Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Både importen og eksporten steg i oktober

Udenrigshandel med varer (md) oktober 2018

Eksporten af varer steg 2,8 pct. i oktober som følge af stigning på en lang række varer. Også importen steg, med 1,9 pct. Over de seneste tre måneder er eksporten dog faldet 0,4 pct., mens importen er steget 1,4 pct. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Udsving i eksporten til Tyskland over året

Eksporten til Danmarks største eksportmarked, Tyskland, faldt de seneste tre måneder 15,7 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder. Faldet skyldes især, at der har været en stor stigning i eksporten i starten af året, og nu er der tilbagegang. Stigningen i starten af året var båret af bl.a. maskiner og lægemidler. I de første ti måneder af 2018 steg eksporten til Tyskland med 2,8 pct. sammenlignet med samme periode i 2017. Den er dermed med til at trække den samlede danske eksport op.

Eksport til Tyskland, faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har for januar-september 2018 opjusteret importen med 0,3 mia. kr. og eksporten med 1,2 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. Oktober 2018

 

Oktober

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

September

Oktober

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

6,6

5,8

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

52,3

48,7

 

-1,0

1,9

1,4

2,6

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,5

6,9

 

-0,3

-2,2

-0,5

3,5

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,6

1,9

 

-1,4

-2,1

8,0

9,8

Kemikalier og kemiske produkter

7,0

6,8

 

-2,6

4,6

1,8

2,7

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,9

7,2

 

0,4

-0,5

-0,5

4,0

Maskiner undt. transportmidler

12,5

11,7

 

-4,2

2,8

2,1

2,0

Transportmidler ekskl. skibe mv.

5,5

4,8

 

1,3

6,7

3,0

1,5

Færdigvarer og andre varer

10,2

9,4

 

1,6

2,5

1,0

0,9

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

58,9

54,5

 

-0,4

2,8

-0,4

0,4

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

11,2

10,2

 

0,0

0,5

-0,9

-3,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,9

2,1

 

-5,5

3,9

2,8

-3,1

Kemikalier og kemiske produkter

13,5

12,3

 

3,9

-0,5

0,0

4,7

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,7

5,7

 

-2,9

13,1

5,2

1,8

Maskiner undt. transportmidler

13,1

12,8

 

-1,0

3,8

-5,6

-2,5

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,9

1,8

 

-7,7

6,4

0,4

3,3

Færdigvarer og andre varer

10,5

9,5

 

-1,6

2,1

3,2

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

6,3

5,5

 

 

 

 

 

Import i alt

56,6

53,0

 

-3,2

2,4

-0,8

6,5

Brændsels- og smørestoffer o.l.

4,1

4,1

 

-14,1

18,7

-1,7

26,5

Skibe, fly mv.

0,2

0,2

 

 

 

 

 

Eksport i alt

62,9

58,5

 

3,5

1,1

0,2

1,3

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,2

3,2

 

22,4

15,7

-7,9

7,0

Skibe, fly mv.

0,9

0,9

 

 

 

 

 

1 August-oktober 2018 i forhold til maj-juli 2018.

2 Januar-oktober 2018 i forhold til januar-oktober 2017.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
Oktober 2018

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

September

Oktober

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

September

Oktober

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

48,7

 

-1,0

1,9

1,4

2,6

 

54,5

 

-0,4

2,8

-0,4

0,4

EU

36,3

 

-0,7

1,3

1,0

3,1

 

31,8

 

-2,3

3,7

-3,4

-0,3

Tyskland

11,2

 

-1,3

2,5

0,7

2,5

 

7,5

 

-12,3

-5,0

-15,7

2,8

Sverige

6,0

 

0,0

-1,1

1,5

5,4

 

5,3

 

-2,3

0,9

0,8

0,2

Storbritannien

1,7

 

-0,5

-8,5

-6,3

-1,4

 

4,1

 

1,7

35,4

-6,7

-20,9

Nederlandene

4,2

 

1,6

1,4

-0,5

6,8

 

2,2

 

13,5

-12,1

3,1

11,6

Frankrig

1,6

 

-2,1

7,7

-5,8

2,6

 

2,1

 

-13,0

1,7

7,6

8,0

Verden uden for EU

12,4

 

-2,0

3,6

2,4

1,3

 

22,7

 

2,4

1,7

4,3

1,6

Norge

1,3

 

0,8

1,4

0,1

5,8

 

3,5

 

-7,2

4,1

-1,8

3,1

USA

1,3

 

-3,4

3,0

8,4

6,6

 

5,0

 

4,7

3,6

13,3

7,7

Kina

4,0

 

-3,6

9,4

6,8

-2,2

 

2,5

 

28,9

2,9

1,4

-9,0

Rusland

0,6

 

-51,9

144,0

1,6

27,9

 

0,5

 

6,2

-6,7

-0,6

2,3

BRIIKS3

5,4

 

-4,5

13,0

4,7

-0,2

 

4,0

 

29,7

-5,2

7,3

-5,4

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. december 2018 - Nr. 469

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. januar 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Udenrigshandel