Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat faldende antal tvangsauktioner

Tvangsauktioner november 2020

Med 131 tvangsauktioner i november, mod 157 måneden før, er antallet af tvangsauktioner faldet for tredje måned i træk, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Ser man bort fra det lave antal tvangsauktioner i april 2020, som følge af nedlukningen af Danmark på grund af COVID-19, skal man helt tilbage til december 2007, hvor der blev bekendtgjort 126 tvangsauktioner, for at finde et tilsvarende lavt niveau.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Aktivt boligmarked betyder færre tvangsauktioner

På trods af, at COVID-19 i februar ramte Danmark og efterfølgende lukkede landet ned i marts, ser det på nuværende tidspunkt ud som om, at vi i år kan ende med at have haft det laveste antal tvangsauktioner siden 2007. Det hænger sammen med situationen på boligmarkedet, der generelt har haft fart på i 2020. Med et stort antal handler og korte salgstider, er antallet af tvangsauktioner nemlig ofte lavere. Det skyldes, at en boligejer, der har svært ved at overholde betingelserne på udestående lån i en periode, hvor boligmarkedet er gunstigt som det er tilfældet i år, ofte selv vil kunne sælge sin bolig, inden det ender i en tvangsauktion.

Enfamiliehuse går oftest på tvang

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse i langt størstedelen af tilfældene udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamilihuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2019

2020

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

antal

Sæsonkorrigerede

177

188

183

196

189

194

192

189

218

174

157

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

122

173

181

205

232

206

135

181

197

199

196

124

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

3

6

5

10

12

8

4

9

6

8

3

5

Enfamiliehuse

81

107

121

128

151

135

91

121

132

126

140

80

Ejerlejligheder

8

15

15

14

7

9

6

6

10

11

9

7

Sommerhuse

9

12

4

10

12

9

17

13

7

13

7

4

Ejendomme med 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller flere lejligheder

3

3

2

8

5

13

3

4

5

2

8

5

Blandet beboelses- og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forretningsejendomme

2

6

10

9

7

10

4

4

10

4

9

7

Rene forretningsejendomme

1

1

2

-

3

-

1

-

3

4

1

-

Fabriks- og lagerejendomme

1

2

1

2

6

2

-

1

2

1

1

3

Ubebyggede grunde

3

7

7

6

3

5

3

2

2

6

2

3

Andet bebygget

11

14

14

18

26

15

6

21

20

24

16

10

Regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

12

22

33

22

23

22

15

27

17

18

23

12

Sjælland

42

46

45

71

62

71

52

54

50

59

57

46

Syddanmark

20

39

24

46

61

40

24

50

63

64

44

28

Midtjylland

33

32

48

37

47

36

19

30

41

36

38

26

Nordjylland

15

34

31

29

39

37

25

20

26

22

34

12

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. december 2020 - Nr. 451

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende. De sæsonkorrigerede tal for antal bekendtgjorte tvangsauktioner er behæftet med en øget usikkerhed, som følge af de udsving, som er et resultat af nedlukningen af den offentlige sektor, herunder fogedretterne, for at mindske spredningen af COVID-19, og det efterfølgende efterslæb efter genåbningen af domstolene. Der kan derfor også forekomme større revisioner bagud i tid i de kommende måneder, end hvad der typisk opleves. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation