Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Positiv konjunkturudvikling runder 2017 af

Konjunkturbarometer for erhvervene december 2017

Den sammensatte konjunkturindikator for både industri og bygge og anlæg er steget igennem 2017. For serviceerhverv er indikatoren steget kraftigere, mens detailhandlen efter fald de første tre kvartaler endte fjerde kvartal med stigning. Tillidsindikatoren, der sammenfatter erhvervenes og forbrugerforventningernes konjunkturindikatorer, er også steget og lå i december 2017 på 1,29.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Særdeles gunstig konjunkturudvikling i serviceerhvervene

Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhverv var på 13 i december mod 4 i december 2016. Dette er en særdeles gunstig udvikling. Serviceerhvervene er interessante, idet de bidrager med omkring 64 pct. af bruttoværditilvæksten i samfundet.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel

Tillidsindikatoren holder niveauet

Tillidsindikatoren for Danmark faldt en anelse fra 1,37 i november til 1,29 i december, men var stadig på niveau med Sverige, Tyskland samt det samlede EU, der i november lå på 1,43. Tillidsindikatoren er en sammensætning af indikatorer fra de fire erhvervsgrene og fra forbrugerforventningerne.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Positiv beskæftigelsesudvikling i industrien

Igennem 2017 viste konjunkturbarometrene positive vurderinger af seneste måneders beskæftigelse. For industrien har udviklingen været stort set opadgående igennem hele 2017. For bygge og anlæg skete der et hop opad i marts 2017 til et niveau, der omtrentligt holdt sig året ud. Nettotallet er forskellen imellem andelen af virksomheder, der har svaret stigende og faldende udvikling, og angiver retningen og styrken i beskæftigelsesudviklingen. Tendensen bekræftes af registertal for udviklingen i antal beskæftigede fx beskæftigelse for lønmodtagere.

Udvikling i vurdering af beskæftigelse - industri samt bygge og anlæg - sæsonkorrigeret

Serviceerhverv og detailhandel vurderer også øget beskæftigelse

Både serviceerhverv og detailhandel havde mere positive vurderinger af beskæftigelsens udvikling i december 2017 end i december 2016. Især andet halvår udviklede sig gunstigt.

Udvikling i vurdering af beskæftigelse - serviceerhverv og detailhandel - sæsonkorrigeret

Positive beskæftigelsesforventninger i EU

Inden for industrien har forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder udviklet sig ensartet i det samlede EU og i vores vigtigste samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien i 2017. Danmark er fra en relativ lav position i 2015 og 2016 kommet op på niveau med nabolandene og det samlede EU.

Tallene er standardiserede af hensyn til sammenligningen. Originale data findes på EU's hjemmeside for Business and consumer surveys.