Gå til sidens indhold

Tabeller i Statistikbanken

Folkebiblioteker

Tabel ID Updated
Besøg på bibliotek (kvartal)
formål og alder og køn | Enhed: Pct.
KVUBIB2 01-12-2022
Online biblioteksbesøg (kvartal)
digitale tjenester og alder og køn | Enhed: Pct.
KVUBIB3 01-12-2022
Udlån og lånere
område, udlånssted, køn og kategori | Enhed: Antal
IBIB1 24-11-2022
Udlån og lånere
område, udlånssted, alder og kategori | Enhed: Antal
IBIB2 24-11-2022
Udlån og lånere
område, udlånssted, højest fuldførte uddannelse og kategori | Enhed: Antal
IBIB3 24-11-2022
Udlån og lånere
område, afstand fra bopæl til folkebiblioteket, hvor lån er foretaget og kategori | Enhed: Antal
IBIB4 24-11-2022
Besøg på bibliotek (år)
formål, køn og alder | Enhed: Pct.
KVUARBB1 02-11-2022
Online biblioteksbesøg (år)
digitale tjenester, køn og alder | Enhed: Pct.
KVUARBB2 02-11-2022
Aktivitet på biblioteker
område, type og aktivitet | Enhed: Antal
BIB7 15-09-2022
Årsværk på folkebiblioteker
område og personalekategori | Enhed: Antal
BIB8 15-09-2022
Sammenlignende folkebiblioteksstatistik
område og nøgletal | Enhed: Antal
SBS1 15-09-2022
Folkebibliotekernes nøgletal
område og nøgletal | Enhed: Antal
BIB1 07-09-2022
Folkebiblioteker
område og aktivitet | Enhed: Antal
BIB2B 07-09-2022
Folkebibliotekernes fysiske materiale
område, samling, opgørelse og materialetype | Enhed: Antal
BIB3 07-09-2022
Folkebibliotekernes fysiske materialer
område, samling, opgørelse, materialetype og alder | Enhed: Pct.
BIB3B 07-09-2022
Folkebibliotekernes bestand og brug af elektroniske ressourcer
område, opgørelse og elektronisk materialetype | Enhed: Antal
BIB4E 07-09-2022
Folkebibliotekernes interurbanind- og udlån fordelt
område, opgørelse og materialetype | Enhed: Antal
BIB5 07-09-2022
Folkebibliotekernes økonomi
område og indtægt/udgift | Enhed: 1.000 kr.
BIB6 07-09-2022
Udlån og lånere
område, udlånssted, køn og kategori | Enhed: Antal
IBIB1A 24-02-2022
Udlån og lånere
område, udlånssted, alder og kategori | Enhed: Antal
IBIB2A 24-02-2022
Udlån og lånere
område, udlånssted, højest fuldførte uddannelse og kategori | Enhed: Antal
IBIB3A 24-02-2022
Udlån og lånere
område, afstand fra bopæl til folkebiblioteket, hvor lån er foretaget og kategori | Enhed: Antal
IBIB4A 24-02-2022