Gå til sidens indhold

Historisk få arbejdsstandsninger i 2016

Arbejdsstandsninger 2016

Hvis man måler konfliktomfanget i antal arbejdsstandsninger, har 2016 været det mindst konfliktramte år på det danske arbejdsmarked siden 1996, som er det første år med sammenlignelige tal. Et mere retvisende mål for konfliktomfanget er dog antallet af tabte arbejdsdage i alt, og målt således er det stadig 2015, som er det hidtil mindst konfliktramte år på det danske arbejdsmarked.

Antal årlige arbejdsstandsninger

Tre markante konflikter på det danske arbejdsmarked siden 1996

Målt i antallet af tabte arbejdsdage har der været tre særligt konfliktramte år siden 1996, nemlig 1998 med 3,2 mio., 2008 med 1,9 mio. samt 2013 med 0,9 mio. tabte arbejdsdage. Mens det private arbejdsmarked stod for langt hovedparten af de tabte arbejdsdage under 'gærkrisen' i 1998, var det omvendte tilfældet i såvel 2008 som 2013. I 2013 stod lockouten af lærerne for 919.900 af de i alt 930.300 tabte arbejdsdage.

Færre standsninger, men flere berørte og flere tabte arbejdsdage end i 2015

Fra 2015 til 2016 faldt antallet af arbejdsstandsninger med 9 pct. til 144, antallet af berørte ansatte steg med 16 pct. til 6.997, mens antallet af tabte arbejdsdage i alt steg med 64 pct. til 15.400.

Flere tabte arbejdsdage i industrien end i 2015

Opgjort på brancher har der fra 2015 til 2016 været en markant stigning i antallet af tabte arbejdsdage i føde-, drikke- og tobaksvareindustrien med 7.800 flere tabte dage, samt i jern- og metalindustrien med 1.600 flere tabte dage. Omvendt oplevede branchen transport, post og tele et fald i antallet af tabte arbejdsdage på 3.000 dage fra 2015 til 2016.

Flest tabte arbejdsdage på det private arbejdsmarked i 2016

I 2016 var antallet af tabte arbejdsdage størst i det private, idet det offentlige kun stod for 4 pct. af andelen af tabte arbejdsdage. Det offentlige er opgjort som kategorien stat, regioner og kommuner. På det private arbejdsmarked var det industrien i alt med 79 pct. og bygge- og anlægsvirksomhed med 9 pct., der til-sammen stod for hovedparten (88 pct.) af samtlige tabte arbejdsdage i 2016.

Arbejdsstandsninger, berørte ansatte og tabte arbejdsdage fordelt på brancher

 

2015

 

2016

 

Arbejds-
standsninger

Berørte
ansatte

Tabte
arbejdsdage1

 

Arbejds-
standsninger

Berørte
ansatte

Tabte
arbejdsdage1

 

antal

I alt

158

6054

9400

 

144

6997

15400

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding

-

-

-

 

6

118

100

Industri i alt

33

1572

2800

 

45

4318

12100

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

7

311

300

 

6

1689

8100

Tekstil- og læderindustri

-

-

-

 

-

-

-

Træ-, papir- og grafisk industri

4

205

400

 

9

258

500

Kemisk industri og plastindustri

4

395

1600

 

9

346

1100

Sten-, ler- og glasindustri

2

18

0

 

2

160

200

Jern- og metalindustri

16

643

500

 

17

1782

2100

Møbelindustri og anden industri

-

-

-

 

2

83

0

Energi- og vandforsyning

4

162

100

 

-

-

-

Bygge- og anlægsvirksomhed

52

865

1500

 

53

874

1400

Handel

8

433

200

 

5

641

600

Hotel- og restaurationsvirksomhed

-

-

-

 

-

-

-

Transport, post og tele

41

1722

3200

 

16

376

200

Stat, regioner og kommuner 

11

655

1000

 

2

195

600

Øvrige

9

645

600

 

17

475

400

1 De 'tabte arbejdsdage' er afrundet til hele hundreder.

Arbejdsstandsninger fordelt på offentlige og private arbejdsgivere

 

Arbejdsstandsninger

Berørte ansatte

Tabte arbejdsdage1

 

Offentlige2

Private

I alt

Offentlige2

Private

I alt

Offentlige2

Private

I alt

2016

2

142

144

195

6802

6997

600

14800

15400

2015

11

147

158

655

5399

6054

1000

8400

9400

2014

15

303

318

749

9867

10616

1000

15900

16900

2013

15

182

197

50462

6857

57319

919900

10400

930300

2012

11

214

225

246

8343

8589

600

9600

10200

2011

16

264

280

571

12556

13127

500

14500

15000

2010

22

307

329

2207

13621

15828

2000

16500

18500

2009

32

175

207

3425

9254

12679

3300

11700

15000

2008

41

294

335

72041

19368

91409

1839500

29600

1869100

2007

80

782

862

17400

43713

61113

18600

73100

91700

2006

77

399

476

58780

20348

79128

62400

23500

85900

2005

31

503

534

3060

29773

32833

15000

36100

51100

2004

42

762

804

5962

69748

75710

6600

69800

76400

2003

57

624

681

6032

38333

44365

11400

43700

55100

2002

206

1143

1349

24029

86825

110854

80600

113000

193600

2001

58

774

832

3750

45710

49460

4800

51200

56000

2000

63

1018

1081

7004

68652

75656

22400

102400

124800

1999

195

884

1079

16796

58374

75170

20300

71500

91800

1998

65

1192

1257

12531

489727

502258

19300

3153700

3173000

1997

32

991

1023

917

74432

75349

1100

100600

101700

1996

46

884

930

1970

63766

65736

1700

74000

75700

1 De 'tabte arbejdsdage' er afrundet til hele hundreder.
2 Offentlige arbejdsgivere omfatter 'stat, regioner og kommuner'.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. april 2017 - Nr. 168

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. april 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Fravær og arbejdskonflikter