Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Alder ingen hindring på erhvervsuddannelserne

Tilgang og afgang fra uddannelsesgrupper 2017/2018

Ændret 12. september 2019 kl. 12:30

Der er desværre konstateret fejl i antallet af studerende med uoplyst herkomst i offentliggørelsen. Der manglede 5.605 studerende i årgang 2013. Berørte tal er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Ældre studerende gennemfører i højere grad erhvervsuddannelser end deres yngre medstuderende. Det er modsat alle andre uddannelsestyper, hvor andelen, der gennemfører, falder, jo ældre de studerende er. I 2018 havde 67 pct. af de studerende, der var fyldt 30 år, da de startede på en erhvervsuddannelse fem år tidligere, fuldført. Tilsvarende havde kun 47 pct. af dem, der var under 30 år, fuldført. Til sammenligning var billedet omvendt blandt bachelorstuderende. Her gennemførte 70 pct. af aldersgruppen under 30 år og 46 pct. af aldersgruppen over 30 år inden for fem år. På de lange videregående uddannelser havde de, som var fyldt 30 år, da de startede i 2013, en fuldførelsesprocent på 68 pct., mens den var 88 pct. for dem under 30 år.

Andel der har fuldført fem år efter studiestart fordelt på alder. Årgang 2013

Andel der falder fra øges med alderen

Bortset fra erhvervsuddannelserne gælder det helt overordnet, at frafaldet stiger, jo ældre man er. Den største forskel i frafald mellem aldersgrupper ses på de lange videregående uddannelser, hvor frafaldet er fire gange højere for dem over 40 år end dem, der startede en uddannelse i 20'erne. Samme tendens gør sig gældende for bachelorerne, hvor frafaldet er to en halv gang større for den ældste aldersgruppe. På de korte og mellemlange videregående uddannelser er frafaldet mest stabilt, når man sammenligner aldersgrupperne. Også her ses der dog et øget frafald blandt dem over 40 år. Gruppen med Ph.d-uddannelserne har den laveste andel, der falder fra uanset aldersgruppe.

Andel der er faldet fra inden for fem år efter studiestart fordelt på alder. Årgang 2013

Erhvervsuddannelserne tiltrækker alle aldersgrupper

De studerende i gruppen med gymnasiale uddannelser er helt unge, mens de studerende på videregående uddannelser primært er i 20'erne. Erhvervsuddannelserne skiller sig derimod ud ved at tiltrække studerende i alle aldersgrupper. Af de studerende, der startede studiet i 2013, var kun en tiendedel fyldt 30 år ved studiestart, og halvdelen af disse startede en erhvervsuddannelse. Da tilgangen til erhvervsuddannelser udgjorde en fjerdedel af den samlede tilgang til uddannelserne i 2013, må studerende over 30 år siges at være overrepræsenteret på erhvervsuddannelserne.

Tilgang på uddannelsesgrupperne fordelt på alder. Årgang 2013

Nyt fra Danmarks Statistik

18. marts 2019 - Nr. 102

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra overgangsregistret, som er en bearbejdet version af Elevregistret. Overgangsregistret ser på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser. Uddannelsesskift inden for en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Uddannelsesstatus opgøres i gruppen efter et og fem år i forhold til studiestart i gruppen. Opgøres frafaldet over en længere periode, vil andelen af studerende, der gennemfører eller falder fra derfor ændre sig. I forbindelse med den årlige opdatering af tallene vil der erfaringsmæssigt ske ændringer i tallene tilbage i tiden. Fx kan studerende som har afbrudt en uddannelsesgruppe skifte status fra afbrudt til igangværende, når der indberettes nye tal næste år. Særligt de seneste år må derfor betragtes som foreløbige.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation