Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Arbejdsomkostningerne er 327 kr. pr. time

Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer 2016

Omkostningerne i virksomheder og organisationer (eksklusive unge og elever) var i gennemsnit 327 kr. for hver time, de ansatte arbejdede i 2016. Arbejdsomkostningerne var højest inden for branchen finansiering og forsikring og lavest inden for undervisning og sundhed mv. Arbejdsomkostningerne inden for finansiering og forsikring var i gennemsnit 501 kr. pr. arbejdet time. Det er 76 pct. højere end inden for undervisning og sundhed mv., hvor timeomkostningerne i gennemsnit var på 285 kr. Arbejdsomkostningerne består af fortjeneste pr. præsteret time og øvrige arbejdsomkostninger. De er et udtryk for de samlede omkostninger, som en arbejdsgiver har ved at have en medarbejder ansat pr. præsteret time.

Arbejdsomkostninger pr. arbejdet time for virksomheder og organisationer. 2016

Øvrige arbejdsomkostninger udgjorde 4,1 pct.

Ud af arbejdsomkostningerne på 327 kr. pr. arbejdet time i 2016 udgjorde fortjenesten 313 kr. pr. time, mens 13 kr. pr. time gik til øvrige arbejdsomkostninger. Øvrige arbejdsomkostninger udgjorde dermed 4,1 pct. af de samlede arbejdsomkostninger.

Begrebet fortjeneste dækker over grundløn, pension, uregelmæssige betalinger, betaling for fravær, overtidstillæg, genetillæg og personalegoder. Fortjenesten er offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 413 fra 2017, Lønstruktur 2016.

Øvrige arbejdsomkostninger er omkostninger, som arbejdsgiveren har ved at have en medarbejder ansat, men som ikke har karakter af fortjeneste for medarbejderen. De kan groft opdeles i fem grupper: Bidrag til offentlige kasser, andre lovpligtige omkostninger (netto), aftalebestemte omkostninger, uddannelsesomkostninger og andre personaleomkostninger.

Finansiering og forsikring bidrager mest til offentlige kasser

Øvrige arbejdsomkostninger er højest inden for finansiering og forsikring. Det skyldes primært det store bidrag til offentlige kasser, som for virksomheder i denne branche indeholder lønsumsafgiften, der er pålagt virksomheder, som sælger momsfri ydelser.

Andre personaleomkostninger lavest inden for undervisning og sundhed

Set over alle brancher er andre personaleomkostninger den største post under øvrige arbejdsomkostninger.

Andre personaleomkostninger udgjorde 7,11 kr. pr. time i gennemsnit og dækker bl.a. over rekrutteringsomkostninger, frivillige medarbejderrelaterede forsikringer, kantinetilskud, personalekonferencer og lignende.

Undervisning og sundhed mv. havde med 4,50 kr. pr. time de laveste udgifter til andre personaleomkostninger, mens information og kommunikation havde de højeste med 11,48 kr. pr. time.

Øvrige arbejdsomkostninger består desuden af andre lovpligtige omkostninger, uddannelsesomkostninger og aftalebestemte omkostninger.

Andre lovpligtige omkostninger består af bidrag til lovpligtig arbejdsskadeforsikring/arbejdsulykkeforsikring, erhvervssygdomsforsikring (AES) og barselsfonde. Desuden optræder her dagpengegodtgørelse i forbindelse med afskedigelse, hjemsendelse mv.

Aftalebestemte omkostninger består af udgifter til diverse fonde, samt gruppelivsforsikring.

Sammensætningen af øvrige arbejdsomkostninger opdelt efter branche. Eksklusive elever og unge under 18 år. 2016

 

Offentlige kasser

Andre
lovpligtige

Aftale
bestemte

Ud-
dannelse

Andre
personale

I alt
 

 

Bidrag
 

Refusion
 

omkost-
ninger

omkost-
ninger

 

omkost-
ninger

 

 

kr. pr. time

Alle

6,63

3,83

1,37

0,50

1,67

7,11

13,45

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

2,24

3,50

1,92

0,66

1,46

7,47

10,24

Bygge og anlæg

2,21

2,66

3,51

0,69

0,70

4,79

9,24

Handel og transport mv

2,62

4,02

1,24

0,50

0,94

5,92

7,20

Information og kommunikation

2,24

3,21

0,65

0,42

2,54

11,48

14,11

Finansiering og forsikring

57,92

4,55

0,23

0,47

4,97

10,82

69,87

Ejendomshandel og udlejning

11,43

4,48

1,05

0,56

1,63

5,86

16,05

Erhvervsservice

2,26

3,70

0,61

0,31

2,01

7,95

9,43

Undervisning og sundhed mv.

4,77

5,33

0,93

0,24

2,23

4,50

7,34

Kultur, fritid og anden service

9,12

4,89

1,13

0,33

1,61

6,40

13,70

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2017 - Nr. 439

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Statistik­dokumentation