Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Stor stigning i eksport af økologisk mælk og smør

Udenrigshandel med økologiske varer 2017

Eksporten af økologiske varer steg mærkbart med 21 pct., fra 2.447 mio. kr. i 2016 til 2.951 mio. kr. i 2017 og nærmer sig dermed 3 mia. kr. Mejeriprodukter og æg steg alene med 331 mio. kr. og udgør nu 42 pct. af eksporten af økologiske varer. Stigningen udgøres overvejende af mælk og smør, hvor navnlig Tyskland aftager en stor del. De vigtigste eksportlande for økologiske varer er Tyskland (42 pct.), Sverige (16 pct.), Kina (10 pct.) og Frankrig (7 pct.).

Udenrigshandel med økologiske varer

Flere økologiske grøntsager over grænsen

Importen steg med 20 pct. fra 3.215 mio. kr. i 2016 til 3.858 mio. kr. i 2017. Frugt og grøntsager steg alene med 30 pct. til 1.521 mio. kr. Frugt og grønt udgør nu 39 pct. af den samlede import af økologiske varer. Herefter følger korn og kornvarer (15 pct.) og foderstoffer (8 pct.). Korn og foderstoffer udgør tilsammen 24 pct. af importen og omfatter bl.a. foder til produktion af økologisk mælk, æg og kød. De vigtigste importlande er Tyskland (19 pct.), Nederlandene (18 pct.) og Italien (16 pct.).

Økologiens andel af den samlede udenrigshandel

Økologiske varer udgjorde 1,6 pct. af den samlede eksport af føde- og drikkevarer samt foder i 2017 og 4,7 pct. af importen (2,1 pct. af eksporten og 4,1 pct. af importen i 2016). På hjemmemarkedet er den økologiske andel noget højere. Fx udgjorde økologiske varer 13,3 pct. af salget af føde- og drikkevarer i detailhandlen i 2017. Øvrige tal om økologi kan ses på emnesiden www.dst.dk/oekologi.

Udenrigshandel med økologiske varer fordelt på varegrupper

 

Import

Eksport

 

2015

2016

2017*

2015

2016

2017*

 

mio. kr.

I alt

2399,4

3215,2

3857,7

1982,6

2447,2

2950,9

Levende dyr

-

-

-

-

-

1,0

Kød og kødvarer

48,9

92,6

101,6

246,9

302,3

334,8

Mejeriprodukter og æg

93,8

132,0

114,7

733,8

901,5

1232,4

Fisk, krebsdyr og bløddyr

7,3

28,9

18,6

25,9

49,4

33,2

Korn og kornvarer

325,4

460,4

596,1

112,5

177,7

199,1

Frugt og grøntsager

792,0

1170,5

1521,0

281,9

332,5

396,1

Sukker, sukkerprodukter og honning

172,1

204,9

226,6

66,5

76,0

88,2

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier

195,7

218,2

304,3

43,8

58,1

62,4

Foderstoffer (undt. umalet korn)

293,6

345,0

323,5

89,5

72,5

70,0

Andre næringsmidler1

126,8

150,2

167,4

266,8

328,8

354,4

Drikkevarer

148,0

160,9

173,8

34,7

39,7

51,7

Olieholdige frø og frugter (undt. udsæd)2

93,2

117,2

172,8

34,8

45,8

34,9

Planter og frø

19,2

24,2

19,6

30,2

39,2

50,2

Animalske olier og fedtstoffer

4,3

12,0

8,1

1,6

2,2

2,4

Vegetabilske olier og fedtstoffer

74,1

90,9

99,9

12,8

18,6

36,0

Bearbejdede olier

1,4

1,5

1,3

0,2

0,1

0,0

Andre varer3

3,4

5,9

8,4

0,8

2,8

4,2

Anm.: Ekskl. moms. * Foreløbige tal.
1Omfatter bl.a. en række kolonialvarer, som ikke er omfattet af de øvrige grupper, fx saucer, dressinger, pastaprodukter, babymad, tørmælk m.m.

2 En stor del antages anvendt som foder til husdyr
3 Stivelse med mere.

Import og eksport af økologiske varer fordelt på områder

 

Import

 

 

Eksport

 

2015

2016

2017*

 

 

2015

2016

2017*

 

mio. kr.

 

 

mio. kr.

I alt

2399,4

3215,2

3857,7

 

I alt

1982,6

2447,2

2950,9

EU-28

2013,1

2778,3

3307,8

 

EU-28

1556,6

1938,1

2412,0

Heraf:

 

 

 

 

Heraf:

 

 

 

Tyskland

483,8

710,0

745,0

 

Tyskland

758,5

943,5

1235,3

Nederlandene

429,5

600,5

679,5

 

Sverige

397,2

466,1

475,8

Italien

412,1

521,6

633,7

 

Frankrig2

132,6

193,7

211,1

Sverige

186,5

290,2

372,2

 

Nederlandene

115,6

107,9

206,4

Øvrige Europa

21,8

50,9

35,5

 

Øvrige Europa

122,7

138,5

131,2

Afrika

19,5

17,8

33,9

 

Afrika

0,3

1,2

1,2

Amerika1

112,7

92,3

132,2

 

Amerika1

25,0

28,4

48,9

Asien

213,7

255,0

343,1

 

Asien

262,5

330,0

350,5

Heraf:

 

 

 

 

Heraf:

 

 

 

Kina

138,7

180,2

253,4

 

Kina

239,6

303,2

304,4

Oceanien

18,5

20,9

5,3

 

Oceanien

15,6

11,0

7,1

Anm.: Ekskl. moms.
* Foreløbige tal.

1 Inklusive Grønland.
2 Inklusive Monaco.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. december 2018 - Nr. 478

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. december 2019

Kontakt

Kilder og metode

Udenrigshandel med økologiske varer er baseret på indberetninger fra bedrifter og virksomheder, der er godkendt af NaturErhvervstyrelsen eller Fødevarestyrelsen til handel med økologiske varer, og som samtidig har haft udenrigshandel i året med varer, der kan være økologiske. Opgørelsen har været gennemført siden 2003.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation