Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Svagt fald i barometerene for industri og byggeri

Konjunkturbarometer for erhvervene oktober 2018

Industriens konjunkturindikator falder i oktober yderligere et point fra plus 5 i august over minus 1 i september til minus 2 i oktober. Byggeriets indikator falder også svagt fra minus 1 til minus 3. I begge tilfælde antydes en vigende tendens. Tillidsindikatoren, der sammenfatter de fire erhvervs konjunkturbarometre samt forbrugerforventningerne, falder også, drevet af fald i forbrugerforventningerne.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Serviceerhverv uændret og svagt fald i detailhandel

Serviceerhvervenes konjunkturindikator ligger uændret på 10 i oktober. Detailhandlens konjunkturindikator falder fra 11 til 8, især på grund af fald i underkomponenten faktisk omsætning, dvs. vurdering af seneste tre måneders omsætning.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel

Tillidsindikatoren falder i Danmark og i samhandelslande

Tillidsindikatoren, som er baseret på et bredt udvalg af de fire erhvervs konjunkturindikatorer samt forbrugerforventningerne, er faldet fra 0,87 i september til 0,84 i oktober. Dette skyldes især fald i forbrugerforventningerne, men også i bygge og anlæg. Industri, serviceerhverv og detailhandel stiger lidt og begrænser dermed faldet. Tilsvarende indikator faldt i september for de sammenlignede lande, EU, Tyskland, Storbritannien og Sverige. Oktobertal for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11 i omregnede tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik og i originale Economic Sentiment Indicators hos EU-kommissionen.

Erhvervstillidsindikatoren, baseret alene på de fire erhverv, industri, bygge og anlæg, service og detailhandel, er steget fra 0,73 i september til 0,77 i oktober. Tal for denne indikator er ikke med i grafen men findes under tillidsindikatortal.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Industrien har færrest produktionsbegrænsninger

Inden for industrien angiver 58 pct. af virksomhederne, vægtet efter størrelse, at de ikke har produktionsbegrænsninger i oktober. Serviceerhvervene har størst mangel på efterspørgsel med 22 pct. tæt fulgt af industrien med 21 pct. Bygge og anlæg ligger højest hvad angår mangel på arbejdskraft med 30 pct.

Produktionsbegrænsninger for industri, byggeri og serviceerhverv, oktober 2018

Manglen på efterspørgsel stiger i industrien

Bygge og anlæg har over de seneste fem år oplevet mindre og mindre mangel på efterspørgsel. Det gælder også for serviceerhverv, der dog det seneste år er fladet ud. For industrien har der også været en udfladning, som dog de seneste to kvartaler er brudt af en større og større mangel på efterspørgsel.

Igennem 2018 vedholdes tendensen med stigende arbejdskraftmangel for alle tre erhverv. Højest ligger bygge og anlæg fulgt af serviceerhverv og derefter industri.