Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden dykker - laveste niveau i over ti år

Forbrugerforventninger april 2020

Den samlede forbrugertillid for april måned ligger på minus 11,9. Dette resultat er baseret på svar fra hele indsamlingsperioden, der forløb fra 1.-19. april. Pga. den delvise genåbning af Danmark, som statsministeren meldte ud 6. april, har vi ligesom i marts måned valgt at offentliggøre resultaterne af svarene op til hhv. efter denne dato. For indsamlingsperioden 1.-6. april lå forbrugertilliden på minus 12,5, hvorimod forbrugertilliden for indsamlingsperioden 7.-19. april, lå på minus 9,4. Til sammenligning var tilliden minus 6,5 for indsamlingsperioden 12.-17. marts og var positiv i perioden op til. Af det samlede antal svar er 69 pct. indløbet i den første delperiode mod 31 pct. i den anden delperiode. Faldet i forbrugertilliden skyldes især forbrugernes vurdering af Danmarks økonomiske situation, men købelysten er også faldet betydeligt. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at familiernes egen økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Den samlede indikator for familiernes økonomiske situation lå på 4,0 i april, idet den ligeledes var 4,0 for indsamlingsperioden 1.-6. april og 5,9 for indsamlingsperioden 7.-19. april. Forbrugerne vurderer, at Danmarks økonomiske situation i dag er markant dårligere end for et år siden. Den samlede indikator er faldet fra 4,6 i marts til minus 23,1 i april. Den lå på omtrent det samme niveau i begge delperioder hhv. minus 22,1 i første delperiode, og på minus 23,7 for den anden delperiode.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation falder kraftigt

Trods et kraftigt fald, forventer forbrugerne fortsat, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på 2,7. Den lå på omtrent det samme niveau i delperioderne hhv. 2,2 for indsamlingsperioden 1.-6. april og 2,7 for indsamlingsperioden 7.-19. april. Forbrugerne forventer fortsat, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag, men forventningen steg betydeligt efter ministerens udmelding. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på minus 21,7. Den lå på minus 26,9 i første delperiode, men steg i den sidste delperiode til minus 11,8.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på 41,1, idet den lå på 44,7 i indsamlingsperioden 1.-6. april og 36,4 for indsamlingsperioden 7.-19. april. Indikatoren er nu på samme niveau, som den var i november 2008, da finanskrisen var i gang med at sprede sig til hele verden.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2017

2018

2019

2019

2020

 

 

 

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

6,9

7,4

3,8

1,4

2,5

4,5

3,3

0,4

-11,9

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,9

6,3

7,6

6,6

7,1

7,4

7,0

5,4

4,0

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,8

13,7

12,7

13,5

11,7

12,0

15,0

10,6

2,7

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

12,3

15,2

7,1

4,3

5,0

9,1

5,5

4,6

-23,1

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,8

8,2

-1,5

-4,7

-4,7

-0,9

-1,4

-9,9

-21,7

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,5

-6,3

-7,1

-12,7

-6,6

-5,4

-9,8

-8,5

-21,3

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2017

2018

2019

2019

2020

 

 

 

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?2

-9,0

-5,9

-7,7

-8,7

-4,8

-6,8

-4,1

-7,4

-15,2

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?3

20,2

24,3

24,6

28,0

31,1

28,7

26,6

24,7

19,1

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?4

-8,9

-9,1

0,8

7,7

6,2

2,7

6,3

10,7

41,1

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-3,1

-2,8

-3,7

-0,6

-2,4

-2,1

-6,4

-12,5

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

57,5

59,2

58,0

54,2

58,4

54,6

59,7

57,5

62,4

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

28,3

29,1

33,0

32,0

40,8

33,3

33,6

36,7

24,9

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,1

27,7

28,9

29,8

30,8

26,8

31,8

28,5

27,8

Anm. 1: Se noten under første tabel.
Anm. 2: I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
Anm. 3: I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
Anm. 4: Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. april 2020 - Nr. 151

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Vi gennemfører undersøgelsen i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation