Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Mest positive forventninger i byggeriet i ti år

Konjunkturbarometer for erhvervene januar 2018

Konjunkturindikatoren for bygge og anlæg rammer nul i januar 2018. Den var også nul i januar 2008. Herfra faldt den til minus 50 i 2009 og har kun langsomt bevæget sig opad. For industriens konjunkturindikator sker der et fald, men den ligger stadig på et relativt højt niveau. Tillidsindikatoren, der sammenfatter erhvervene og forbrugerforventningerne, påvirkes af faldet i industrien og er nede på 0,72.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Blandede signaler fra detailhandlen

Detailhandlens sammensatte konjunkturindikator fortsætter opad især på grund af, at de seneste tre måneders omsætning vurderedes som stærkt stigende med nettotallet 33 i januar mod 9 i december. For de kommende tre måneder er omsætningsforventningerne derimod lavere med nettotallet 12 mod 28 i december.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel

Tillidsindikatoren dykker i januar

Tillidsindikatoren for Danmark faldt til 0,72 i januar 2018 fra 1,22 i december 2017. Især industri men også visse indikatorer inden for serviceerhverv trækker tillidsindikatoren ned. Bygge og anlæg, detailhandel samt forbrugerforventningerne trækker op. Niveauet er dermed på højde med august-september sidste år. Samhandelspartnerne Sverige, Tyskland og Storbritannien, som Danmark sidste år udviklede sig parallelt med, lå i december på et noget højere niveau. Tillidsindikatoren er en sammensætning af indikatorer fra de fire erhvervsgrene og forbrugerforventningerne.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Kvartalsspørgsmål for industrien: Råvarelagre vs. færdigvarelagre

Hvert kvartal stilles supplerende spørgsmål til industrivirksomhederne. Det gælder bl.a. en vurdering af råvarelagrene, om de er for store, for små eller passende. Sammenholdt med barometerets månedlige spørgsmål om færdigvarelagre får man et indtryk af virksomhedernes input og output.

Både råvarelagre og færdigvarelagre vurderedes i stigende grad som for store gennem 2013 og 2014, men bedres i 2015 og er nu i første kvartal 2018 på et niveau, hvor en lille overvægt af virksomhederne på omkring 10 pct. vurderer, at både råvare- og færdigvarelagrene er for store. Traditionelt opfattes for store lagre som negativt, og indikerer manglende afsætning i forhold til forventet. For lave færdigvarelagre kan både skyldes uventet stor afsætning eller manglende råvareleverancer.

Råvarelagre og færdigvarelagre

Kvartalsspørgsmål for industrien: Produktion og kapacitetsudnyttelse

Kapacitetsudnyttelsen steg frem mod 2008 til 89 pct. på sit højeste, herefter faldt den under krisen, men vendte opad igen i 2010 for siden 2013 at have ligget på et stabilt niveau på 79-81 pct. Denne indikator beregnes ud fra virksomhedernes konkrete angivelse af kapacitetsudnyttelsen i pct. og vægtes med deres størrelse målt på antal ansatte.

Omvendt faldt vurderingen af ledig produktionskapacitet frem mod 2008, for at "eksplodere" under krisen, og derefter at falde frem mod 2018, dog med en lille stigning i 2011-2012. Denne indikators nettotal beregnes som procentforskellen imellem virksomheder, der har svaret mere end tilstrækkelig og mindre end tilstrækkelig og er vægtet efter virksomhedsstørrelse.

Kapacitetsudnyttelse og ledig produktionskapacitet

Kvartalsspørgsmål for industrien: Investeringsplaner

Kvartalsvis spørges i konjunkturbarometer for industri til ændringer i investeringsplanerne de seneste tre måneder, hvilket besvares med enten reducerede, uændrede eller øgede. Denne undersøgelse supplerer den selvstændige undersøgelse Industriens investeringsforventninger. Her belyses virksomhedernes investeringsplaner indberettet i konkrete beløbsstørrelser og omregnet til procentændringer i forhold til året før. I den kantede kurve (blå) er resultatet fra årets endelige måling vist, dog med foreløbige tal for 2017 og 2018.