Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stigning i det fuldførte byggeri

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.589.539 m2
3. kvt. 2020
0 %
2. kvt. - 3. kvt. 2020
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
5.753
3. kvt. 2020
-7 %
2. kvt. - 3 kvt. 2020

Byggevirksomheden 3. kvt. 2020

Det samlede fuldførte etageareal i tredje kvartal 2020 endte på 1,8 mio. m2, hvilket er en stigning på 8 pct. i forhold til andet kvartal. Denne stigning er drevet af en stigning i fuldførelsen af beboelsesbygninger på 32 pct., mens de øvrige bygningstyper faldt i forhold til andet kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving, medmindre andet er angivet. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, men opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99.

Antallet af fuldførte boliger steg i tredje kvartal

Der blev fuldført 9.890 boliger i tredje kvartal, hvilket er en stigning på 30 pct. i forhold til andet kvartal. Den foreløbige opgørelse af påbegyndte boliger viser, at antallet faldt med 7 pct. fra andet til tredje kvartal.

Påbegyndt etageareal på samme niveau som i andet kvartal

Ser man på det påbegyndte etageareal i tredje kvartal, så er dette på niveau med andet kvartal. Det skal dog bemærkes, at opgørelse af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

Andre indikatorer og COVID-19 Krisen

Konjunkturbarometer for erhvervene oktober 2020 viser, at byggeriets sammensatte konjunktur indikator efter et kraftigt dyk under COVID-19 nedlukningen er tilbage på minus 9 i oktober, hvilket er samme niveau som før COVID-19.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2019

2020

3. kvt. 2020
i forhold til

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt. 2020

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1793

1759

1757

1591

1590

0

Beboelsesbygninger

901

851

859

784

792

1

Erhvervsbygninger1

473

464

575

519

498

-4

Øvrige bygninger2

419

444

323

288

299

4

Fuldført

1898

1923

1973

1655

1795

8

Beboelsesbygninger

858

905

878

801

1058

32

Erhvervsbygninger1

585

531

550

523

465

-11

Øvrige bygninger2

455

487

545

330

272

-18

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88.

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2019

2020

3. kvt. 2020
i forhold til

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

2. kvt. 2020

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

6668

7788

7094

6184

5753

-7

Enfamiliehuse1

2805

2584

3052

2671

2817

5

Etagebyggeri

3295

3901

3236

3426

2647

-23

Øvrige bygninger2

568

1302

806

87

289

232

Fuldført

8117

8712

8308

7621

9890

30

Enfamiliehuse1

2777

2888

3038

3017

2987

-1

Etagebyggeri

3845

4667

4557

3901

5622

44

Øvrige bygninger2

1496

1157

714

703

1281

82

1Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse. 2Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål. Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99.

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til sidste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

5

4

7

10

 

3

2

2

-7

Boliger

2

1

1

8

 

0

2

6

-2

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.589.539 m2
3. kvt. 2020
0 %
2. kvt. - 3. kvt. 2020
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
5.753
3. kvt. 2020
-7 %
2. kvt. - 3 kvt. 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

4. november 2020 - Nr. 407

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Byggeri og anlæg