Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Importen af varer er faldet i efteråret

Udenrigshandel med varer (md) oktober 2019

Importen af varer faldt i oktober med 0,9 pct. og er nu faldet fire måneder i træk. Fra juni til oktober er importen faldet 2,3 pct., hvilket især skyldes importen af maskiner. Eksporten af varer er næsten uændret. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Både eksport og import var højere i de første ti måneder af 2019 end samme periode sidste år. Eksporten er steget 7,5 pct., og importen er steget 4,6 pct.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Eksporten af vindmølledele 27 pct. højere i 2019

Eksporten af vindmølledele er steget kraftigt i forhold til sidste år. De fire største varer, som en vindmølle er sammensat af, stod i perioden januar-oktober 2019 for 4,3 pct. af den samlede eksport svarende til 26,2 mia. kr. Det er en stigning på 27 pct. i forhold til samme periode sidste år, hvor eksporten af disse varegrupper udgjorde 20,7 mia. kr. Vinddrevne generatorer er den største varegruppe og står for næsten to tredjedele af eksporten af disse varer.

Eksport af vindmølledele. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/kn8mest.

Mest vindmølleeksport til Tyskland i 2019

Fra år til år er der stor forskel på hvilke lande, som aftager dele til vindmøller. I både 2018 og 2019 har Tyskland været den største aftager af disse varer. Ud over de vindmølledele, der handles som traditionel varehandel, som er omfattet af denne statistik, handler danske virksomheder også med varer, hvor varerne aldrig passerer dansk grænse. Det gælder også for vindmølleindustrien. Denne handel er medtaget i betalingsbalancen.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For perioden januar-september 2019 er eksporten nedjusteret med 0,4 mia. kr., og importen er opjusteret med 0,8 mia. kr.

Øvrige indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport. I den seneste offentliggørelse fra 6. december (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:455) faldt omsætningen i oktober 0,2 pct. på eksportmarkedet. Det dækker både over salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. Oktober 2019

 

Oktober
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Sept.

Okt.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

9,7

9,1

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

53,1

49,5

-0,2

-0,9

-1,0

4,6

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

8,3

7,5

1,1

2,9

-2,7

4,3

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,5

1,7

1,7

4,4

-6,0

-3,2

Kemikalier og kemiske produkter

7,2

6,8

1,2

2,2

-1,3

2,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,9

7,1

-1,0

0,3

-1,6

-0,1

Maskiner undt. transportmidler

12,9

12,3

-4,0

-1,3

-0,5

9,9

Transportmidler ekskl. skibe mv.

5,3

4,7

4,0

-8,8

1,9

5,7

Færdigvarer og andre varer

10,0

9,3

1,2

-3,1

0,0

4,5

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

62,8

58,6

-2,6

0,1

1,6

7,5

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

12,1

11,1

3,8

0,5

3,1

4,6

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,7

2,0

7,8

-11,6

1,1

-2,1

Kemikalier og kemiske produkter

17,9

16,2

3,7

2,0

7,3

19,8

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,7

5,0

-2,3

0,8

-1,6

-3,3

Maskiner undt. transportmidler

13,1

13,1

-17,5

2,6

-3,1

9,3

Transportmidler ekskl. skibe mv.

2,1

1,9

1,0

-3,8

2,6

6,5

Færdigvarer og andre varer

10,1

9,2

1,1

-3,7

-0,3

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

7,3

6,7

 

 

 

 

Import i alt

58,6

55,0

-2,0

0,6

1,0

1,2

Brændsels- og smørestoffer o.l.

4,3

4,3

-6,3

28,7

4,1

-1,7

Skibe, fly mv.

1,3

1,3

 

 

 

 

Eksport i alt

65,9

61,7

-3,5

1,9

0,9

6,1

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,0

3,0

-2,3

63,9

-16,6

-3,3

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

 

 

 

 

1 August-oktober 2019 i forhold til maj-juli 2019.
2 Januar-oktober 2019 i forhold til januar-oktober 2018, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Oktober 2019

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Sept.

Okt.

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Sept.

Okt.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

49,5

 

-0,2

-0,9

-1,0

4,6

 

58,6

 

-2,6

0,1

1,6

7,5

EU

36,2

 

-1,0

-2,1

-0,9

3,4

 

31,4

 

-5,5

-1,2

-0,6

1,9

Tyskland

11,2

 

-6,7

-2,3

0,4

4,7

 

8,0

 

-8,3

-5,2

-4,2

-0,9

Sverige

6,0

 

1,8

-2,5

0,2

2,4

 

5,2

 

-2,4

-3,1

-0,6

0,4

Storbritannien

2,0

 

5,7

8,1

1,5

-1,1

 

3,0

 

-4,6

4,5

2,0

-10,8

Nederlandene

4,1

 

1,6

-3,3

1,9

1,5

 

2,7

 

-20,3

8,1

9,0

23,5

Frankrig

1,6

 

-3,5

-1,7

-2,5

5,8

 

2,1

 

4,6

-6,5

3,0

3,1

Verden
uden for EU

13,2

 

2,2

2,7

-1,2

8,0

 

27,2

 

1,1

1,6

4,3

15,7

Norge

1,4

 

12,0

-9,4

7,4

4,9

 

3,6

 

-5,6

-1,4

-4,8

7,8

USA

1,5

 

-8,3

16,4

-3,0

15,4

 

8,0

 

-11,8

20,9

16,2

35,8

Kina

4,0

 

3,5

3,6

-3,2

7,3

 

3,3

 

17,8

-4,2

21,9

24,1

Rusland

0,5

 

4,1

27,0

3,1

-1,0

 

0,7

 

-6,0

5,4

5,5

18,5

BRIIKS3

5,3

 

5,6

0,7

-3,0

6,0

 

5,2

 

11,9

0,3

11,0

23,3

1, 2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2019 - Nr. 457

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. januar 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Udenrigshandel