Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Dæmper på industriens konjunkturindikator

Konjunkturbarometer for erhvervene september 2018

Industriens konjunkturindikator faldt fra plus 5 i august til minus 1 i september. Set over det seneste år er der en næsten vandret tendens. Faldet i september har medvirket til, at tillidsindikatoren, der sammenfatter de fire erhvervs konjunkturbarometre samt forbrugerforventningerne, også falder. For bygge og anlæg er konjunkturindikatoren uændret på nul som i august, hvilket ikke ændrer den stigende tendens. Denne offentliggørelse ser også på udviklingen i industriens kapacitetsudnyttelse, som er lavere i Danmark end hos vores vigtigste samhandelslande i EU.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Uændret serviceerhverv og svagt stigende detailhandel

Serviceerhvervenes konjunkturindikator ligger uændret på 10 i september. Detailhandlens noget volatile konjunkturindikator er steget fra 5 til 11, hvilket især skyldes særdeles positive forventninger til omsætningen.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel

Kapacitetsudnyttelsen i industrien i Danmark er lavere end i andre EU-lande

Hvert kvartal angiver virksomhederne i industrien deres nuværende kapacitetsudnyttelse i pct. Sammenlignet med udvalgte andre EU-lande har kapacitetsudnyttelsen for danske industrivirksomheder ligget temmelig fladt omkring 80 pct. de seneste fire år trods øget produktion - et niveau, der er lidt mindre end EU-gennemsnittet og noget lavere end i Sverige og Tyskland, der er oppe over 88 pct.

Kapacitetsudnyttelse. Danmark og europæiske samhandelslande, 1. kvt. 2005 - 3.kvt. 2018

Inden for ikke-varige forbrugsgoder er kapacitetsudnyttelsen faldet markant

Opdelt på branchegrupper er kapacitetsudnyttelsen faldet vedvarende siden 2005 inden for fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, der bl.a. omfatter fødevare- og medicinproduktion. Faldet opvejes af stigninger i mellemproduktindustri (fx råstoffer og kemiske produkter) og investeringsgodeindustri (fx maskiner og transportmidler), hvor der for sidstnævnte ses en pæn stigning det seneste halvandet år. For varige forbrugsgoder (fx møbler og legetøj) er kapacitetsudnyttelsen faldet markant det seneste år. Branchegruppen bidrager dog i mindre grad (omkring 4 pct.) til det samlede tal for kapacitetsudnyttelsen.

Kapacitetsudnyttelse. Fire branchegrupperinger i industrien i Danmark

Højest kapacitetsudnyttelse i de største virksomheder

Ses der på størrelsesgrupperinger, er kapacitetsudnyttelsen på 85 pct. for industrivirksomheder med over 500 ansatte. For virksomheder med 150-499 ansatte er den 80 pct. I intervallet 75-149 ansatte er tallet 78 pct. Endelig for virksomheder med 20-74 ansatte er kapacitetsudnyttelsen på 77 pct. Tallene er beregnet som gennemsnit for kvartalstællingerne i april og juli 2018 optalt på stikprøveniveau og vægtet efter virksomhedsstørrelse.

Tillidsindikatoren udvikler sig fladt på niveau med andre EU-lande

Tillidsindikatoren, baseret på de fire erhvervs konjunkturindikatorer samt forbrugerforventningerne, er faldet fra 1,03 i august til 0,88 i september. Dette skyldes fald i industrien og i serviceerhverv, mens stigninger i forbrugerforventningerne, detailhandel og bygge og anlæg begrænser faldet. Tilsvarende indikator steg i august for Storbritannien og Sverige, mens Tyskland og EU udviklede sig fladt. Septembertal for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11 i omregnede tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik og i originale Economic Sentiment Indicators hos EU-kommissionen.

Erhvervstillidsindikatoren, baseret alene på de fire erhverv, industri, bygge og anlæg, service og detailhandel, er faldet fra 1,01 i august til 0,74 i september. Tal for denne indikator er ikke med i grafen men findes under tillidsindikatortal.