Gå til sidens indhold

Uændret antal tvangsauktioner i maj

Tvangsauktioner maj 2024

Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner var 116 i maj, når der korrigeres for normale sæsonudsving, hvilket er uændret i forhold til april. Antallet ligger dermed fortsat på et lavt niveau. For perioden marts-maj 2024 var det samlede antal tvangsauktioner 342, hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til den foregående periode december 2023 - februar 2024, hvor der var 356 tvangsauktioner.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Flest enfamiliehuse på tvangsauktion

Enfamiliehuse er den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. I 2024 har 71 pct. af alle tvangsauktioner været enfamiliehuse. Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2023

2024

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

antal

Sæsonkorrigerede

118

125

113

110

116

116

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

114

137

116

129

109

116

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

-

2

5

4

3

6

Enfamiliehuse

85

97

86

90

84

76

Ejerlejligheder

4

10

4

7

6

10

Sommerhuse

5

1

4

6

1

2

Ejendomme med 2 eller flere lejligheder

2

5

1

5

3

2

Blandet beboelses- og forretningsejendomme

4

5

4

1

3

4

Rene forretningsejendomme

-

1

-

2

1

1

Fabriks- og lagerejendomme

1

-

1

-

-

1

Ubebyggede grunde

5

2

-

4

-

2

Andet bebygget

8

14

11

10

8

12

Regioner

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

6

8

14

13

10

11

Sjælland

27

24

25

25

26

36

Syddanmark

35

38

31

30

33

30

Midtjylland

26

32

28

34

24

19

Nordjylland

20

35

18

27

16

20

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1

Nyt fra Danmarks Statistik

6. juni 2024 - Nr. 159

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juli 2024

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation