Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Arbejdsomkostningerne steg fortsat mest i USA

Arbejdsomkostninger i EU og USA 1. kvt. 2019

I første kvartal 2019 steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor stadig mest i USA. Her var stigningen på 2,8 pct. i forhold til samme kvartal 2018. De 28 medlemslande i EU fulgte efter med en samlet stigning i arbejdsomkostningerne pr. time på 2,5 pct. i samme periode. I Euroområdet steg arbejdsomkostningerne i den periode kun en smule mindre med 2,4 pct. end i EU samlet set. I Danmark var stigningen i arbejdsomkostningerne pr. time i årets første kvartal 1,7 pct. på årsbasis og altså noget lavere end i både EU og USA. I opgørelserne indgår også uregelmæssige betalinger som akkord- og bonusbetalinger, der kan give udsving i udviklingen. Den danske udvikling i årets første kvartal skal især ses i lyset af, at disse betalinger steg mindre end i samme kvartal 2018.

Årlig ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time i Danmark, EU, Euroområdet og USAKilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Tyskland havde højeste stigning blandt vigtigste samhandelspartnere

Tyskland, Sverige og Storbritannien er blandt de lande, Danmark har den største samhandel med. I årets første kvartal var væksten i arbejdsomkostningerne pr. time på årsbasis 2,4 pct. i Tyskland, hvilket er noget højere end i Danmark. I både Storbritannien og Sverige steg arbejdsomkostningerne pr. time med 1,4 pct. på årsbasis i samme periode, hvilket er noget mindre end i Danmark.

Årlig ændring i arbejdsomkostningerne i EU og hos Danmarks
vigtigste samhandelspartnere

 

2017

2018

2019

 

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

pct.

EU-28

2,7

2,9

2,8

2,5

Euroområdet

1,8

2,3

2,3

2,4

Danmark

1,8

1,8

2,4

1,7

Storbritannien

4,2

4,7

3,5

1,4

Sverige

2,6

1,7

1,8

1,4

Tyskland

2,3

2,7

1,8

2,4

Kilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Højest stigning i Rumænien

Med en stigning på 13,7 pct. fra første kvartal 2018 til første kvartal i år havde Rumænien den højeste årlige vækst i arbejdsomkostningerne pr. time efterfulgt af Bulgarien, hvor arbejdsomkostningerne steg med 12,3 pct. i samme periode.

Portugal er det eneste land i EU, der i perioden havde et decideret fald i arbejdsomkostningerne pr. time på årsbasis. Således lå de gennemsnitlige portugisiske arbejdsomkostninger pr. time i årets første kvartal 0,3 pct. under niveauet for samme kvartal 2018.

Procentvis ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time. fra 1. kvt. 2018 til 1. kvt. 2019Kilde: ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Løn og andre omkostninger

Arbejdsomkostningerne består af løn, pensionsopsparinger og øvrige arbejdsom-kostninger som fx bidrag til offentlige kasser, uddannelsesomkostninger, frivillige personaleomkostninger mv. Lønnen omfatter - i modsætning til opgørelsen i de nationale lønindeks - også uregelmæssige betalinger som akkord- og bonusbetalinger samt efterreguleringer mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. juni 2019 - Nr. 244

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Årsstigningerne viser ændringerne i de samlede arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i forhold til det tilsvarende kvartal året før. EU-totalen er sammenvejet med BNP-vægte. Tallene for landene i EU er baseret på EU-harmoniserede opgørelser og kan derfor ikke direkte sammenlignes med de nationale lønindeks.
På trods af, at tallene er baseret på EU-harmoniserede opgørelser, er landenes årsstigninger ikke fuldt sammenlignelige, da der er visse forskelle i opgørelsesmetode mellem de enkelte lande.

Vis hele teksten » « Minimer teksten