Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Eksporten af økologiske varer bremser op

Udenrigshandel med økologiske varer 2018

Eksporten af økologiske varer faldt 2 pct. fra 3,0 mia. kr. i 2017 til 2,9 mia. kr. i 2018. En del varegrupper havde stigende eksport, mens der var fald af især foderstoffer, 'andre næringsmidler' samt mejeriprodukter og æg. Importen forsatte tidligere års vækst og steg 15 pct. fra 3,9 mia. kr. i 2017 til 4,4 mia. kr. i 2018. Især indkøb af økologisk frugt og grønsager var med til at trække importen op.

Udenrigshandel med økologiske varerKilde: www.statistikbanken.dk/oeko4.

Tør sommer 2018 påvirkede den økologiske handelsbalance

Korn- og foderstoffer er blandt de varegrupper, hvor eksporten under ét faldt, mens importen steg. Den tørkeramte høst i 2018 kan have påvirket udviklingen, da indenlandsk produktion af korn m.m. til foder var lavere end normalt (se Høsten af korn, raps og bælgsæd 2018). Modsat blev eksporten af fisk, krebsdyr og bløddyr mere end fordoblet fra 33 mio. kr. i 2017 til 72 mio. kr. i 2018.

Det hjemlige forbrug påvirker grundlæggende udviklingen af import og eksport. Detailomsætningen af økologiske fødevarer steg således 14 pct. fra 2017 til 2018 og Salg af økologiske varer til foodservice steg 15 pct. samme periode.

De vigtigste eksportlande for alle økologiske varer er Tyskland (42 pct.), Sverige (15 pct.) samt Frankrig og Nederlandene (begge 7 pct.). Kinas andel af eksporten faldt fra 10 pct. i 2017 til 6 pct. i 2018.

Import af økologisk vin i kraftig stigning

Væksten i importen kan især tilskrives frugt og grøntsager, som steg med hele 16 pct. til 1,7 mia. kr. i 2018. En højdespringer på importsiden var drikkevarer, som steg med 62 pct. til 281 mio. kr. i 2018. Vin tegnede sig alene for 78 pct. af stigningen i drikkevarer.

De vigtigste importlande for alle økologiske varer er Tyskland (18 pct.), Nederlandene (16 pct.) samt Italien (14 pct.).

Stigning i økologiens andel af den samlede udenrigshandel

Økologiske varer udgjorde 5,2 pct. af den samlede import af føde- og drikkevarer samt foder i 2018 og 2,4 pct. af eksporten (4,6 pct. af importen og 1,6 pct. af eksporten i 2017). På hjemmemarkedet er den økologiske andel noget højere. Fx udgjorde økologiske varer 12 pct. af detailomsætningen af føde- og drikkevarer i 2018. Øvrige tal om økologi kan ses på emnesiden www.dst.dk/oekologi.

Udenrigshandel med økologiske varer fordelt på varegrupper

 

Import

Eksport

 

2016

2017

2018*

2016

2017

2018*

 

mio. kr.

I alt

3215,2

3857,7

4425,3

2447,2

2950,9

2904,1

Levende dyr

-

-

-

-

1,0

2,2

Kød og kødvarer

92,6

101,6

116,6

302,3

334,8

344,1

Mejeriprodukter og æg

132,0

114,7

158,4

901,5

1232,4

1204,7

Fisk, krebsdyr og bløddyr

28,9

18,6

30,0

49,4

33,2

71,7

Korn og kornvarer

460,4

596,1

671,5

177,7

199,1

201,9

Frugt og grøntsager

1170,5

1521,0

1762,0

332,5

396,1

399,0

Sukker, sukkerprodukter og honning

204,9

226,6

260,0

76,0

88,2

95,9

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier

218,2

304,3

334,9

58,1

62,4

66,5

Foderstoffer (undt. umalet korn)

345,0

323,5

346,5

72,5

70,0

28,7

Andre næringsmidler1

150,2

167,4

170,7

328,8

354,4

302,8

Drikkevarer

160,9

173,8

281,4

39,7

51,7

72,7

Olieholdige frø og frugter (undt. udsæd)2

117,2

172,8

131,1

45,8

34,9

31,7

Planter og frø

24,2

19,6

36,5

39,2

50,2

45,4

Animalske olier og fedtstoffer

12,0

8,1

2,4

2,2

2,4

1,9

Vegetabilske olier og fedtstoffer

90,9

99,9

112,0

18,6

36,0

31,9

Bearbejdede olier

1,5

1,3

2,7

0,1

0,0

0,1

Andre varer3

5,9

8,4

8,5

2,8

4,2

2,8

Anm.: Ekskl. moms.
* Foreløbige tal.
1Omfatter bl.a. en række kolonialvarer, som ikke er omfattet af de øvrige grupper, fx saucer, dressinger, pastaprodukter, babymad, tørmælk m.m.
2 En stor del antages anvendt som foder til husdyr.
3 Stivelse med mere.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko4.

Import og eksport af økologiske varer fordelt på områder

 

Import

 

 

Eksport

 

2016

2017

2018*

 

 

2016

2017

2018*

 

mio. kr.

 

 

mio. kr.

I alt

3215,2

3857,7

4425,3

 

I alt

2447,2

2950,9

2904,1

EU-28

2778,3

3307,8

3765,9

 

EU-28

1938,1

2412,0

2347,5

Heraf:

 

 

 

 

Heraf:

 

 

 

Tyskland

710,0

745,0

780,3

 

Tyskland

943,5

1235,3

1228,5

Nederlandene

600,5

679,5

696,8

 

Sverige

466,1

475,8

442,2

Italien

521,6

633,7

620,4

 

Nederlandene

107,9

206,4

215,3

Spanien

230,5

367,5

559,9

 

Frankrig2

193,7

211,1

194,0

Øvrige Europa

50,9

35,5

84,4

 

Øvrige Europa

138,5

131,2

192,7

Afrika

17,8

33,9

29,8

 

Afrika

1,2

1,2

1,0

Amerika1

92,3

132,2

167,8

 

Amerika1

28,4

48,9

51,4

Asien

255,0

343,1

372,5

 

Asien

330,0

350,5

296,7

Heraf:

 

 

 

 

Heraf:

 

 

 

Kina

180,2

253,4

280,1

 

Kina

303,2

304,4

169,5

Oceanien

20,9

5,3

4,9

 

Oceanien

11,0

7,1

14,8

Anm.: Ekskl. moms.
* Foreløbige tal.
1 Inklusive Grønland.
2 Inklusive Monaco.
Kilde: www.statistikbanken.dk/oeko5.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. december 2019 - Nr. 454

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Udenrigshandel med økologiske varer er baseret på indberetninger fra bedrifter og virksomheder, der er godkendt af NaturErhvervstyrelsen eller Fødevarestyrelsen til handel med økologiske varer, og som samtidig har haft udenrigshandel i året med varer, der kan være økologiske. Opgørelsen har været gennemført siden 2003.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation