Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre tvangsauktioner i oktober

Tvangsauktioner oktober 2020

Med 154 tvangsauktioner i oktober mod 180 måneden før, er antallet af tvangsauktioner faldet den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Faldet skal dog ses i lyset af, at 2020 generelt har været præget af usædvanlige sæsonudsving sammenlignet med foregåede år. På trods af relativt store udsving i de enkelte måneder som følge heraf, har antallet af tvangsauktioner med et gennemsnit på 183 om måneden generelt ligget på samme lave niveau i 2020 som sidste år. Her blev der til sammenligning i gennemsnit bekendtgjort 187 tvangsauktioner om måneden, hvilket var det laveste siden 2008, hvor gennemsnittet lå på 236.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Enfamiliehuse går oftest på tvang

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse i langt størstedelen af tilfældene udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamilihuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2019

2020

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

antal

Sæsonkorrigerede

182

178

192

183

197

186

265

193

192

213

180

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

181

122

173

181

205

232

247

135

181

197

199

196

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

7

3

6

5

10

12

7

4

9

6

8

3

Enfamiliehuse

110

81

107

121

128

151

173

91

121

132

126

140

Ejerlejligheder

18

8

15

15

14

7

11

6

6

10

11

9

Sommerhuse

15

9

12

4

10

12

15

17

13

7

13

7

Ejendomme med 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller flere lejligheder

6

3

3

2

8

5

3

3

4

5

2

8

Blandet beboelses- og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forretningsejendomme

3

2

6

10

9

7

6

4

4

10

4

9

Rene forretningsejendomme

-

1

1

2

-

3

3

1

-

3

4

1

Fabriks- og lagerejendomme

3

1

2

1

2

6

1

-

1

2

1

1

Ubebyggede grunde

2

3

7

7

6

3

3

3

2

2

6

2

Andet bebygget

17

11

14

14

18

26

25

6

21

20

24

16

Regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

24

12

22

33

22

23

25

15

27

17

18

23

Sjælland

35

42

46

45

71

62

69

52

54

50

59

57

Syddanmark

52

20

39

24

46

61

60

24

50

63

64

44

Midtjylland

51

33

32

48

37

47

54

19

30

41

36

38

Nordjylland

19

15

34

31

29

39

39

25

20

26

22

34

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Forsinket effekt af COVID-19 på antallet af tvangsauktioner

Hvilken betydning tiltagene for at forhindre spredning af COVID-19 har haft for, hvor mange, der må se deres ejendom gå på tvangsauktion, vil tidligst fremgå af tallene senere på året. Det skyldes, at der i de fleste tilfælde går en periode på fem til ni måneder fra ejers misligholdelse af udestående lån, til ejendommen bekendtgøres solgt på auktion.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. november 2020 - Nr. 409

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende. De sæsonkorrigerede tal for antal bekendtgjorte tvangsauktioner er behæftet med en øget usikkerhed, som følge af de udsving, som er et resultat af nedlukningen af den offentlige sektor, herunder fogedretterne, for at mindske spredningen af COVID-19, og det efterfølgende efterslæb efter genåbningen af domstolene. Der kan derfor også forekomme større revisioner bagud i tid i de kommende måneder, end hvad der typisk opleves. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation