Gå til sidens indhold

Uændret antal tabte arbejdsdage i 2023

Arbejdsstandsninger 2023

I 2023 var der 15.300 tabte arbejdsdage som følge af arbejdsstandsninger i form af strejker og lockouts. Dette omfang var på niveau med året før. Siden statistikkens start i 1996 har der været tre år med markante konflikter på det danske arbejdsmarked med et højt antal tabte arbejdsdage til følge, nemlig 1998, 2008 og 2013. I de senere år var det især i 2021, at der med 243.000 var mange tabte arbejdsdage. Her var det især sygeplejerskestrejken, der gav det høje antal tabte arbejdsdage.

Antal tabte arbejdsdage, som følge af arbejdsstandsninger på det danske arbejdsmarkedKilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Færre tabte arbejdsdage i transport mv. og flere i industrien

Mens det samlede antal tabte arbejdsdage som følge af konflikter på det danske arbejdsmarked var nogenlunde uændret fra 2022 til 2023, blev branchefordelingen af de tabte arbejdsdage ændret noget. I 2022 var det Transport, post og tele, der særligt pga. den udvidede pilotstrejke stod for 63 pct. af de tabte arbejdsdage. Denne andel er faldet til 37 pct. i 2023, mens den tilsvarende andel for industri omvendt er steget fra 18 pct. i 2022 til 35 pct. i 2023.

Andel af tabte arbejdsdage, fordelt på brancher i hhv. 2022 og 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Arbejdsstandsninger, berørte ansatte og tabte arbejdsdage fordelt på brancher

 

2022

2023

 

Arbejds-
stands-
ninger

Berørte
ansatte
 

Tabte
arbejds-
dage1

Arbejds-
stands-
ninger

Berørte
ansatte
 

Tabte
arbejds-
dage1

 

antal

I alt

93

4965

16000

136

7761

15300

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding

1

7

0

-

-

-

Industri i alt

33

1724

2800

31

2344

5300

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

9

568

1500

3

500

200

Tekstil- og læderindustri

-

-

-

-

-

-

Træ-, papir- og grafisk industri

2

63

0

-

-

-

Kemisk industri og plastindustri

3

62

100

5

159

100

Sten-, ler- og glasindustri

7

218

400

2

124

0

Jern- og metalindustri

9

746

800

17

1458

5000

Møbelindustri og anden industri

3

67

0

4

103

0

Energi- og vandforsyning

-

-

-

-

-

-

Bygge- og anlægsvirksomhed

29

1139

2800

46

1563

2700

Handel

3

93

0

4

78

100

Hotel- og restaurationsvirksomhed

1

18

0

1

23

0

Transport, post og tele

13

1405

10100

36

2722

5700

Stat, regioner og kommuner 

9

282

200

8

375

900

Øvrige

4

297

100

10

656

600

1 Tabte arbejdsdage er afrundet til hele hundreder, hvilket betyder, at summerne kan afvige fra totalerne.
Kilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Arbejdsstandsninger, berørte ansatte og tabte arbejdsdage fordelt på sektorer

 

Arbejdsstandsninger

Berørte ansatte

Tabte arbejdsdage1

 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organisa-
tioner

I alt


 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organisa-
tioner

I alt


 

Offentlig
forvaltning
og
service

Virksom-
heder og
organisa-
tioner

I alt


 

 

antal

2023

8

128

136

375

7386

7761

900

14400

15300

2022

9

84

93

282

4683

4965

200

15800

16000

2021

63

97

160

12559

4271

16830

238400

5000

243400

2020

4

131

135

144

5141

5285

100

8400

8500

2019

15

135

150

512

5384

5896

500

7900

8400

2018

10

138

148

174

7093

7267

100

20200

20300

2017

6

421

427

739

16345

17084

2000

26200

28200

2016

2

142

144

195

7543

7738

600

14900

15500

2015

11

147

158

655

5399

6054

1000

8400

9400

2014

15

303

318

749

9867

10616

1000

15900

16900

2013

15

182

197

50462

6857

57319

919900

10400

930300

2012

11

214

225

246

8343

8589

600

9600

10200

2011

16

264

280

571

12556

13127

500

14500

15000

2010

22

307

329

2207

13621

15828

2000

16500

18500

2009

32

175

207

3425

9254

12679

3300

11700

15000

2008

41

294

335

72041

19368

91409

1839500

29600

1869100

2007

80

782

862

17400

43713

61113

18600

73100

91700

2006

78

399

477

58930

20348

79278

62600

23400

86000

2005

31

503

534

3060

29773

32833

15000

36200

51200

2004

42

762

804

5962

69748

75710

6600

69900

76500

2003

57

623

680

6032

38329

44361

11400

43800

55200

2002

206

1143

1349

24029

86825

110854

80600

113100

193700

2001

58

774

832

3750

45710

49460

4800

51200

56000

2000

63

1018

1081

7004

68652

75656

22400

102400

124800

1999

195

884

1079

16796

58374

75170

20300

71500

91800

1998

65

1192

1257

12531

489727

502258

19300

3153700

3173000

1997

32

991

1023

917

74432

75349

1100

100600

101700

1996

46

884

930

1970

63765

65735

1700

74000

75700

Anm.: 'Offentlig forvaltning og service' opgøres som 'Stat, regioner og kommuner' fra den forrige tabel.
1 Tabte arbejdsdage er afrundet til hele hundreder, hvilket betyder at summerne kan afvige fra totalerne.
Kilde: www.statistikbanken.dk/abst1

Nyt fra Danmarks Statistik

26. marts 2024 - Nr. 88

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. marts 2025

Kontakt

Statistik­dokumentation