Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Forbrugertilliden falder fortsat

Forbrugerforventninger oktober 2019

Forbrugertilliden ligger på 1,7 i oktober mod 4,3 i september. Forbrugertilliden er således faldet yderligere siden sidste måned. Dermed ligger den en del lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 4,5. Fire ud af de fem indikatorer, som forbrugertilliden beregnes ud fra, er faldet i forhold til sidste måned. Ud af de fem indikatorer er det spørgsmålet om Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, der bidrager mest til faldet. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Økonomien vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at både familiernes og Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren for familiernes økonomiske situation ligger på 7,1 i oktober. Dermed ligger den lidt lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 8,8. Indikatoren for Danmarks økonomiske situation ligger på 3,9. Det er betydelig lavere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 8,6.

Svækket tillid til Danmarks økonomiske situation

Forbrugerne forventer fortsat, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 11,6, mens gennemsnittet for det seneste halve år er 13,1. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Indikatoren ligger på minus 5,2. Gennemsnittet for det seneste halve år ligger på minus 1,5.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 9,2, og gennemsnittet for det seneste halve år er minus 6,6.

Forbrugerne tror på stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. Indikatoren er 5,8. mens gennemsnittet for det seneste halve år ligger på 0,7.  

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

3,1

6,9

7,4

5,9

5,8

2,9

6,3

4,3

1,7

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

4,7

5,9

6,3

10,7

9,0

6,3

11,0

8,6

7,1

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

11,5

13,8

13,7

13,8

14,6

9,2

15,0

14,5

11,6

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

5,1

12,3

15,2

8,0

10,2

9,0

11,6

8,7

3,9

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

0,3

8,8

8,2

4,4

3,5

-4,1

-1,8

-5,7

-5,2

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,2

-6,5

-6,3

-7,4

-8,3

-6,0

-4,4

-4,5

-9,2

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?2

-15,5

-9,0

-5,9

-4,0

-5,8

-6,1

-13,3

-12,7

-8,9

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?3

14,0

20,2

24,3

26,5

24,0

29,5

24,2

19,4

25,3

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?4

0,5

-8,9

-9,1

-2,1

-4,3

-0,5

1,2

4,1

5,8

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-4,8

-2,8

-3,1

0,6

-1,6

-3,0

-0,3

-3,3

-5,1

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

60,8

57,5

59,2

58,5

60,7

57,2

59,5

59,0

55,2

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

27,9

28,3

29,1

32,1

33,3

32,1

38,8

44,6

34,0

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

25,7

27,1

27,7

30,7

26,6

30,8

28,2

33,3

29,8

1 Se noten under første tabel.
2 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
4 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. oktober 2019 - Nr. 388

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Vi gennemfører undersøgelsen i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation