Gå til sidens indhold

4 mænd for hver kvinde i virksomhedsbestyrelser

Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2017

Kvinder udgjorde 19 pct. af bestyrelsesmedlemmerne i danske selskaber i 2017. I direktionerne var andelen af kvinder 15 pct. Det fremgår af en helt ny officiel statistik over medlemmer af bestyrelser og direktioner i virksomheder, som fremover vil blive udarbejdet årligt ud fra data i Erhvervsstyrelsens såkaldte Deltagerregister. I alt var der registreret 165.800 bestyrelsesmedlemmer i 132.700 selskaber, hvoraf 133.100 var mænd, og 31.100 var kvinder. I virksomhedernes direktioner var der 183.800 direktionsmedlemmer, 155.100 mænd og 26.900 kvinder, svarende til hhv. 84 og 15 pct.

Mænd og kvinder i bestyrelser og direktioner. 2017

Flest kvinder i mindre virksomheder

Der er forskel på kvindernes andel i bestyrelsesposterne, når man sammenligner firmaernes forskellige størrelsesgrupper. Den største kvindeandel findes således i firmaer med 1-9 ansatte. Her var der 21 pct. kvinder. Færrest finder man i firmaer med 50-249 ansatte. Her udgjorde kvinderne kun 14 pct. af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmer har erhvervsfaglige uddannelser

45.000 bestyrelsesmedlemmer havde en erhvervsfaglig uddannelse, og udgjorde med 27 pct. den største uddannelsesgruppe. Til sammenligning udgør denne gruppe 30 pct. af befolkningen mellem 15 og 69 år. Herefter fulgte personer med lange videregående uddannelser med 36.700 og mellemlange uddannelser med 28.100 personer, svarende til hhv. 22 og 17 pct. Det typiske bestyrelsesmedlem er mellem 40 og 60 år. Denne aldersgruppe udgør tilsammen godt 50 pct. af alle bestyrelsesmedlemmer, med i alt 83.000 personer. Til sammenligning udgør de 40-60 årige 32 pct. af befolkningen over 15 år. De fleste bestyrelsesmedlemmer bor i Østjylland. Her bor der 25.000 personer, svarende til 15 pct. Herefter fulgte Sydjylland og Nordsjælland med hver 11 pct.

Kvinder er oftest repræsenteret i bestyrelser i sundhed og socialvæsen

Kvindernes andel i bestyrelsesposter var højest i brancherne sundhed og socialvæsen (31 pct.) og finansiering og forsikring (26 pct.). Den laveste andel af kvinder i bestyrelser findes i brancherne energiforsyning (10 pct.), information og kommunikation (12 pct.) og kultur og fritid (13 pct.). Der var flest personer, der besad en bestyrelsespost i brancherne handel og industri, hvor der var hhv. 36.300 og 21.800 personer. Heraf udgjorde kvinderne 18 og 16 pct.

Medlemmer af bestyrelser og direktioner. 2017

 

Bestyrelse

Direktion

Bestyrelse

Direktion

 

antal medlemmer

andel i pct.

I alt

165785

183798

100

100

 

 

 

 

 

Mænd

133112

155089

80

84

Kvinder

31128

26844

19

15

Uoplyst

1545

1865

1

1

 

 

 

 

 

Grundskole

12435

19791

8

11

Gymnasiale uddannelser mv.

12448

15058

8

8

Erhvervsfaglige uddannelser

44970

64555

27

35

Korte videregående uddannelser

9562

13078

6

7

Mellemlange videregående- og bacheloruddannelser

28087

26956

17

15

Lange videregående uddannelser mv.

36653

29689

22

16

Uoplyst uddannelse

21630

14671

13

8

 

 

 

 

 

Under 20 år

196

208

0

0

20-29 år

3675

6691

2

4

30-39 år

13053

23608

8

13

40-49 år

36780

50305

22

27

50-59 år

46204

50106

28

27

60-69 år

28302

26267

17

14

70 år og derover

17072

14157

10

8

Uoplyst alder

20629

12590

12

7

 

 

 

 

 

Landsdel Byen København

16038

22424

10

12

Landsdel Københavns omegn

15295

18353

9

10

Landsdel Nordsjælland

17972

19886

11

11

Landsdel Bornholm

517

764

0

0

Landsdel Østsjælland

6533

8896

4

5

Landsdel Vest- og Sydsjælland

9364

13847

6

8

Landsdel Fyn

10456

12918

6

7

Landsdel Sydjylland

18126

19444

11

11

Landsdel Østjylland

24964

26726

15

15

Landsdel Vestjylland

11906

12251

7

7

Landsdel Nordjylland

13985

15699

8

9

Uoplyst landsdel

20629

12590

12

7

Nyt fra Danmarks Statistik

29. november 2018 - Nr. 450

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på Erhvervsstyrelsens deltagerregister, hvor selskaber er forpligtede til selv at rapportere informationer om personer mv., der har tilknytning til selskabet, hvorfor der bør være fuld dækning af alle selskabers ledelsesorganer.
Statistikken er afgrænset til private selskaber af typen anparts-, aktie- og iværksætterselskaber over Danmarks Statistiks bagatelgrænse.
Personer kan indgå flere gange i statistikken. Såfremt en person indgår både i en virksomheds direktion, samt i dennes bestyrelse, vil vedkommende tælle i begge roller. Endvidere tæller en person flere gange, hvis vedkommende fx er medlem af bestyrelsen i flere selskaber.
Der er en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere baggrundsoplysninger som køn, uddannelse mv., fx fordi bestyrelsesmedlemmet ikke er en del af den danske befolkning. For variablen køn har Danmarks Statistik reduceret omfanget af ¿uoplyst køn¿, gennem en kodning af køn på baggrund af personnavne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten