Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Lille stigning i første kvartal trods COVID-19

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.671.014 m2
1. kvt. 2020
+2 %
4. kvt. - 1. kvt. 2020
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
6.629
1. kvt. 2020
-3 %
4. kvt. - 1 kvt. 2020

Byggevirksomheden 1. kvt. 2020

Det er ikke umiddelbart tydeligt, om COVID-19 krisen og nedlukningen af Danmark i slutningen af marts har påvirket tallene for byggevirksomheden i første kvartal 2020. Det samlede etageareal, der blev fuldført, endte på 1,96 mio. m2, hvilket er en stigning på 3 pct. i forhold til fjerde kvartal 2019. Stigningen blev primært skabt af en stigning i kategorierne erhvervsbygninger og øvrige bygninger, mens der var et fald i det fuldførte areal for beboelsesbygninger. Ser man på det påbegyndte byggeri, så steg dette med 2 pct. i forhold til fjerde kvartal. Her steg både det påbegyndte areal for erhvervs- og beboelsesbygninger, mens det faldt for øvrige bygninger. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving, medmindre andet er angivet. Herudover er der korrigeret forsinkede registreringer i BBR, som dog er behæftet med usikkerhed.

Tilladt, påbegyndt og fuldført byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartalKilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99.

Antallet af fuldførte og påbegyndte boliger faldt i første kvartal

Der blev fuldført 7.794 boliger i første kvartal, hvilket er en nedgang på 7 pct. i forhold til fjerde kvartal 2019. Fuldførte enfamiliehuse steg dog med 3 pct. Lignende gør sig gældende i det påbegyndte byggeri, hvor antallet af påbegyndte boliger faldt med 3 pct. i forhold til fjerde kvartal. Påbegyndte enfamiliehuse steg dog med 10 pct.

Andre indikatorer og COVID-19 Krisen

Udviklingen i byggebeskæftigelsen i andet kvartal forventes at være påvirket af COVID-19 og følgerne heraf. Dette fremgår af Konjunkturbarometer for erhvervene april 2020, som viser et markant dyk i indikatorerne for bygge og anlæg i april. Byggevirksomheden for andet kvartal 2020 udkommer 5. august.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2019

2020

1. kvt. 2020
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt. 2019

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1912

1844

1724

1643

1671

2

Beboelsesbygninger

885

875

879

804

823

2

Erhvervsbygninger1

577

545

472

429

524

22

Øvrige bygninger2

449

424

373

410

324

-21

Fuldført

2050

2052

1835

1896

1957

3

Beboelsesbygninger

929

915

846

897

856

-5

Erhvervsbygninger1

631

662

561

534

580

9

Øvrige bygninger2

489

476

428

465

521

12

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88.

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2019

2020

1. kvt. 2020
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt. 2019

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

7662

7673

6052

6840

6629

-3

Enfamiliehuse1

3121

2712

2758

2519

2771

10

Etagebyggeri

3805

3504

2801

3437

3014

-12

Øvrige bygninger2

736

1456

493

884

845

-4

Fuldført

8197

8735

8149

8406

7794

-7

Enfamiliehuse1

2932

2863

2714

2805

2894

3

Etagebyggeri

4685

5094

3793

4595

4283

-7

Øvrige bygninger2

580

777

1642

1006

617

-39

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99.

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel. Tallene revideres løbende. Nedenstående tabel viser revisionerne i forhold til sidste offentliggørelse.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 

Påbegyndt

 

Fuldført

 

2019

 

2019

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

pct.

Samlet etageareal

5

4

7

10

 

-8

1

2

5

Boliger

4

6

1

4

 

4

-2

4

-3

Påbegyndt etageareal
Sæsonkorrigeret/estimeret
1.671.014 m2
1. kvt. 2020
+2 %
4. kvt. - 1. kvt. 2020
Påbegyndt antal boliger
Sæsonkorrigeret/estimeret
6.629
1. kvt. 2020
-3 %
4. kvt. - 1 kvt. 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

7. maj 2020 - Nr. 175

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Byggeri og anlæg