Gå til sidens indhold

Små virksomheder har øget fokus på socialt ansvar

It-anvendelse i virksomheder (tema) 2022 socialt ansvar i mikrovirksomheder

Hver femte virksomhed med 5-9 ansatte har øget deres fokus og indsats i forhold til deres sociale ansvar i de seneste tre år. Det viser svar på spørgsmål stillet i undersøgelsen Små virksomhederes aktiviteter 2022. Der er således klart flere af disse virksomheder, statistisk benævnt mikrovirksomheder, der har øget deres indsats, end der har mindsket deres indsats på de pågældende områder, som undersøgelsen dækker. Spørgsmålene i undersøgelsen er kvalitative og inspireret af verdensmålene (de såkaldte SDG'er), hvor der blandt andet er målsætninger om anstændige jobs, mere uddannelse og øget ligestilling.

Mikrovirksomheders indsatsniveau inden for socialt ansvar. 2019-2022

Størst opmærksomhed på sikkert arbejdsmiljø

Virksomhederne med 5-9 ansatte, som der er knap 15.000 af i byerhvervene, har især øget deres indsats i forhold til et mere sikkert arbejdsmiljø sammenholdt med de øvrige indsatsområder i undersøgelsen. Her har 29 pct. af virksomhederne svaret, at de har øget indsatsen de seneste tre år. Mest tydeligt er det inden for industri, hvor 44 pct. angiver at have øget indsatsen, mens det inden for handel og transport var 24 pct. Hvad angår verdensmålene kan indsatsen relateres til delmål 8.8: Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer.

21 pct. har øget deres direkte bidrag til lokalsamfundet

Bidrag til fx sportslige og kulturelle aktiviteter gennem bidrag og sponsorater kan også være en måde for virksomheder at udvise samfundsansvar på. Her har 21 pct. svaret, at de har øget deres bidrag eller sponsorater, mens tre procent har svaret, at de har mindsket deres bidrag. 59 pct. har svaret, at deres bidrag er uændrede, mens de sidste 17 pct. ikke har haft en sådan aktivitet. Der er kun små forskelle brancherne imellem.

Flest nye uddannelsespladser inden for byggeri og anlæg

I gennemsnit har 20 pct. af mikrovirksomhederne, som samlet har ca. 100.000 ansatte, øget antallet af elev- og praktikpladser de seneste tre år. Blandt bygge- og anlægsvirksomheder er tallet noget højere (31 pct.), hvilket bl.a. kan ses i lyset af stor byggeaktivitet i perioden og dermed stigende beskæftigelse. Social indsats i form af flere uddannelsespladser indgår flere steder i verdensmålene, mest konkret formuleret i delmål 8.6: Hjælp flere unge i arbejde, uddannelse og træning. Det bør bemærkes, at 5 pct. af virksomhederne har svaret, at de har mindsket antallet af elev- og praktikpladser. Denne nedgang kan have sammenhæng med Covid-19, som i perioder gjorde gennemførelsen af fx uddannelsesforløb vanskelig og i øvrigt var en stor udfordring for mange virksomheder.

Mest øget efteruddannelse inden for information og serviceerhverv

Inden for brancherne Information og kommunikation samt Erhvervsservice har over 20 pct. af virksomhederne skruet op for efteruddannelsen, mens det kun er tilfældet for 11- 14 pct. af virksomhederne i de andre brancher. Over 60 pct. af virksomhederne har svaret, at deres aktivitet inden for efteruddannelse har været uændret og for ca. 20 pct. var efteruddannelse af medarbejdere ikke relevant, iflg. besvarelserne.

Kun få mikrovirksomheder har oprettet nye jobs med løntilskud

"Leave no one behind" er en overordnet målsætning i verdensmålene. Det betyder fx, at der skal være flere arbejdspladser til borgere, som ikke kan arbejde på normale vilkår. Inden for dette tema har 13 pct. af de små virksomheder svaret, at de har øget antallet af jobs med løntilskud, mens 5 pct. har svaret, at de har mindsket antallet. Industrien er den sektor, hvor der er flest virksomheder (16 pct.), der har øget antallet af medarbejdere med løntilskud.

Mikrovirksomheders indsatsniveau inden for socialt ansvar efter branche. 2019-2022

 

Industri
mv.

Bygge og
anlæg

Handel og
transport mv.

Information
og kommunikation

Erhverv
service
mv.

Alle

 

pct.

Elev- og praktikpladser

 

 

 

 

 

 

Øget

22

31

14

24

19

20

Uændret

48

47

48

45

47

47

Mindsket

3

3

6

6

5

5

Ikke aktuelt

27

19

32

24

29

28

Efteruddannelse, niveau

 

 

 

 

 

 

Øget

14

12

11

23

22

15

Uændret

70

68

58

63

60

62

Mindsket

2

1

3

2

3

2

Ikke aktuelt

14

19

28

12

15

21

Ansættelse med løntilskud

 

 

 

 

 

 

Øget

18

13

11

14

12

13

Uændret

50

46

46

41

43

46

Mindsket

5

4

6

4

3

5

Ikke aktuelt

26

38

37

42

42

37

Øget ligestilling og inklusion

 

 

 

 

 

 

Øget

7

8

10

24

12

10

Uændret

69

57

58

58

62

60

Mindsket

1

0

1

0

0

1

Ikke aktuelt

24

35

31

18

25

29

Sikkert arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

Øget

44

30

24

34

27

29

Uændret

47

55

57

50

55

55

Mindsket

2

1

1

0

0

1

Ikke aktuelt

7

14

18

16

18

16

Sponsorater og andre bidrag

 

 

 

 

 

 

Øget

18

24

21

17

21

21

Uændret

65

59

58

57

59

59

Mindsket

3

3

3

1

2

3

Ikke aktuelt

14

14

17

25

19

17

Anm.: Virksomheder i branchegruppen Handel og transport mv. udgør over halvdelen af alle virksomheder med 5-9 ansatte. Branchegruppen har derfor stor påvirkning på gennemsnittet for alle brancher.

Færrest virksomheder har haft øget fokus på ligestilling

Med hensyn til socialt ansvar inden for ligestilling og inklusion har færrest af de små virksomheder øget indsatsen. 10 pct. har svaret, at de har øget indsatsen på dette område, fx i forbindelse med rekruttering, mens 60 pct. har svaret, at indsatsen har været uændret. Dette resultat kan have sammenhæng med, at virksomhederne med 5-9 ansatte ikke så hyppigt har rekruttering af nye medarbejdere. Branchen Information og kommunikation skiller sig dog ud ved, at 24 pct. har øget indsatsen for ligestilling. Ligestilling på arbejdsmarkedet og i øvrigt er et centralt emne blandt verdensmålene, hvor mål 5 direkte hedder Ligestilling mellem kønnene, mens delmål 8.5 handler om fuld beskæftigelse for både kvinder og mænd.

Erhvervsliv og verdensmål

Danmarks Statistik har en række opgaver med rapporteringer om Danmarks opfyldelse af verdensmålene. Der arbejdes også løbende med belysning af verdensmål-relateret udvikling i erhvervslivet eller dele heraf. Læs mere her.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. februar 2023 - Nr. 31

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Tallene er indsamlet under en nye undersøgelse af mikrovirksomheders aktiviteter. Statistikken opgør bl.a. udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af 1.645 virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst 5-9 fuldtidsansatte. Der er modtaget i alt 1.521 gennemførte svar.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation