Gå til sidens indhold

Der sælges mindre alkohol og tobak

Salg af alkohol og tobak 2023

I 2023 er salget af cigaretter faldet 5,1 pct. i forhold til 2022. Salget af cigaretter i 2023 var på 3.852 mio. styk - det svarer til 804 styk pr. indbygger over 18 år, hvor antallet var 854 styk i 2022. Salget af cigaretter har været faldende siden 2018 - og salget er i den periode reduceret med 32 pct. Salget af alkohol er også faldet i 2023. Salget af spiritus, øl og vin er faldet hhv. 7,8 pct., 5,3 pct. og 0,9 pct.

Salget af øl, vin og spiritus samt cigaretter pr. indbygger over 18 årKilde: www.statistikbanken.dk/alko6

Salget af cigaretter og røgtobak falder

Udover at salget af cigaretter faldt i 2023, ses også et fald i salget af røgtobak i forhold til 2022. I 2023 er salget faldet 15,3 pct. - fra 378 tons til 320 tons. Røgtobak omfatter løs tobak til piber og rul-selv-cigaretter.

Salget af cigarer og cigarillos er uændret

Salget af cigarer og cigarillos er uændret på 22 mio. styk i 2023 - det samme som året før.

En dansker over 18 år køber i gennemsnit 11,9 genstande om ugen

I 2023 blev der solgt, hvad der svarer til, 44,4 mio. liter ren alkohol i danske forretninger. Det svarer til, at hver dansker over 18 år i gennemsnit købte 9,3 liter ren alkohol om året eller 11,9 genstande om ugen, når én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol.

Salg af alkohol og tobaksvarer

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

mio. liter

Salg af pilsnerækvivalenter, i alt

360

359

355

383

378

358

Salg af vin, i alt

154

150

161

169

151

150

Salg af spiritus, i alt

20

20

19

23

22

21

 

1.000 liter

Salg af alkohol i alt, ren alkohol

44781

44185

45285

48935

46023

44400

Salg af øl, ren alkohol

16576

16506

16335

17629

17377

16450

Salg af vin, ren alkohol

20269

19671

21274

22261

19776

19769

Salg af spiritus, ren alkohol

7937

8009

7676

9044

8870

8182

 

mio. stk.

Salg af cigaretter

5673

5570

5328

4826

4060

3852

Salg af cigarer og cigarillos

48

38

41

20

22

22

 

ton

Salg af røgtobak

412

410

516

477

378

320

Anm.: Alkoholsodavand kan fra og med 2018 ikke længere opgøres særskilt. Dette skyldes, at tillægsafgiften på alkoholsodavand, der er grundlaget for beregningen, ikke længere opkræves.
Kilde: www.statistikbanken.dk/alko6

Salg af alkohol og tobak pr. person

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

liter

Gns. salg af ren alkohol

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

7,7

7,6

7,8

8,4

7,8

7,5

Pr. indbygger over 18 år

9,7

9,5

9,7

10,4

9,7

9,3

Fordelt på typer:

 

 

 

 

 

 

Øl

2,9

2,8

2,8

3,0

2,9

2,8

Vin

3,5

3,4

3,7

3,8

3,4

3,3

Spiritus

1,4

1,4

1,3

1,6

1,5

1,4

Gns. salg af cigaretter

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

980

958

915

825

687

648

Pr. indbygger over 18 år

1226

1196

1140

1027

854

804

Anm.: Se anm. under første tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/alko2 og beregninger, der ikke findes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. juni 2024 - Nr. 169

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juni 2025

Kontakt

Kilder og metode

Datagrundlaget er oplysninger fra SKAT om provenu ved salg af afgiftsbelagte alkoholholddige drikkevarer og tobaksvarer, samt data fra Skatteministeriet. 

Alkoholsodavand var eksklusive ciderprodukter til og med 2010, da cider i denne periode klassificeres som et vinprodukt. Som følge af den tillægsafgift der 1. august 2010 blev lagt på ciderprodukter, er cider fra og med 2011-tallene blive klassificeret som alkoholsodavand. Salget af alkohol og tobak bygger på den antagelse, at forretningernes indkøbte varer sælges videre til forbrugerne umiddelbart efter. Hvis forretninger køber til lager med henblik på salg året efter, holder denne antagelse ikke.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation