Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Bygge og anlægs forventninger i nyt lavpunkt

Konjunkturbarometer for erhvervene maj 2019

Industriens sæsonkorrigerede konjunkturindikator er steget svagt fra minus 3 i april til minus 2 i maj. Bygge og anlæg derimod er faldet svagt fra minus 4 til minus 5. Dermed er niveauet det laveste i to år. I april 2017 var nettotallet også minus 5, men dengang i en stigende tendens og ikke, som nu, i en faldende tendens. Den samlede tillidsindikator er steget til 108 i maj, især trukket op af en markant vækst i forbrugerforventningerne, mens de fire erhverv tilsammen trækker lidt ned.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k og kbyg44k.

Både serviceerhverv og detailhandel holder stigende tendens

Serviceerhvervenes konjunkturindikator er faldet lidt fra 11 i april til 9 i maj, men den stigende tendens holdes. Detailhandlens indikator er steget fra 7 i april til 12, og den opadgående tendens bevares.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv og detailhandel, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatoren fortsætter opad for Danmark takket være forbrugerne

Den danske tillidsindikator er steget fra 106,4 i april til 108,0 i maj. Indikatoren er steget siden februar, hvor den var på 100,8 hvilket er usædvanligt i forhold til vores samhandelspartnere Tyskland, Storbritannien og det samlede EU, der alle er inde i en nedadgående tendens. Sverige steg dog i april lige som Danmark. Stigningen for Danmark i maj måned skyldes bidraget fra forbrugerforventningerne. Erhvervstillidsindikatoren, der kun omfatter de fire erhverv industri, bygge og anlæg, serviceerhverv samt detailhandel, falder fra 107,5 i april til 106,5 i maj.

Tal for maj for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11:30 i tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik citeret fra Economic Sentiment Indicators (ESI) hos EU-kommissionen.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Produktionsforventninger i Danmark og Tyskland

Hver måned vurderer Europæiske industrivirksomheder de seneste tre måneders faktiske udvikling og de kommende tre måneders forventede udvikling med hensyn til produktionen. De angiver, om udviklingen er stigende, faldende eller uændret. Nettotallet beregnes som andelen af "stigende" fratrukket andelen af "faldende". Ved at forskyde kurverne kan det ses, i hvor høj grad forventningerne til en tre-månedersperiode viser sig at stemme overens med den faktiske udvikling i samme periode.

Danske industrivirksomheder har i perioden 2015 til 2018 haft forventninger til produktionen, der er svinget pænt i takt med det faktisk opnåede. I 2017 og første halvdel af 2018 ligger den forventede produktion lavere end den faktisk opnåede produktion. I slutningen af 2018 og i 2019 vender billedet og virksomhederne bliver mere og mere optimistiske i deres forventninger, i forhold til hvad de faktisk opnår.

Anderledes er billedet for Tyskland. Forventningerne til industriproduktionen har i sidste halvdel af 2018 været mere optimistiske, end hvad der blev opnået. Men med en markant stigende vurdering af den faktiske produktion de første fire måneder af 2019 er differencen blevet mindre og mindre.

Faktisk og forventet produktion i industrien i Danmark og Tyskland, sæsonkorrigeretKilde: DG ECFIN, Time Series, Industry.

Produktionsforventninger i Sverige og Storbritannien

Sverige har igennem 2015 til 2018 haft forventninger til produktionen, der er mere optimistiske end opnået. Fra et fald i differencen omkring årsskiftet, er differencen igen steget. Storbritannien havde igennem 2017, 2018 og de første måneder af 2019 haft næsten sammenfald imellem den forventede og den faktisk opnåede produktion. Her peger den faldende kurve for forventningerne på, at de kommende måneders faktiske produktion i Storbritannien også vil falde.