Gå til sidens indhold

Fald i både eksport og import i februar

Udenrigshandel med varer (md) februar 2020

Eksporten af varer faldt i februar med 2,3 pct., mens importen faldt med 2,0 pct. På trods af stigninger i januar er både importen og eksporten faldet i de seneste tre måneder. I forhold til Kina, hvor COVID-19 var udbredt i februar, er importen faldet i februar, mens eksporten er steget. Det viser tallene for udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Efter Brexit er verden uden for EU det vigtigste eksportmarked

31. januar 2020 trådte Storbritannien ud af EU, hvilket betyder, at handlen med Storbritannien nu indgår i opgørelsen af handlen med ikke-EU lande. Det betyder, at eksporten af varer til verden uden for EU nu er større, end den er til EU. Eksporten af varer til Storbritannien udgjorde i 2019 45,0 mia. kr. med maskiner og næringsmidler som de to største varegrupper. Eksporten er faldet 21 pct. fra de første to måneder af 2019 til samme periode i 2020, især trukket af maskiner.

Eksport til Storbritannien, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/uhv3.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2019 er eksporten opjusteret med 0,3 mia. kr., og importen er justeret op med 1,6 mia. kr. For januar 2020 er såvel eksporten som importen opjusteret med 0,2 mia. kr.

COVID-19: Ny indikator for varehandlen med ikke-EU lande

Som led i belysningen af COVID-19's betydning for varehandlen med lande uden for EU er de daglige oplysninger fra toldsystemet benyttet til at lave en indikator (eksperimentel statistik) for udviklingen frem til og med 25. marts 2020. Tallene viser, at eksporten til lande uden for EU fortsat ligger over niveauet i 2019. Når der ses bort fra råolier mv., er importen stort set uændret i marts både sammenlignet med februar måned og med marts 2019.

Se mere her: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#varehandel

Ændringer i Statistikbanken og Nyt som følge af Brexit

31. januar 2020 trådte Storbritannien ud af EU, hvilket betyder, at fra og med offentliggørelsen af tal for februar behandles Storbritannien som et ikke-EU-land i statistikken. Storbritannien indgår nu i grupperingen 'Verden uden for EU' og grupperingen 'EU' dækker den nuværende sammensætning af EU, EU27 (uden Storbritannien). Ændringerne er ført tilbage til startåret i tabellerne i statistikbanken og talgrundlaget for opgørelsen i Nyt fra Danmarks Statistik.

Øvrige indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Ny datoer for offentliggørelsen af Nationalregnskab og Betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes i september 2020 (i stedet for juni 2020). Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020

Tabeller med tidligere offentliggjorte versioner

Siden 31. marts har det været muligt at se tidligere offentliggjorte versioner af Betalingsbalance, Udenrigshandel med tjenester og Udenrigshandel med varer i statistikbanken. Se de tidligere offentliggørelser af Udenrigshandel med varerwww.statistikbanken.dk/vuhv4

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. Februar 2020

 

Februar
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Jan.

Feb.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

9,3

10,5

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

47,4

48,7

3,6

-2,0

-1,4

-0,3

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,4

7,0

2,0

-6,0

-2,5

0,7

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,8

1,5

16,1

-4,0

-14,2

-9,4

Kemikalier og kemiske produkter

7,0

6,9

-0,9

3,9

-0,1

2,8

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,0

7,1

3,0

0,5

-0,7

-5,2

Maskiner undt. Transportmidler

11,6

12,3

2,2

-0,5

-0,9

-0,5

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,5

4,7

4,4

2,5

-5,3

-2,5

Færdigvarer og andre varer

9,1

9,3

8,1

-8,1

1,6

3,8

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

56,7

59,2

4,8

-2,3

-0,3

5,9

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,5

11,5

8,5

-5,4

4,1

11,7

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,8

2,0

-0,7

-9,8

-1,3

-2,5

Kemikalier og kemiske produkter

17,1

16,7

4,0

7,5

-2,1

20,5

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,8

5,0

1,7

-2,6

-1,3

-4,0

Maskiner undt. Transportmidler

11,4

12,7

4,7

-7,8

-2,1

-6,6

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,9

2,0

3,4

-1,8

3,0

7,7

Færdigvarer og andre varer

9,3

9,3

5,2

-4,7

0,5

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

7,1

8,2

 

 

 

 

Import i alt

51,7

53,0

3,4

-3,6

-1,1

0,2

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,0

3,0

-14,7

-17,7

-2,7

0,0

Skibe, fly mv.

1,3

1,3

 

 

 

 

Eksport i alt

58,8

61,2

3,4

-3,2

-0,5

4,6

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,7

1,7

-18,8

-33,0

4,7

-22,8

Skibe, fly mv.

0,4

0,4

 

 

 

 

1 December 2019-februar 2020 i forhold til september-november 2019.
2 Januar-februar 2020 i forhold til januar-februar 2019, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Februar 2020

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Jan.

Feb.

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Jan.

Feb.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

48,7

 

3,6

-2,0

-1,4

-0,3

 

59,2

 

4,8

-2,3

-0,3

5,9

EU

34,2

 

0,1

-1,2

-0,7

-1,1

 

28,9

 

7,5

-4,9

-1,0

2,3

Tyskland

10,7

 

2,1

-2,7

-2,5

-3,9

 

8,3

 

6,9

-2,8

1,2

1,2

Sverige

6,0

 

0,7

-0,8

0,1

2,5

 

5,1

 

1,2

-4,0

-2,3

-4,5

Nederlandene

4,0

 

-0,5

-0,9

-3,2

-3,7

 

2,5

 

51,8

-34,6

7,4

-1,9

Frankrig

1,6

 

0,9

-2,8

0,3

4,1

 

2,1

 

3,7

-5,9

-0,9

7,4

Verden
uden for EU

14,5

 

12,6

-3,8

-3,0

1,5

 

30,3

 

2,3

0,2

0,5

9,7

Norge

1,4

 

7,4

-6,2

-1,4

6,9

 

3,6

 

5,3

-3,4

5,3

5,3

Storbritannien

1,9

 

0,5

1,8

-3,0

-3,8

 

2,9

 

-16,0

-8,7

-1,6

-21,2

USA

1,5

 

58,1

-11,1

-2,9

14,8

 

7,8

 

-3,6

17,2

-2,7

33,6

Kina

3,6

 

2,7

-3,8

-1,1

-3,4

 

3,7

 

-7,8

7,5

4,8

31,2

Rusland

0,5

 

15,9

12,7

-4,3

-7,1

 

0,5

 

5,2

-8,5

-9,9

-15,7

BRIIKS3

4,9

 

5,8

-0,6

-2,9

-2,3

 

5,3

 

-1,2

4,1

-0,5

16,9

1, 2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. april 2020 - Nr. 135

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. maj 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Betalingsbalance og udenrigshandel