er dårligere end i dag. Indikatoren er dog steget en del i forhold til februar og ligger nu på minus 1,7. Indikatoren ligger også højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er på minus 5,6.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er dog steget i forhold til februar, hvor den var minus 5,7 og ligger nu på minus 2,8. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger lavere på minus 5,9.

Forbrugerne forventer en betydelig mindre stigning i arbejdsløsheden

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. Indikatoren ligger på 2,0. I sommeren 2019 var sidste gang, at en så lav forventning til stigningen i arbejdsløsheden kunne findes. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 12,8. Dvs. at forbrugerne forventer en stigning i arbejdsløsheden om et år, dog markant mindre end de har gjort i gennemsnittet for det seneste halve år.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2018

2019

2020

2020

2021

 

 

 

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,4

3,8

-4,1

-6,2

-7,6

-3,8

-4,1

-5,2

-5,0

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

6,3

7,6

4,7

3,1

4,6

4,4

5,6

6,0

3,3

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

12,7

10,9

12,0

10,6

11,1

12,6

12,8

11,7

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

7,1

-20,9

-31,5

-28,9

-28,5

-30,7

-33,9

-35,6

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,2

-1,5

-6,1

-7,8

-16,1

-2,1

-0,9

-5,2

-1,7

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,3

-7,1

-9,1

-7,0

-8,4

-4,1

-7,2

-5,7

-2,8

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2018

2019

2020

2020

2021

 

 

 

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-5,9

-7,7

-12,8

-13,8

-13,5

-14,4

-18,9

-19,2

-14,9

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,3

24,6

21,9

21,3

21,8

24,2

18,9

24,6

28,4

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-9,1

0,8

14,7

21,3

28,2

6,9

11,5

6,9

2,0

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,1

-2,8

-5,8

-4,1

-4,6

-3,5

-3,4

-0,2

1,8

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

59,2

58,0

58,5

57,2

61,6

57,2

55,3

58,3

57,0

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

29,1

33,0

35,6

34,3

38,8

41,1

39,7

44,0

42,6

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,7

28,9

30,8

30,9

34,8

31,6

35,6

36,6

35,0

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-5,0
Marts 2021
+0,2
Fra februar til marts 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

24. marts 2021 - Nr. 101

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Vi gennemfører undersøgelsen i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation