Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Vareimporten faldt i februar

Udenrigshandel med varer (md) februar 2018

Eksporten af varer faldt i februar med 0,4 pct. og importen faldt med 3,4 pct. Set over de seneste tre måneder, er eksporten faldet med 1,3 pct., mens importen er uændret. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Indien er et vigtigere eksportmarked for Danmarks nabolande

I 2017 udgjorde Danmarks eksport til Indien 0,5 pct. af den samlede danske eksport, mens importen fra Indien udgjorde 0,8 pct. af den samlede danske import. Danmark har den laveste andel af eksport til Indien, når man sammenligner med EU eller Danmarks nabolande Tyskland, Sverige og Finland. Danmarks andel af import fra Indien ligger derimod højere end nabolandenes. Se mere om Danmarks samhandel med Indien i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:143.

 

Danmarks eksport af varer til Indien bestod i 2017 især af medicinske og pharmaceutiske produkter og maskiner og -tilbehør til industrien, mens importen især omfatter beklædningsgenstande og -tilbehør og tekstilvarer mv.

Handel med Indien i forhold til samlet import og eksport for udvalgte lande og EU, 2017, faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2017 er importen opjusteret med 0,7 mia. kr. og eksporten er næsten uændret. For januar 2018 er importen opjusteret med 0,8 mia. kr. og eksporten er næsten uændret.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. Februar 2018

 

Februar

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Januar

Februar

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

5,1

7,0

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

44,0

45,7

 

1,1

-3,4

0,0

2,0

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,1

6,8

 

-1,5

-1,3

2,2

1,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,1

1,7

 

2,0

-2,4

4,0

5,7

Kemikalier og kemiske produkter

6,2

6,1

 

4,4

-7,8

0,0

1,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,9

7,2

 

1,8

-1,8

-0,2

7,3

Maskiner undt. transportmidler

10,3

11,1

 

-1,3

-1,2

-1,6

1,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,0

4,3

 

12,1

-11,8

5,2

0,6

Færdigvarer og andre varer

8,5

8,6

 

-2,4

-1,7

-2,5

0,1

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

49,1

52,7

 

0,0

-0,4

-1,3

0,2

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

9,2

10,3

 

-2,4

1,3

-2,0

-3,0

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,2

2,4

 

2,6

8,4

-1,7

1,1

Kemikalier og kemiske produkter

11,2

11,6

 

-0,1

-2,3

2,9

-1,4

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,7

5,1

 

15,3

-8,0

-9,8

10,9

Maskiner undt. transportmidler

11,2

12,3

 

-2,9

1,2

-1,1

-3,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,7

1,8

 

-2,9

-2,5

-1,8

9,0

Færdigvarer og andre varer

9,0

9,2

 

-1,1

0,7

-0,7

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

4,3

6,2

 

 

 

 

 

Import i alt

49,1

50,8

 

7,8

-6,8

0,4

7,7

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,9

2,9

 

16,3

-19,4

-0,6

5,3

Skibe, fly mv.

2,1

2,1

 

 

 

 

 

Eksport i alt

53,4

56,9

 

1,7

0,2

-0,4

2,2

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,7

2,7

 

45,6

-27,9

9,7

17,4

Skibe, fly mv.

1,6

1,6

 

 

 

 

 

1 December 2017 - februar 2018 i forhold til september - november 2017.

2 Februar 2018 i forhold til februar 2017.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
Februar 2018

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

Januar

Februar

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Januar

Februar

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

45,7

 

1,1

-3,4

0,0

2,0

 

52,7

 

0,0

-0,4

-1,3

0,2

EU

34,2

 

1,3

-3,7

-0,5

1,8

 

31,3

 

1,0

-0,9

-3,0

1,7

Tyskland

10,2

 

2,6

-7,0

-1,3

-0,9

 

8,2

 

-3,3

4,0

-3,1

-2,4

Sverige

5,5

 

-1,5

-4,8

-0,2

1,0

 

5,3

 

0,0

0,2

-1,8

-2,5

Storbritannien

2,0

 

-6,4

2,9

4,9

3,6

 

3,4

 

-4,9

-2,9

-13,6

-1,6

Nederlandene

3,9

 

2,7

-2,8

0,8

6,7

 

2,1

 

4,5

-0,2

-4,9

9,4

Frankrig

1,5

 

-0,2

3,0

2,1

0,3

 

2,0

 

1,5

-0,7

0,5

14,3

Verden udenfor EU

11,5

 

0,5

-2,6

1,6

2,6

 

21,4

 

-1,4

0,3

1,3

-1,8

Norge

1,3

 

1,3

-1,4

1,9

6,2

 

3,2

 

-3,7

0,2

-2,8

-6,6

USA

1,1

 

3,6

-7,9

9,4

-0,5

 

4,2

 

-2,9

-5,0

12,8

-8,8

Kina

3,5

 

0,9

-1,9

-1,7

-1,0

 

2,5

 

24,3

-5,3

-10,6

-1,1

Rusland

0,4

 

-4,9

-16,0

45,8

36,8

 

0,6

 

7,2

-2,7

3,1

13,6

BRIIKS3

4,7

 

-0,4

-2,2

1,3

2,8

 

4,0

 

21,8

-11,3

-4,2

5,7

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. april 2018 - Nr. 140

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. maj 2018

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Statistik­dokumentation

Anden information