Gå til sidens indhold

Tabeller i Statistikbanken

Energi- og emissionsregnskaber

Tabel ID Updated
Nøgletalstabel for energiforbrug og -produktion
kommunegruppe, indikator og enhed | Enhed: -
LABY33 21-12-2023
Nøgletalstabel for udledning af drivhusgasser
kommunegruppe, indikator, emissionstype og enhed | Enhed: -
LABY34 21-12-2023
Overgangstabel
overgangsposter og emissionstype | Enhed: -
MRO1 05-12-2023
Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter)
branche og emissionstype | Enhed: 1.000 ton
DRIVHUS 14-09-2023
Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter)
branche, emissionstype og opgørelsesprincip | Enhed: 1.000 ton
DRIVHUS2 14-09-2023
Direkte og indirekte luftemissioner
branche og emissionstype | Enhed: -
EMM1MU1 14-09-2023
Direkte og indirekte luftemissioner
endelig anvendelse og emissionstype | Enhed: -
EMM1MU2 14-09-2023
Direkte og indirekte luftemissioner
branche, emissionstype og forårsagende endelig anvendelse | Enhed: -
EMM1MU3 14-09-2023
Overgangstabel for drivhusgasser
overgangsposter, emissionstype og tid | Enhed: 1.000 ton
MRO2 14-09-2023
Emissionsregnskab
branche og emissionstype | Enhed: -
MRU1 14-09-2023
Økonomisk vækst og udledning af drivhusgas
enhed | Enhed: Indeks
TEMA9001 14-09-2023
Vedvarende energis andel af energiforbruget
land | Enhed: Pct.
TEMA9003 14-09-2023
Udledning af drivhusgas
branche | Enhed: 1.000 ton
TEMA9005 14-09-2023
CO2-udledning fra familiernes energiforbrug
energikilde | Enhed: 1.000 ton
TEMA9006 14-09-2023
Udledning af drivhusgasser
enhed | Enhed: Mio ton CO2 -ækvivalenter
TEMA9007 14-09-2023
Udledning fra landbrug, skovbrug og fiskeri
emissionstype | Enhed: Mio ton CO2 -ækvivalenter
TEMA9010 14-09-2023
Erhvervslivets drivhusgasudledning pr. enhed værditilvækst
branche | Enhed: Ton pr. mio. kr
TEMA9012 14-09-2023
Direkte og indirekte energiforbrug
branche og energitype | Enhed: -
ENE2MU1 30-06-2023
Direkte og indirekte energiforbrug
endelig anvendelse og energitype | Enhed: -
ENE2MU2 30-06-2023
Direkte og indirekte energiforbrug
branche, energitype og forårsagende endelig anvendelse | Enhed: GJ (gigajoule)
ENE2MU3 30-06-2023
Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret)
anvendelse og energitype | Enhed: -
ENE1HA 14-06-2023
Energiregnskab i specifikke enheder (oversigt)
tilgang og anvendelse og energitype | Enhed: -
ENE1HO 14-06-2023
Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret)
tilgang og energitype | Enhed: -
ENE1HT 14-06-2023
Energiregnskab i GJ (detaljeret)
anvendelse og energitype | Enhed: GJ (gigajoule)
ENE2HA 14-06-2023
Energiregnskab i GJ (oversigt)
tilgang og anvendelse og energitype | Enhed: GJ (gigajoule)
ENE2HO 14-06-2023
Energiregnskab i GJ (detaljeret)
tilgang og energitype | Enhed: GJ (gigajoule)
ENE2HT 14-06-2023
Bruttoenergiforbrug i GJ
branche og energitype | Enhed: GJ (gigajoule)
ENE3H 14-06-2023
Vedvarende energis andel af det samlede bruttoenergiforbrug
ende energis andel af det samlede bruttoenergiforbrug | Enhed: Pct.
SDG07021 14-06-2023
Klimaaftryk (eksperimentel statistik)
anvendelsestyper, udledende brancher og udledende lande | Enhed: Ton CO2-ækvivalenter
AFTRYK1 28-04-2023
Klimaaftryk (eksperimentel statistik)
anvendelsestyper, leverende brancher, udledende brancher og udledende lande | Enhed: Ton CO2-ækvivalenter
AFTRYK2 28-04-2023
Drivhusgasser pr.indbygger
land | Enhed: Ton CO2-ækvivalenter pr indbygger
TEMA9008 26-08-2022