Gå til sidens indhold

Uændret niveau i forbrugertilliden

Forbrugerforventninger november 2018

Forbrugertilliden ligger på 4,3 i november mod 5,1 i oktober, og niveauet er dermed uændret set i forhold til sidste måned. Bag det omtrent uændrede niveau ligger, at tilliden til familiens økonomiske situation stiger, mens tilliden til Danmarks økonomiske situation falder. Siden juni er forbrugertilliden imidlertid faldet fra 10,6 i juni til nu 4,3, mens gennemsnittet for denne periode er på 7,4. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren

Økonomien vurderes stadig som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at familiens økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 8,5, hvilket er lidt højere end gennemsnittet for det seneste halve år, som er 6,8. Forbrugerne vurderer ligeledes, at Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren er faldet fra 12,7 i oktober til 6,3 i november, og ligger dermed også betydelig lavere end gennemsnittet for det seneste halve år, som er 14,9.

Forbrugerne forventer bedre økonomi om et år end i dag

Trods fald fra 6,2 i oktober til 1,4 i november forventer forbrugerne, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Gennemsnittet for det seneste halve år er 7,6. Forbrugerne forventer også, at familiens økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren er 13,4, og er omtrent det samme som gennemsnittet for det seneste halve år, som er 13,8.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 7,9. Gennemsnittet for det seneste halve år ligger på minus 6,2.

Forventning om faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer, at arbejdsløsheden vil være faldet om et år. Indikatoren er minus 5,1. Gennemsnittet for det seneste halve år ligger på minus 9,1.

Udviklingen i forbrugertillidsindikatoren1

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,3

8,9

3,1

6,9

10,6

9,7

7,8

6,9

5,1

4,3

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

2,0

5,6

4,7

5,9

6,0

10,1

6,8

5,4

4,0

8,5

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation
vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,3

13,7

11,5

13,8

15,4

17,6

12,3

13,6

10,6

13,4

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

11,6

15,2

5,1

12,3

23,6

18,2

16,6

12,1

12,7

6,3

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

18,7

15,1

0,3

8,8

13,9

9,4

7,2

7,4

6,2

1,4

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,9

-5,0

-6,2

-6,5

-6,2

-7,0

-4,1

-4,0

-8,0

-7,9

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100.

Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger1

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?2

-3,1

-12,7

-15,5

-9,0

-6,0

-6,7

-7,3

-3,4

-6,5

-5,6

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende
12 måneder?3

19,2

15,6

14,0

20,2

24,0

25,9

29,1

26,1

27,0

26,8

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?4

-9,3

-10,7

0,5

-8,9

-11,1

-9,8

-10,9

-8,0

-9,4

-5,1

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-4,8

-3,7

-4,8

-2,8

-0,2

-0,8

-5,5

-1,1

-5,7

-6,4

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

61,6

60,8

60,8

57,5

58,0

63,1

61,7

60,2

60,2

58,2

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form
af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

26,2

27,9

27,9

28,3

27,6

32,0

29,6

31,6

27,7

29,7

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget
til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

25,3

26,5

25,7

27,1

29,0

29,7

28,4

27,7

28,2

26,2

1 Se noten under første tabel.
2 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.

3 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
4 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. november 2018 - Nr. 439

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2018

Kontakt

Kilder og metode

Vi gennemfører undersøgelsen i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation