Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Importen af varer falder fortsat

Udenrigshandel med varer (md) november 2019

Importen af varer faldt i november med 1,2 pct. Fra juni til november er importen faldet 3,8 pct. med maskiner som den varegruppe, der bidrager mest til faldet. Eksporten af varer er næsten uændret. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Både eksport og import var højere i de første 11 måneder af 2019 end samme periode sidste år.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

To tredjedele af Danmarks eksport til Iran i 2019 var medicinalvarer

Efter lettelsen af en række handelsrestriktioner mod Iran i januar 2016 blev eksporten til landet næsten fordoblet fra 1,2 mia. kr. i 2015 til 2,3 mia. kr. i 2017. Efterfølgende er eksporten dog faldet igen og udgør 1,2 mia. kr. for de første 11 måneder af 2019.

Kemikalier og kemiske produkter stod for 78 pct. af eksporten i 2019 og dækkede især over medicinalvarer. Næringsmidler og levende dyr var med 9 pct. af eksporten den næststørste varegruppe.

Eksport af varer til IranKilde: www.statistikbanken.dk/sitc2r4y.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For perioden januar-oktober 2019 er eksporten opjusteret med 1,0 mia. kr., og importen er nedjusteret med 0,3 mia. kr.

Øvrige indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 er nationalregnskabet overgået til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. November 2019

 

November
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Okt.

Nov.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

10,6

10,2

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

50,1

48,7

-0,7

-1,2

-2,3

3,7

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,5

7,2

2,7

-2,9

-2,2

3,4

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,0

1,9

4,6

10,9

1,2

-2,3

Kemikalier og kemiske produkter

6,6

6,6

2,5

-2,7

0,1

1,3

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,9

6,7

0,9

-5,4

-3,2

-1,3

Maskiner undt. transportmidler

13,0

12,2

-1,5

-0,3

-4,9

9,0

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,8

4,7

-8,7

0,9

-1,6

4,4

Færdigvarer og andre varer

9,2

9,4

-2,5

-0,3

-0,9

4,1

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

60,7

58,9

0,4

-0,3

0,6

7,3

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

11,6

10,9

0,5

-1,4

3,6

4,5

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,2

2,1

-11,4

5,4

2,3

-2,5

Kemikalier og kemiske produkter

16,8

16,1

1,1

-1,3

10,6

19,6

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,2

5,1

0,4

0,5

-1,8

-3,2

Maskiner undt. transportmidler

13,4

13,6

4,9

1,5

-10,1

9,0

Transportmidler ekskl. skibe mv.

2,0

1,9

-3,8

-2,3

-0,1

5,7

Færdigvarer og andre varer

9,5

9,2

-2,9

-1,1

-0,9

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

9,7

9,2

 

 

 

 

Import i alt

54,6

53,2

0,6

-3,0

-1,5

0,8

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,9

3,9

25,4

-9,1

9,0

-0,5

Skibe, fly mv.

0,6

0,6

 

 

 

 

Eksport i alt

64,2

62,4

2,2

0,3

0,5

5,9

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,3

2,3

63,7

-23,7

0,0

-7,8

Skibe, fly mv.

1,2

1,2

 

 

 

 

1 September-november 2019 i forhold til juni-august 2019.
2 Januar-november 2019 i forhold til januar-november 2018, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). November 2019

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Okt..

Nov.

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Okt.

Nov.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

48,7

 

-0,7

-1,2

-2,3

3,7

 

58,9

 

0,4

-0,3

0,6

7,3

EU

35,9

 

-1,9

-0,5

-3,1

2,6

 

32,7

 

-0,8

2,4

-1,8

1,9

Tyskland

10,5

 

-5,4

-3,6

-7,4

3,3

 

8,0

 

-4,0

-0,5

-9,0

-1,4

Sverige

6,3

 

-1,4

3,1

1,1

2,5

 

5,2

 

-3,6

1,1

-2,5

0,1

Storbritannien

1,8

 

10,1

-8,3

3,1

-1,7

 

3,3

 

5,7

8,8

2,8

-9,9

Nederlandene

4,1

 

-3,1

-0,1

0,8

1,2

 

2,8

 

7,6

0,6

-4,3

24,3

Frankrig

1,5

 

-1,1

-7,3

-8,0

3,8

 

2,2

 

-4,2

2,7

3,2

3,7

Verden
uden for EU

12,8

 

2,6

-3,2

0,1

7,1

 

26,2

 

1,9

-3,5

3,5

15,2

Norge

1,3

 

-9,9

-7,5

4,5

3,8

 

3,3

 

-0,4

-7,6

-10,0

6,0

USA

1,4

 

16,3

-11,5

1,4

13,8

 

7,4

 

15,7

-4,1

12,4

37,1

Kina

3,5

 

5,8

-13,7

-3,2

5,6

 

3,6

 

-3,8

8,6

29,5

25,3

Rusland

0,4

 

27,0

-11,5

10,5

-3,0

 

0,6

 

4,3

-11,3

-2,6

16,6

BRIIKS3

4,7

 

0,6

-10,0

-3,3

4,2

 

5,3

 

0,3

0,9

16,9

23,8

1, 2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. januar 2020 - Nr. 5

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. februar 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Udenrigshandel