Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Industribarometeret gik nedad i december

Konjunkturbarometer for erhvervene december 2018

Den sammensatte konjunkturindikator for industrien lukker 2018 med en faldende tendens. For fjerde måned i træk er indikatoren på nul eller derunder. Den faldende udvikling er drevet af både faldende ordrebeholdning og ophobede færdigvarelagre. Byggeriet ligger fortsat fladt lige under nul. Derimod viser tillidsindikatoren, der sammenfatter erhvervene og forbrugerforventningerne, et lille opsving i udgangen af 2018. Denne udgivelse har særligt fokus på eksportordrebeholdningen.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Konjunkturindikatorerne for serviceerhverv og detailhandel ligger stabilt

Serviceerhvervenes konjunkturindikator ligger stabilt omkring 10. Detailhandlens konjunkturindikator stiger i julemåneden, måske ikke uventet på grund af nedbragte lagre og stigende omsætning, men igennem 2018 er tendensen forholdsvis flad.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel.

Tillidsindikatoren steg svagt i december

Tillidsindikatoren er baseret på et bredt udvalg af de fire erhvervs konjunkturindikatorer samt forbrugerforventningernes indikatorer. Den steg svagt ved udgangen af 2018 fra 0,81 i november til 0,87 i december. Stigningen er drevet af udviklingen i serviceerhvervene og i detailhandlen. Byggeri og forbrugerforventninger ligger uændrede, mens industrien vægter negativt med en faldende udvikling. December-tal for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11 i omregnede tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik og i originale Economic Sentiment Indicators hos EU-kommissionen.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Udviklingen i eksportordrebeholdningen i EU

Hver måned vurderer industrivirksomhederne om deres eksportordrebeholdning er ikke tilstrækkelig, tilstrækkelig eller mere end tilstrækkelig. Omregnet til indekstal - for sammenlignelighedens skyld - er de samlede vurderinger af eksportordrebeholdningerne i EU steget fra et basisniveau på nul primo 2015 til 10 i november 2018. Det betyder, at en overvægt af virksomheder anser deres eksportordrebeholdning for tilstrækkelig eller mere end tilstrækkelig. Indikatoren for EU er dog faldet jævnt, siden den nåede sit højeste niveau i januar 2018. 

Eksportordrebeholdning i udvalgte EU-lande. Indekserede vurderinger; til og med november 2018.

Dansk eksportordrebeholdning følger tendensen for EU

Tyskland præger det samlede EU's udvikling i vurdering af eksportordrebeholdningen og er således også faldet igennem 2018 fra januar til november. Danmark følger typisk Tysklands udvikling og er også faldet. Sverige og Polen er steget i samme periode frem til og med november 2018. Spanien ligger uændret mens Tjekkiet er faldet en smule. Storbritannien steg markant igennem 2017 og er næsten lige så markant faldet i 2018.

Industriens fremstillingsgrupper mødes ved udgangen af 2018

Den danske industris vurdering af eksportordrebeholdningens tilstrækkelighed fortsætter med fald også i december 2018. Vurderingerne for de fire fremstillingsgrupper (varige og ikke-varige forbrugsgoder, mellemproduktindustri samt investeringsgodeindustri) lander på omtrent samme niveau ved udgangen af 2018, men de kommer forskellige steder fra. Mest dramatisk er investeringsgodeindustrien (fx maskiner og transportmidler) faldet det seneste halve år, og data peger mod en fortsat faldende udvikling i 2019.

Ikke-varige forbrugsgoder (fx fødevarer og medicin) er faldet igennem hele 2018. Også mellemproduktindustrien (fx metal og kemiske produkter) er faldet igennem det seneste halve år. Endelig har varige forbrugsgoder (fx møbler, elektronik og legetøj) ligget fladt det seneste halve år.

Eksportordrebeholdningen i den danske industris fire fremstillingsgrupper. 2015-2018.

Sammensat konjunkturindikator og komponenter. Sæsonkorrigerede tal er angivet med: (s.k.)

 

 

2017

2018

 

 

Dec.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Industri

Sammensat (s.k.)

4

3

5

-1

-2

0

-5

 

Produktionsforventning (s.k.)

27

22

24

21

20

30

20

 

Ordrebeholdning

-8

-11

-7

-11

-17

-17

-20

 

Færdigvarelagre

8

3

3

12

9

14

16

Bygge og anlæg

Sammensat (s.k.)

-2

-1

0

-1

-3

1

-2

 

Beskæftigelsesforventning (s.k.)

10

9

10

12

9

14

11

 

Ordrebeholdning (s.k.)

-14

-10

-10

-13

-14

-12

-15

Serviceerhverv

Sammensat (s.k.)

13

10

10

10

10

9

10

 

Faktisk omsætning (s.k.)

14

10

10

11

10

11

11

 

Forventet omsætning (s.k.)

16

12

11

11

12

10

12

 

Faktisk forretningssituation (s.k.)