Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Højere tobakspriser i både Danmark og EU

Inflationen i Danmark
+0,5 %
Februar 2020 - februar 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,6 %
Februar 2020 - februar 2021

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks februar 2021

Inflationen i Danmark steg i februar 2021 til 0,5 pct. fra 0,4 pct. i januar 2021. I samme periode steg inflationen i EU til 1,3 pct. fra 1,2 pct., mens inflationen i euroområdet lå uændret på 0,9 pct. I både Danmark og EU er det særligt prisstigninger på tobak, der holder inflationen oppe i februar. I 8 EU-lande, herunder Danmark, er tobak den produktgruppe, som bidrager mest til inflationen i februar. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark blev halveret, da den i februar 2021 faldt til 0,6 pct. fra 1,2 pct. i januar 2021. I samme periode i EU faldt kerneinflationen til 1,5 pct. fra 1,7 pct., og i euroområdet faldt den til 1,2 pct. fra 1,4 pct. Faldene i kerneinflationen for både Danmark og EU skyldes bl.a. prisændringer på pakkerejser og tøj. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Større usikkerhed under COVID-19

Under COVID-19 er usikkerheden for alle landes inflation større end normalt. Den større usikkerhed skyldes et større antal estimerede priser end normalt, da flere brancher har været lukket helt ned eller underlagt strenge begrænsninger. Yderligere information kan findes på ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology.

Polen og Grækenland har fortsat yderpunkterne i inflationen i EU

Polen havde igen den højeste inflation i EU i februar på 3,6 pct., og ligeledes var det igen Grækenland, der havde den laveste inflation på minus 1,9 pct.

Inflationen i EU samt Island, Norge og Schweiz. Februar 2021Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, februar 20211

 

Inflation
 

 

Vægte 2021

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Jan.
2021

Feb.
2021

 

 

 

 

 

 

pct.

EU27/EU282

1.000,0

 

Tobak

Overnatning, hoteller og camping

 

1,2

1,3

Euroområdet

793,5

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

0,9

0,9

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,4

 

Tobak

Beklædning

 

0,6

0,3

Cypern

1,9

 

Transporttjenester

Fødevarer

 

-0,8

-0,9

Estland

1,8

 

El, gas og andet brændsel

Drift af transportmidler

 

0,3

0,5

Finland

15,6

 

Drift af transportmidler

Av/fotoudstyr og computere

 

1,0

0,9

Frankrig

160,2

 

Tobak

Beklædning

 

0,8

0,8

Grækenland

16,3

 

Anskaffelse af køretøjer

Transporttjenester

 

-2,4

-1,9

Irland

12,7

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Transporttjenester

 

-0,1

-0,4

Italien

130,0

 

Beklædning

Drift af transportmidler

 

0,7

1,0

Letland

2,2

 

Ambulant behandling

El, gas og andet brændsel

 

-0,5

-0,2

Litauen

4,4

 

Ambulant behandling

El, gas og andet brændsel

 

0,2

0,4

Luxembourg

2,7

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Beklædning

 

1,1

-0,5

Malta

0,8

 

Personlig pleje

Drift af transportmidler

 

0,2

0,1

Nederlandene

44,0

 

Tobak

Transporttjenester

 

1,6

1,9

Portugal

18,3

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

0,2

0,3

Slovakiet

6,9

 

Teletjenester

El, gas og andet brændsel

 

0,7

0,9

Slovenien

3,2

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

-0,9

-1,1

Spanien

83,8

 

Fødevarer

Overnatning, hoteller og camping

 

0,4

-0,1

Tyskland

231,3

 

Pakkerejser

Ambulant behandling

 

1,6

1,6

Østrig

26,9

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

1,1

1,4

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,5

 

Transporttjenester

Drift af transportmidler

 

-0,3

0,2

Danmark

13,5

 

Tobak

Pakkerejser

 

0,4

0,5

Kroatien

7,4

 

Tobak

El, gas og andet brændsel

 

0,0

0,7

Polen

82,0

 

Finansielle tjenester

Beklædning

 

3,6

3,6

Rumænien

33,5

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

2,0

2,5

Sverige

24,3

 

El, gas og andet brændsel

Overnatning, hoteller og camping

 

1,9

1,8

Tjekkiet

19,7

 

Tobak

Drift af transportmidler

 

2,2

2,1

Ungarn

15,8

 

Tobak

Aviser, bøger og papirvarer

 

2,9

3,3

Europa uden
for EU-27

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

3,4

2,8

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Transporttjenester

 

2,7

3,6

Schweiz

 

Anskaffelse af køretøjer

Overnatning, hoteller og camping

 

-0,6

-0,4

Storbritannien

 

 

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU27/EU28 dækker de 28 gamle EU-medlemslande inkl. Storbritannien frem til januar 2020 og de 27 medlemslande uden Storbritannien fra og med februar 2020. Inflationen i EU i januar 2021 er derfor beregnet over en periode både med og uden Storbritannien.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+0,5 %
Februar 2020 - februar 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,6 %
Februar 2020 - februar 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

22. marts 2021 - Nr. 98

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation