Gå til sidens indhold

Knap 28.000 kunstnere i Danmark

Kunstnere i Danmark 2022

Kunstnere i Danmark er en ny statistik, der skal bidrage til øget viden om kunstneres vilkår. Kunstner er ikke en beskyttet titel, men er her defineret som en person, der er medlem af en organisation under Dansk Kunstnerråd, modtager af rettighedsmidler vedr. kunstnerisk virke, modtager af legat fra Statens Kunstfond eller er dimittend fra en kunstuddannelse, hvis ét af de øvrige tre kriterier også er opfyldt. I alt er der 27.731 kunstnere, svarende til 0,6 pct. af befolkningen mellem 20 og 80 år. Denne første udgivelse opgør antallet af kunstnere i Danmark fordelt på køn, alder, bopælsregion og indkomstgrundlag inden for Musik, Forfattere og ord, Billedkunst og formgivere, Film og TV, samt Skuespil og scenekunst. Kunstnere inden for kunstområdet Musik udgør med 59 pct. den største andel af kunstnere i Danmark.

Kunstnere i Danmark fordelt på kunstområde. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/kunst1

Andelen af indkomst fra kunstnerisk virke er størst inden for Film og TV

For 47 pct. af kunstnerne inden for Film og TV samt 34 pct. af kunstnerne inden for Skuespil og scenekunst udgør indkomsten fra kunstnerisk virke over 75 pct. af deres samlede indkomst. Tilsvarende gælder det for 15 pct. af kunstnerne inden for Billedkunst og formgivning. En andel på 47 pct. af kunstnere inden for Forfattere og Ord opnår 1-25 pct. af deres indkomst fra kunstneriske virke. Indkomst fra kunstnerisk virke er defineret som indkomst fra virksomheder inden for kultursektoren, organisationerne under Dansk Kunstnerråd, Slots- og Kulturstyrelsen, folkekirker samt rettighedsudbetalende virksomheder.

Kunstnere i Danmark fordelt på kunstområde og indkomstgrundlag. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/kunst3

Flere ældre kunstnere inden for Forfattere og Ord

Der er betydelige variationer i aldersfordelingen blandt kunstnerne på tværs af kunstområderne. 32 pct. af kunstnerne inden for kunstområdet Forfattere og ord er over 70 år. Kunstnere inden for Film og TV, Musik og Skuespil og scenekunst er karakteriseret ved relativt mange kunstnere i de yngre aldersgrupper. 60 pct. af kunstnerne inden for Film og TV er således under 50 år, mens det gælder for 59 pct. af kunstnerne inden for Musik og 56 pct. af kunstnerne inden for Skuespil og scenekunst.

Kunstnere i Danmark fordelt på kunstområde og aldersgruppe. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/kunst1

Hovedparten af kunstnerne inden for Musik er mænd

Mænd udgør 73 pct. af kunstnerne inden for kunstområdet Musik og 63 pct. af kunstnerne inden for Film og TV. Billedkunst og formgivning er det kunstområde, som har den største andel af kvinder (61 pct.). Kønsfordelingen blandt kunstnere inden for kunstområdet Forfattere og ord og Skuespil og scenekunst er næsten lige.

Kunstnere i Danmark fordelt på kunstområde og køn. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/kunst1

Flest kunstnere har bopæl i Region Hovedstaden

Hovedparten af kunstnerne har bopæl i Region Hovedstaden. Det gælder inden for alle kunstområder. Kunstområderne Film og TV (88 pct.), samt Skuespil og scenekunst (78 pct.) har de højeste andele af kunstnere bosat i region Hovedstaden, mens Musik har den laveste andel (57 pct.).

Kunstnere i Danmark fordelt på kunstområde og bopælsregion. 2022Kilde:www.statistikbanken.dk/kunst2

Nyt fra Danmarks Statistik

6. december 2023 - Nr. 411

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. juni 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation