Gå til sidens indhold

Tabeller i Statistikbanken

Økonomi for landbrug og gartneri

Tabel ID Updated
Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned)
varegruppe og indekstype | Enhed: Indeks
ANI303 15-06-2022
Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS10 09-06-2022
Salgspriser på potteplanter
potteplante og enhed | Enhed: -
LPRIS16 03-06-2022
Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal)
varegruppe og indekstype | Enhed: -
ANI302 25-05-2022
Direkte skatter og afgifter i landbruget
type | Enhed: Mio. kr.
LBF3 24-05-2022
Landbrugets bruttofaktorindkomst
type | Enhed: Mio. kr.
LBFI1 24-05-2022
Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen
produkt og indekstype | Enhed: Indeks
LBFPRIS1 24-05-2022
Direkte tilskud til landbrugssektoren
tilskudsart | Enhed: Mio. kr.
TILSKUD1 24-05-2022
Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år)
varegruppe og indekstype | Enhed: -
ANI301 20-05-2022
Prisindeks for jordbrugets salg og køb
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS21 12-05-2022
Prisindeks for jordbrugets salg
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS26 28-03-2022
Prisindeks for jordbrugets forbrug og investeringer
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS27 28-03-2022
Priser for jordbrugets salgsprodukter
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS31 28-03-2022
Priser for jordbrugets produktionsfaktorer
produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS36 28-03-2022
Priser for landbrugsjord og forpagtning
region, produkt og enhed | Enhed: -
LPRIS37 28-03-2022
Kapitelstakster
kapitelstakstområder og kornart | Enhed: Kr. pr. 100 Kg
KAPIT1 11-02-2022
Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, region, standardoutput, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD1 09-02-2022
Regnskabsstatistik i 100 år
bedriftstype, enhed og regnskabsposter | Enhed: -
JORD100 09-02-2022
Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD2 09-02-2022
Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD3 09-02-2022
Familiernes økonomi for heltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD4 09-02-2022
Familiernes økonomi for deltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD5 09-02-2022
Nøgletal for alle bedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, region, standardoutput, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD6 09-02-2022
Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD7 09-02-2022
Nøgletal for deltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD8 09-02-2022
Energiforbrug for heltidsbedrifter (gennemsnit)
bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter | Enhed: Gns.
JORD9 09-02-2022
Dækningsbidrag og jordrente
regnskabsposter for planter og produktionsgrene | Enhed: -
REGNPRO1 16-12-2021
Dækningsbidrag og nettooverskud
regnskabsposter for husdyr og produktionsgrene | Enhed: -
REGNPRO2 16-12-2021
Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionalt
region og type | Enhed: Mio. kr.
LBFI2 12-11-2021
Jordbrugets afskrivninger og nettoinvesteringer
investeringstype | Enhed: Mio. kr.
JB2 27-10-2021
Jordbrugets faste bruttoinvesteringer
investeringstype og beløb | Enhed: Mio. kr.
JB4 27-10-2021
Jordbrugets renteudgifter og gæld
udgiftstype | Enhed: Mio. kr.
JB3 26-10-2021