Gå til sidens indhold

Forbedring af jordbrugets bytteforhold i 2023

Jordbrugets prisforhold (år) 2023

I 2023 steg jordbrugets bytteforhold med 3 pct. fra 2022 og svarer dermed til bytteforholdet i 2021. Bytteforholdet beskriver relationen mellem priser, som landmænd sælger deres produkter for, og priser på de varer som landmænd køber til brug i deres produktion. Det let forbedrede byttehold skyldes, at jordbrugets salgspriser samlet set er steget 1 pct. fra 2022 til 2023, mens købspriserne er faldet 3 pct.

Indeks for jordbrugets bytteforhold (forholdet mellem jordbrugets løbende salgs- og købspriser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris26 og lpris27

Forskelligartet prisudvikling

Mens det stod på voldsomme prisstigninger fra 2021 til 2022, både inden for jordbrugets salgs- og købsside, er situationen anderledes i 2023, hvor der tegner sig et mere broget billede af prisudviklingen. Priserne på flere af jordbrugets salgsprodukter er faldet i 2023, fx korn og mælk, mens prisen på bl.a. svin og kartofler er steget. Købspriserne på gødning og energi er faldet, hvorimod fx plantebeskyttelsesmidler og foderstoffer er steget en anelse i pris fra 2022 til 2023. Generelt er 2023 stadig præget af høje priser sammenlignet med årene før 2021. Siden 2020 er jordbrugets salgspriser i alt steget med 26 pct., mens købspriserne samlet set er steget med 32 pct.

Højere priser for gartneriprodukter og svin

For gartneriprodukter var der en prisstigning på 10 pct. og for svin 19 pct. i forhold til 2022. Blandt gartneriprodukterne er det både grøntsager, potteplanter og frugt, som producenterne solgte til højere priser i 2023. Svineproducenterne fik mere for både deres slagtesvin, søer og smågrise i 2023 end i 2022. Afregningsprisen for slagtesvin steg med 16 pct., mens noteringen på smågrise steg med 21 pct.

Lavere priser for korn og mælk

Derimod var der tilbagegang for salgspriserne på korn og mælk med henholdsvis 6 pct.  og 17 pct. Der var dog fortsat tale om det næsthøjeste pris niveau siden 2015. I 2023 solgte landmanden fx sit hvede til en gennemsnitspris på 189 kr. pr. 100 kg. mod 200 kr. i 2022 (se www.statistikbanken.dk/lpris31).

Prisindeks på udvalgte salgsprodukter (løbende priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris26

Højere priser for foder, men lavere for energi og gødning i 2023

Samlet set er priserne for varer til jordbrugets produktion faldet en smule fra 2022 til 2023, men ligger forsat på et højt niveau. Fra 2015 til 2021 svingede prisindekset for forbruget i produktionen mellem 100 og 111, men i 2022 steg det til hele 141 og endte på 137 i 2023. Foder er den absolut største produktionsfaktor og prisen steg med 1 pct. fra 2022 til 2023.  Til gengæld er priserne til energi og gødning faldet i 2023. I 2021 begyndte prisindekset for energi for alvor at stige og endte på 141 mod indeks 108 i 2020. I 2022 steg prisindekset til 246 og faldt til 191 i 2023, hvilket er et fald på 22 pct. Samme mønster kan ses i prisudviklingen på gødningsstoffer, hvilket hænger sammen med, at produktionen af kunstgødning er meget energitung. Prisindekset på gødning lå på 84 i 2020 og 105 i 2021, hvorefter det steg til 212 i 2022. I 2023 er prisindekset faldet til 143, svarende til et fald på 33 pct. i forhold til året før.

Prisindeks på energi, gødning og foder (løbende priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris27

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer (løbende priser)

 

Prisindeks

Ændringer

 

Vægt-fordeling

2020

2021

2022*

2023*

2022-2023

 

promille

Indeks 2015 = 100

Pct.t.

Bytteforholdet

103

99

97

99

2,8

Jordbrugetssalgsprodukter

1.000

106

110

132

134

1,1

Vegetabilskesalgsprodukter

308

106

118

148

148

0,5

Heraf:

 

 

 

 

 

 

Korn

131

103

122

173

162

-6,2

Raps

33

108

132

168

155

-7,5

Grøntsager

28

121

127

142

161

13,2

Kartofler

21

105

100

113

144

27,2

Juletræer og pyntegrønt

14

93

96

110

113

2,3

Animalske salgsprodukter

692

106

106

125

127

1,4

Heraf

 

 

 

 

 

 

Kvæg

46

91

101

146

135

-7,9

Svin

308

128

107

117

140

19,2

Fjerkræ

26

94

91

119

129

8,2

Mælk

195

114

122

171

142

-17,0

Forbrug og investeringer

1.000

104

110

137

134

-1,7

Forbrug i produktionen

876

104

111

141

137

-2,7

Heraf

 

 

 

 

 

 

Udsæd

40

107

112

132

137

4,0

Energi

49

108

141

246

191

-22,3

Gødningsstoffer

37

84

105

212

143

-32,5

Plantebeskyttelsesmidler

35

94

93

96

97

1,3

Enkeltfoderstoffer

148

103

115

149

152

1,7

Blandingsfoderstoffer

149

100

106

143

143

0,3

Vedligeholdelse og
reparation

81

106

108

115

120

4,3

Tjenesteydelser

187

109

111

115

122

5,7

Investeringsgoder

124

104

106

114

120

5,8

Anm: * Foreløbige tal
Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris26 og lpris27

Nyt fra Danmarks Statistik

11. april 2024 - Nr. 103

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. april 2025

Kontakt

Statistik­dokumentation